.st0{fill:#FFFFFF;}

10 goda skäl att anlita en interimschef 

 mars 14, 2023

Det finns många fördelar med att anlita en kompetent och erfaren interimsledare. Ibland behövs en tillfällig lösning vid en vakans, men det kanske allra viktigaste är att få in rätt kompetens när den behövs , säger Johan Alsén, vd på Mesh Interim.

Fördelar med en interimschef:

1. Snabbhet

En interimschef kan oftast börja med mycket kort varsel. Hen kan snabbt komma in i organisationen och börja arbeta med minimal startsträcka. Hen behöver inte lägga tid på att lära känna organisationens kultur eller historik, utan kan fokusera på att leverera resultat från dag ett.

2. Flexibilitet

Att ta in en interimschef ger er möjlighet att snabbt få in en erfaren chef som kan lösa era behov. Hen är van att anpassa sig till organisationens behov, nuläge och arbetsbelastning, vilket underlättar hanteringen av olika situationer eller utmaningar.

3. Erfarenhet

En interimschef har ofta stor erfarenhet från motsvarande position i andra organisationer, vilket är värdefullt såväl i det dagliga arbetet som i utvecklings- och förändringsprocesser.

4. Driftansvar och stabilitet

Interimschefen kan ta ansvar för driften av verksamheten och se till att den fungerar smidigt tills en permanent ledare finns på plats. Hen ger stöd, råd och stabilitet så att medarbetarna kan fortsätta arbeta effektivt.

5. Överföra kunskap

En interimschef besitter ofta stor erfarenhet inom många områden och är inte sällan överkvalificerad för sitt uppdrag, vilket kan vara till stor nytta för organisationen. Hen kan överföra kunskap och erfarenhet till medarbetarna och organisationen, vilket stärker företaget långsiktigt.

6. Identifiera och lösa problem

Interimschefen kan identifiera problem eller utmaningar i både organisationen och verksamheten, samt bidra till lösningar. Det kan även vara redan kända problem som ingår i interimschefens uppdrag att lösa.

7. Utveckling och måluppfyllelse

En interimschef kan hjälpa organisationen att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för att förbättra verksamheten och nå uppsatta mål.

8. Opartiskhet

En interimschef har oftast ingen personlig koppling till organisationen eller medarbetarna, vilket ofta underlättar hanteringen av känsliga frågor samt stärker förmågan att fatta opartiska, och ibland kanske även obekväma, beslut.

9. Planera för framtiden

Att anlita en interimschef kan också vara en del av rekryteringsprocessen för en permanent chef. Genom att ha en interimschef på plats kan organisationen ta sig tid att rekrytera rätt person utan att behöva stressa fram en lösning. Interimschefen kan även bidra till rekryteringen samt säkerställa att den nya chefen får rätt stöd och en bra onboarding när hen väl är på plats.

10. Kostnadseffektivitet

En interimschef kan vara en kostnadseffektiv lösning jämfört med en permanent ledare. Organisationen betalar bara för den tid och det arbete som utförs, vilket kan vara billigare än att betala hög lön och förmåner till en permanent chef.

Sammanfattningsvis

Det kan vara mer effektivt  att ta in en interimschef än att anställa en permanent chef tack vare snabbheten, flexibiliteten, en kortare startsträcka, inga långsiktiga förmåner, kortare uppdragstid  och större erfarenhet.

En interimslösning från Mesh säkerställer att din verksamhet snabbt får den kompetens ni behöver, utan att kompromissa i kvalitet. Vi har skapat ett hem för de bästa interimscheferna och andra erfarna interimskonsulter. Ett hem där lärande och utveckling står i fokus för att vi alltid ska kunna erbjuda våra kunder den bästa tänkbara lösningen.

10 goda skäl att anlita en interimschef

Vill du veta mer eller få ett prisförslag?

Hör av dig till Johan Alsén:  johan.alsen@meshinterim.se eller 070-246 64 07

Du kan också skicka en förfrågan via länken.