.st0{fill:#FFFFFF;}

10 tips till dig som ny interimschef 

 januari 3, 2023

10 tips för att du ska lyckas i rollen som ny Interimschef

Funderar du på att arbeta som interimchef? Nedan har vi samlat våra bästa tips som kan hjälpa dig i din nya roll. Organisationer kan ta in en interimschef av flera olika anledningar. Kliver du in i en befintlig roll kommer du som interimschef att ansvara för att organisationen fortsätter att fungera som den ska, och du kan komma behöva ta över ansvaret för eventuella avdelningar och funktioner. Du bör också vara medveten om vilka förändringar som kan ske under din tid som interimschef, och vara beredd att agera när det behövs. Här följer våra 10 tips:

1. Tydlig uppdragsbeskrivning

Säkerställ att du har en tydlig uppdragsbeskrivning.  Vad är du anlitad för att lösa? Vilka uppgifter är du ansvarig för? Stäm löpande av uppdragsbeskrivningen med din uppdragsgivare, det är inte helt ovanligt att uppdraget förändras över tid. Det är svårt att leva upp till förväntningarna om du inte har koll på dem.

2. Se till att få en överblick över verksamheten

För att kunna säkerställa en smidig start är det viktigt att du snabbt skapar dig en överblick över verksamheten. Ta reda på vilka processer som finns, vilka mål verksamheten har och vem som är ansvarig för vad. 

3. Etablera en tydlig vision och strategi

Framgång kräver en tydlig plan och struktur. För att bli en framgångsrik Interimschef behöver du sätta en tydlig vision och strategi för organisationen och sedan samla teamet runt den strategin. Använd din arbetslivserfarenhet, vilka strategier har fungerat tidigare, anpassa dem till din nuvarande organisation. 

4. Var en stark ledare med auktoritet och pondus

Som interimschef behöver du vara en stark ledare som kan motivera och inspirera ditt team. Du kommer behöva fatta tuffa beslut när det är nödvändigt och hantera konflikter effektivt. För att kunna implementera förändringar behöver du vara en god lyssnare för att förstå vad ditt team kan tänkas behöva för stöd. Engagera dem genom att lyssna på deras tankar och idéer. Läs om Mesh medlemmen Lars Erik (projektledare och ledarskapskonsult) som delar med sig om av intressanta insikter kring ledarskaps konceptet och hur det förändras beroende på händelser i omvärlden.


5. Var en bra kommunikatör

Som interimschef behöver du vara en bra kommunikatörer som kan kommunicera effektivt med alla inblandade, från team till styrelse och samarbetspartners. Du ska kunna formulera visionen och strategin tydligt och se till att alla är med på banan.

6. Var organiserad och effektiv

En interimschef måste vara organiserade och effektiv för att få jobbet gjort. Detta inkluderar att du ska kunna hantera tid effektivt och få ut det mesta av de resurser som är tillgängliga för dig. Var extra noggrann med vad du behöver, är det någon resurs som saknas? Se då till att informera din uppdragsgivare i god tid för att inte sakta ner processen och skapa onödiga komplikationer.

7. Var flexibel och redo för nya utmaningar

Som interimschef behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till organisationens eventuella föränderliga behov. Det är viktigt att vara redo att anta nya utmaningar när de dyker upp. Du kommer också behöva vara flexibel när det kommer till arbetstider. Alla uppdrag är olika, ibland behöver du lägga ner extra mycket tid för att åstadkomma de resultaten som krävs.

8. Var tydlig med din kompetens

När du anställs som interimschef är det viktigt att du är tydlig med vad du kan och inte kan göra. Du behöver inte ha koll på allt, men som interimschef behöver du ha kompetens inom flera områden, och vara en god ledare. Det är extra viktigt att du känner till dina förutsättningar och egenskaper för att tryggt kunna använda dem i din roll.

9. Ställ många frågor

När du är en ny interimschef i en ny organisation så förväntas du inte kunna allt.  Det bästa är att ställa frågor när man är osäker på något och försöka vara så nyfiken som möjligt. Ta hjälp av dina kollegor som har mer koll på organisation.

Läs intervjun med chefskonsulten Jenny Matsson om vikten av lära sig nya saker som chefskonsult.

10. Bygg goda relationer för bättre ledarskap

Ett av de viktigaste arbetsuppgifterna som interimschef är att bygga upp relationer med berörda personer, som exempelvis medarbetare, styrelsen eller andra intressenter. Genom att skapa goda relationer och ett gott samarbete kommer du att bidra till en effektiv och lyckad verksamhet. Det är därför viktigt att du har en god förståelse för relationerna och kan arbeta för att stärka dem. 

Läs intervjun med Mesh medlemmen Magnus om hur medarbetare kan uppfatta ditt ledarskap.