.st0{fill:#FFFFFF;}

12 sa­ker du inte får mis­sa i kon­sultav­ta­let 

 november 10, 2022

Det är mycket du behöver ha koll på när du ska anlita en interimskonsult. Här presenterar vi tillsammans med vår samarbetspartner Lexly, Nordens ledande digitala juridiska aktör, de 12 saker du inte får missa när du anlitar en interimskonsult.

Har du koll på vad som gäller när du anlitar en interimskonsult? Vet du till exempel att konsulten räknas som anställd om du inte har skrivit ett korrekt konsultavtal eller uppdragsavtal med henne eller honom? En viktig sak att fastställa är att konsulten inte är anställd av bolaget. Därför är det viktigt att få ett konsultavtal på plats så fort som möjligt. Om konsultavtal saknas kan konsulten enligt de lagar och regler som finns faktiskt räknas som tillsvidareanställd.

Kan kon­sul­ten läm­na upp­dra­get och ta med sig det som pro­du­ce­rats?

Det är viktigt att bestämma hur lång tid uppdraget ska pågå, om det är löpande eller har en deadline. Men ännu viktigare är kanske att komma överens om vad som gäller om uppdraget behöver avslutas i förtid. Kommer det arbete som utförts tillhöra konsulten eller beställaren? Denna fråga behöver man även komma överens om gällande slutresultatet. Är det konsulten eller beställaren som äger rättigheterna. Om inget avtalats är det konsulten som äger sitt arbete. Ofta är detta en stor anledning till att det uppstår en tvist som i slutänden kan bli kostsam.

12 sa­ker du inte får mis­sa i kon­sultav­ta­let

 1. När uppdraget ska vara klart
 2. Att konsulten räknas som anställd om konsultavtal inte upprättas
 3. Om uppdraget får avbeställas och vem som i detta fall äger det producerade arbetet
 4. Ifall konsulten ska ha rätt att bemanna uppdraget med andra personer
 5. Om konsulten ska omfattas av sekretess
 6. Vem som har rätten till slutresultatet, den så kallade immaterialrätten
 7. Om arbetet får säljas vidare
 8. Hur konsulten ska ersättas – per timme eller med en fast summa, löpande eller vid uppdragets slut
 9. Om konsulten ska kunna arbeta med andra uppdrag och konkurrenter
 10. Vem som ska stå för kostnader för till exempel utrustning, material och resor
 11. Vad konsulten måste informera beställaren om
 12. Om och när det ska ske en omförhandling av avtalet gällande exempelvis ersättning och tidsplan

Skriv ett kor­rekt kon­sultav­tal

Är du det minsta osäker rekommenderar vi dig att kontakta Lexly för rådgivning. Hos dem kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du fler frågor om konsultavtal? Kolla in Lexlys guide

Läs även våra tidigare artiklar kring juridiska frågor:

Konsulten har inte samma rättigheter som anställda

Juridiska avtal - Värna om viktiga relationer


Author 
Johan Alsén
Johan Alsen