.st0{fill:#FFFFFF;}

7 tips om hur du väljer rätt interimschef 

 december 8, 2022

Känner du igen dig i någon av dessa situationer?

 • Du vill skapa något nytt; en ny produkt, tjänst eller koncept.
 • Du vill agera snabbt på en möjlighet som kräver kompetens nu!
 • Du vill genomföra en förändring i organisationen som inte kan vänta längre.
 • Du vet vart ni ska, du vet vad du vill ha men har inte tid eller möjlighet med en långsam process.

Nedanstående kriterier är avgörande för att välja rätt interimslösning

 1. Synkronisera med din framtid inte ditt nuläge.
 2. Finns drivkraften och förmågan internt att utföra det ni vill.
 3.  Kompetens som matchar era framtida behov.
 4. Vilken och vilka erfarenhet och egenskaper är viktigast.
 5. Väg potentiell intäkt mot kostnad.
 6. Våga utmana företagsdynamiken som finns idag och våga välja någon som kan mer, eller kan något annat, än vad företaget kan idag.
 7. Vill ni driva förändring eller säkerställa förvaltning.


Vi går in på djupet och förklarar i detalj vart ditt fokus bör ligga.

 1.     Synkronisera med din framtid, inte ditt nuläge.

När ni tar in en interimschef är det avgörande att fokus ligger på vad ni som företag vill åstadkomma. Här gäller det ofta att se framåt och inte fastna för mycket i den nuvarande situationen. Det är så klart en delikat balansgång då nuvarande problem behöver lösas. Då det inte finns någon förmåga att hantera och skapa det ni vill uppnå så finns risken att problemen kvarstår.

2.     Finns drivkraften och förmågan att utföra det ni vill?

När ni fastställt vad ni vill åstadkomma är det primära målet att säkerställa att ni tar in en person som har drivkraften och förmågan att ta er dit. Vad är styrkorna, vilka tidigare erfarenheter kan påvisa ett tillvägagångssätt som stödjer er vision?

3.     Kompetens som matchar era framtida behov.

Om målet är t.ex. en digital transformation som genomsyrar hela organisationen så är förmågan att involvera, skapa engagemang och ansvar hos medarbetarna en lika viktig kompetens som den tekniska förståelsen, om inte viktigare. Säkerställ att ni väljer rätt kompetens.

4.     Vilken erfarenhet och vilka egenskaper är viktigast?

Ofta bli önskelistan lång och kravprofilen innehåller många punkter. Vid interima lösningar handlar det om att skala av och fokusera på vad som är viktigast. Vad ska uppnås under den definierade tiden och vad krävs för att nå detta.

5.     Väg potentiell intäkt mot kostnaderna.

Börja med att uppskatta vilken den potentiella intäkten blir (eller i vissa fall vilken besparing som uppnås) om rätt person hanterar uppdraget. Vad blir t.ex. skillnaden om vi lanserar enligt plan eller får en fördröjning på 6 månader? Med detta som underlag blir beslutet angående vilken kostnad som är rimlig mer korrekt.

6.     Våga utmana och ta någon som kan mer, eller något annat, än vad vi kan.

Många företag har en alltför homogen, och i vissa fall stagnerad, ledningsgrupp. Vid val av interimschef kan det vara läge att utmana sig själv. Ta in någon med mer kunskap och erfarenhet, någon som utmanar, förändrar och löser upp knutar.

7.     Vill ni driva förändring eller säkerställa förvaltning?

Sista punkten går i samma linje som en del övriga punkter men som man frågar får man svar brukar det heta. Vill ni förändra bör man räkna med visst motstånd. Efterfrågar ni förvaltning får förväntningarna på kreativitet stå åt sidan.

När du anlitar en interimschef får du en tillfällig chef och eftersom det är en tillfällig lösning är uppdraget under en begränsad tid. Det kan röra sig om allt från 6 månader till över ett år. Att anlita en interimschef är en mycket flexibel och effektiv lösning som säkerställer att ni har den kompetens ni behöver.

Ordet Interim betyder ”tills vidare”, alltså något som gäller temporärt, det kan du läsa mer om här.