Aktuella uppdrag hos Mesh Interim

Uppdrag för dig eller någon du känner?

Som betalande medlem i Mesh Interim kan du tipsa oss om en lämplig konsult. Blir konsulten tillsatt på uppdraget får du möjligheten att fakturera oss upp till 50 000 kr, beroende på uppdragets omfattning. 

IT-arkitekt & IT-säkerhetsansvarig

Haninge Kommun har en multisourcad IT- och Telefonidrift som styrs av en centralt placerad IT-enhet. Nuvarande IT arkitekt & IT säkerhetsansvarig avslutar sin anställning 30 april. Haninge kommun söker därför en Interimskonsult tills dess att deras nyanställning är genomförd.

Uppdraget har i huvudsaklig uppgift att säkerställa att kommunens IT arkitektur är effektiv, ändamålsenlig, tydlig och säker. Stort fokus på IT-säkerhet och relaterande riktlinjer och åtgärder så att Haninge kommun kontinuerligt förbättra IT-säkerheten. IT enheten styrs av objektsägaren, tillika IT-chefen.


Senior IT-konsult för upphandling av IT-infrastruktur

Kunden är ett av nordens ledande retailbolag inom lågprismarknaden med över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Bolagets IT infrastruktur är outsourcad vilket innebär att den operativa driften och de dagliga operationella sköts av en extern leverantör. Inför att avtalet med deras nuvarande leverantör löper ut vill bolaget se över andra tänkbara alternativ och hur deras outsourcingslösning ska se ut framåt. Härefter ska en ny upphandling upprättas. 

Du kommer att jobba nära hela IT-teamet samt även IT-chefen och IT-driftchefen vilka du även kommer att rapportera till. 


Tipsa Mesh Interim om affärsuppdrag

Som medlem i Mesh Interim är du inkluderad i vår delningsmodell vilket innebär att när du tipsar oss om ett affärsuppdrag som sedan blir en affär kan du fakturera Mesh Interim upp till

150 000kr per uppdrag. Läs mer och tipsa oss via knappen nedan.


Då Mesh Interims nätverk består av interimsledare som är rekommenderade, utvalda och med goda kundreferenser kan vi inte nog poängtera vikten av en väl genomarbetad ansökan. Vi har en bekräftat hög relevans och kvalitet på de interimsledare som presenteras; detaljer i din beskrivning kan vara avgörande för kundens beslut.

Kraften i Mesh Interim är att vi tillsammans rekommenderar och skapar möjligheter för varandra.