.st0{fill:#FFFFFF;}

Anlita en interimschef eller anställa 

 november 6, 2023

Anlita eller anställa - Vad är bäst för ert företag?

Företagsledningen är en kritisk del av att driva ett framgångsrikt företag. En chef är ansvarig för att leda företaget i rätt riktning, ta strategiska beslut och säkerställa att företaget uppnår sina mål. Men när det gäller att hitta rätt person för ledarskapsrollen så finns det två alternativ att välja mellan: att anställa en permanent chef eller att anlita en interimschef. Men vad är skillnaden och vilket alternativ är bäst för ditt företag?

Vad är skillnaden mellan en interimschef och en permanent chef?

En permanent eller fast anställd chef är anställd på lång sikt, med ett avtal som oftast sträcker sig över ett eller flera år. Deras huvudsakliga uppgift är att leda företaget och ta ansvar för dess långsiktiga strategi och utveckling. En interimschef, å andra sidan, är en tillfällig chef som anlitas för att hjälpa till att lösa ett specifikt problem eller genomföra en specifik uppgift. Som namnet tyder så är anställningen oftast begränsad till ett par månader eller ett år.

Läs mer om vad interim betyder här.

Fördelen med en interimschef är att de är vanligtvis är mer erfarna och har arbetat inom flera olika branscher och företag, medan en fast anställd chef oftast har en mer branschspecifik erfarenhet och kunskap. Detta gör att en interimschef är mer flexibel och kan tillföra nya perspektiv och idéer, medan en fast anställd chef inte kan göra det på samma sätt.

Anlita interimschef

Vilket alternativ är mer lönsamt för ditt företag?

Det beror på vilken typ av utmaning eller problem företaget står inför. Om företaget behöver en långsiktig ledare och strategisk partner, kan det vara mer lönsamt att anställa en permanent chef. Permanenta chefer har vanligtvis en lång erfarenhet inom företaget och en bred kompetens inom olika områden. De är ansvariga för att leda och utveckla företaget, samt sätta och genomföra långsiktiga mål och strategier.

Om ditt företag däremot behöver lösa ett specifikt problem eller hantera en temporär utmaning, kan det vara mer lönsamt att anlita en interimschef. Interimschefer är ofta specialiserade på att hantera just den typen av utmaningar och har bred erfarenhet och kompetens inom området. De kan också vara mer flexibla och mer anpassningsbara än permanenta chefer, då de inte är anställda på lång sikt.

Är det dyrare med en fast anställning?

Det kan vara dyrare att anställa en chef än att anlita en interimschef, det beror dock på några faktorer. Interimschefer är vanligtvis mer erfarna och kan ha högre löner än fast anställda chefer. Men eftersom interimschefer är anställda för en begränsad tid så kommer det medföra lägre kostnader för lön och förmåner, och det kommer också betyda lägre kostnader för att hitta och anlita en passande interimschef då förarbetet oftast är helt kostnadsfritt. Intermschefen kostar först när hon/han börjar arbeta.

Anpassa valet efter era behov

Slutligen vill vi påminna att det är viktigt att överväga både fördelar och nackdelar när man väljer mellan en interimschef och en fast anställd chef och anpassa valet efter sina behov. En interimschef kan vara ett bra val om man behöver snabba lösningar eller nya perspektiv, medan en fast anställd chef kan vara ett bättre val för långsiktig ledning och utveckling av företaget.

Läs vår intervju med Meshkonsulten Annica Zinders, Interimschef för PostNords Press- och internkommunikation.

Läs våra 7 tips om hur du väljer rätt interimschef.

Fler intressanta inlägg:

Konsulten har inte samma rättigheter som anställda

Interimschefen som katalysator i start-up bolag

“Anställ inte med magkänslan”