Anlita interimschef – en flexibel lösning

Interimslösning för din organisation

Vi börjar med att besvara frågan; Vad är en interimschef? En interimschef är en tillfällig chef som anställs för att temporärt fylla en ledningsposition i ett företag eller organisation. När du anlitar en interimschef via Mesh Interim är du garanterad en högst kvalitativ person. Tillsammans med dig tar vi reda på vilket behov ni har för att sedan kunna ta fram en gemensam formulering som skickas ut i vårt nätverk av interimsledare.

Mesh Interim kvalitetssäkrar och intervjuar de rekommenderade interima ledarna innan de bäst lämpade presenteras för er. Känns allt bra anlitar ni er nya interimschef inom ett fåtal arbetsdagar och då inleds vår affär. Det finns alltså ingen rekryteringskostnad, likt de som rekryteringsbolag har, från Mesh Interim och därmed ingen ekonomisk risk med att ha interima lösningar.

Vad är en interimschef?

Att anlita en interims chef är en bra lösning vid tillfälliga uppdrag.

En interimslösning blir alltmer populärt för företag som behöver temporär ledarskap eller specialistexpertis. En interimschef, eller interim manager som det ibland kallas, är en erfaren professionell konsult som tar över en ledningsroll på en tillfällig basis, oftast under en kortare period på några månader eller upp till ett år. Denna typ av chefsrekrytering är en flexibel lösning för företag som vill undvika långa rekryteringsprocesser eller behöver interima lösningar med en snabb start. Hur snabbt går det att få en interimschef? Det är en fråga som vi ofta får. Det är inte alls ovanligt att vi hittar rätt interimschef till våra kunder inom bara några dagar.  

Det är inte helt ovanligt att man kontaktar ett rekryteringsbolag parallellt med att man har tagit in en interimslösning för att på sikt hitta en mer permanent lösning.

En fördel med att anlita en interimschefer är att de ofta har en bred erfarenhet av olika branscher och företagskulturer. Det är lika vanligt att anlita en interimschef offentlig sektor som i den privata. Som specialister kan de också ge en objektiv syn på företaget och bidra med nya perspektiv och idéer. Dessutom har interimscheferna ofta en snabb inlärningsförmåga och kan snabbt anpassa sig till nya arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.


När behövs en interimschef?

Anlita en interimschef när ni exempelvis får en vakans i organisationen.

En interimchef eller interim management kan behövas i en mängd olika situationer, men vanligtvis är det när en organisation behöver en temporär ledare för att fylla en vakans. Här är några vanliga exempel på när en interimschef kan behövas i ett uppdrag:

  1. Efter att en befintlig chef har avgått eller blivit uppsagd: Om en organisation har förlorat sin nuvarande ledare på kort varsel kan det vara nödvändigt att snabbt hitta en tillfällig ersättare för att hålla verksamheten igång och se till att organisationen fortsätter att fungera som normalt.
  2. Under en omorganisation eller en förändringsprocess: När en organisation går igenom en förändring, som en omorganisation eller en fusion, kan det behövas en interimchef för att hjälpa till att navigera genom den här processen och se till att organisationen fortsätter att fungera smidigt.
  3. För att genomföra ett specifik projekt eller initiativ: En interimchef kan behövas för att leda ett specifikt projekt eller initiativ som kräver en erfaren ledare som kan ta på sig projektet och slutföra det på en begränsad tid.
  4. För att fylla en kortvarig eller tillfällig position: Ibland kan det finnas en kortvarig eller tillfällig position som behöver fyllas snabbt, som till exempel en chefsposition under en föräldraledighet eller sjukfrånvaro.

Generellt sett är en interimchef en erfaren ledare som kan hoppa in på kort varsel och omedelbart ta kontroll över organisationen och leda den till framgång.


Läs mer om framgångsfaktorerna som får ditt interimsuppdrag att lyfta


Interim betyder "tillsvidare", alltså något som gäller temporärt. Är ni intresserade av interimslösningar, och vill ha en personlig och transparent process som är allt annat än temporär?

Då är Mesh Interim leverantören för er!

Kristian Presits 

OPERATIV CHEF

MESH INTERIM


Vad innebär det att anlita en interimchef?

Att tillfälligt anlita en interimschef är en effektiv lösning.

interimslösningar innebär att man tillfälligt hyr in en erfaren chef eller ledare för att ta över ledarskapet i ett företag, organisation eller projekt. Interimschefen är vanligtvis inhyrd på ett tidsbegränsat kontrakt och har till uppgift att leda och driva verksamheten på ett effektivt sätt under den period som organisationen behöver en chef, en interim chef.

En interimschef eller interims management är vanligtvis erfarna chefer med en bred kunskap om olika branscher och verksamheter. De är väl förtrogna med att snabbt komma in i nya miljöer, förstå komplexa problem och fatta snabba beslut. Deras uppdrag är vanligtvis kortvariga och de förväntas leverera resultat snabbt och effektivt.

Vid en vakans så finns egentligen två alternativ; interim rekrytering - väljer ni interimslösningar är Mesh Interim det självklara valet för er.

Mesh Interim erbjuder

Mesh ansökningsprocess

Effektiv, trygg och stabil lösning

Alla interimsledare är rekommenderade av tidigare arbetsgivare samt kvalitetssäkrade av Mesh Interim. Vi tror på kraften av att dela kunskap och erfarenhet med varandra liksom nätverk. Interim Management på Mesh vis är en effektiv, trygg och stabil lösning för att säkerställa goda resultat.

Vi har de högst rekommenderade interimscheferna

Seniora interimsledare

Alla interimschefer hos Mesh Interim har valt att lämna en traditionell anställning för att addera värde till företag via sin egen konsultverksamhet. Viljan att nyttja sina erfarenheter från näringslivet och dela dem med fler är drivkraften, vilket syns när komplexa förändringar ska till i uppdragen.

Interimschefer till ledningsgruppens alla funktioner.

Representerar ledningsgruppen

Gemensamt för de interimschefer som ansluter sig till Mesh Interim är att de alla har en gedigen erfarenhet av ledarpositioner. Ledningsgruppens alla funktioner finns representerade här såsom HR-chefer, ekonomichefer, it-chefer, marknadschefer samt vd/CEO

Interimschef offentlig sektor

Interimschefer är en vanlig förekomst både inom den privata och offentliga sektorn. 

Mesh Interims ordlista

Här hittar du en ordlista över en interimschef olika yrkesroller, deras förkortningar och vad de innebär

Hur hyr man en konsult via Mesh Interim?

Kontakta oss via telefon, mail eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Hur kommer jag i kontakt med konsulterna?

Fyll i vårt kontaktformulär för att ta första steget mot att bli matchad med rätt konsult.

Kostar det att publicera en förfrågan hos Mesh Interim?

Ni betalar först när konsulten är på plats hos er och börjar debitera timmar. Allt arbeta dessförinnan ingår i Mesh Interims service för att hitta rätt konsult för ert uppdrag. Kontakta oss gärna för att veta mer om vår prismodell. 

Vilka är de vanligaste rollerna konsulterna har?

Hos Mesh Interim finns alla ledningsgruppens funktioner respresenterade. Konsulterna med erfarenhet av roller som VD, CFO, HR, CMO, Försäljningschef, Supply Chain är till viss mån mer företakommande 

Finns Mesh Interim i hela landet?

Ja! Däremot har vi fler konsulter i de större städerna som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Gävle. Nästan alltid finner vi rätt kandidat via vårt egna starka nätverk av medlemmar, även på mindre orter. 

Vad är skillnaden med Mesh Interim?

Mesh Interims mål är att på ett intelligent sätt koppla samman interimschefer med bolag i förändring. Intelligensen ligger i den chefscommunity vi samlat, bestående av ledningsgruppens alla funktioner. Men vi går längre än så. Vi vet att vara konsult idag är komplext vilket ställer ännu högre krav på lärande, nätverkande och stöd för att kunna maximera värdet till en kund. Därför fokuserar Mesh Interim på kontinuerlig kompetensutveckling och att kollektivt lösa utmaningar, för att konsulten ska fungera som bäst i sitt uppdrag hos er.