Anlita en interimskonsult som lyfta ert företag

Våra interimskonsulter hjälper dig med bla förstudier, analyser eller projektledning

Företag och dess chefer är bra på att identifiera när något inte fungerar, men ofta saknas både tid och kompetens för att definiera vad och hur det bör förändras för att bli framgångsrikt. Hos Mesh Interim finns en stor grupp kloka egenföretagare som stöttar organisationer både innan, under och efter ett projekt. Förstudier i olika former är idag ett vanligt uppdrag hos oss. Kompetensen sträcker sig över olika branscher, segment och specialistområdet.

Mesh Interim hjälper dig hitta den perfekta interimskonsulten för just din organisationens alla avdelningar som ex HRekonomi eller IT

Att ta hjälp av en interimskonsult kan lyfta er organisation till nya höjder!

Anlita en interimskonsult via Mesh

Interim HR-konsult

Med en extern HR-konsult är  framgångssagorna många. Det kan handla om allt från att kravställa rätt inför en permanent rekrytering, stötta chefer i komplexa ärenden till att på riktigt skapa ett agilt HR-arbete nära affären. Läs mer här

Interim Ekonomikonsult

En interimskonsult är vana vid att sätta sig in i nya bolag. De har en unik förmåga att snabbt göra en behovsanalys, hitta förbättringsområden och kan även dela med sig av kloka lösningar de sett på andra bolag.   Läs mer här.

Interim Marknadskonsult

Ta hjälp av en interimskonsult vid en expansion till nya marknader. Eller om ett beteende i marknaden riskerar att hota ert varumärke. Det är vanligt att ta hjälp av en erfaren marknadskonsult för att snabba på utvecklingen. Läs mer här

Interim Försäljningskonsult

En interimskonsult som kan förstå vilken typ av försäljning bolaget behöver för att växa, samt vilka aktiviteter som kan stötta. Läs mer här

Interimkonsult inom IT & digitalisering

Alla bolag behöver ha hög kostnadskontroll, och långt ifrån alla har möjlighet att anställa en egen CIO/CDO. Då är det klokt att låta en erfaren interimskonsult inom IT analysera och implementera IT hos er. Läs mer här

Interimkonsult inom inköp/supply chain

Inköp och logistik är navet i många bolag. Många har insett att det gör klokt i att ta in en extern expert som kan titta på processerna i preventivt syfte men också för att effektivisera inköpsorganisationen. Läs mer här.


Vi har de högst rekommenderade interimscheferna med 

9,5 av 10 i snittbetyg

Stina Johansson

HEAD OF INTERIM CONSULTING - MESH INTERIM

Fördelar med att anlita en interimskonsult

Fördelarna att arbeta med Mesh Interim är många men i det här sammanhanget är det framför allt den breda erfarenheten som interimskonsulterna besitter. Det är en enorm styrka att konsulten själv suttit i många olika roller, beställt projekt, lett projekt, varit med om både framgångsrika och kraschade projekt för att på så sätt förstå vilken typ av data som behöver inhämtas - analyseras och implementeras. Att communityn’s kollektiva intelligens finns som bollplank längst vägen gör att Mesh intermiskonsulter är både starkare och stabilare.

Vem ska utföra projektet?

När Business caset är presenterat, analysen gjord och beslutet fattat kommer frågan om vem eller vilka som ska driva projektet så att målet faktiskt kan uppnås.
Att driva projekt internt kan vara en framgång men allt för ofta hopar sig problemen. Tiden är som bekant en bristvara nästan överallt. Och att belasta en redan slimmad organisation är sällan en lyckad lösning. Ofta saknas också rätt kompetens att faktiskt driva projektet. För att nyttja den specialistkompetens som finns i företaget och stötta individer, grupper och organisationer i projektarbete är det klokt att anlita en interimkonsult som driver projektarbetet.

Mesh Interim har vi samlat chefer från ledningsgruppens alla hörn. Flertalet har byggt på med projektledarkompetens som tillsammans med den gedigna chefserfarenhet, blir en enorm tillgång för att projektet ska bli framgångsrikt.
Idag hjälper Mesh Interim bolag att driva projekt inom ett flertal områden.  
Alla projekt följer en framgångsrik struktur : Analysera/förstudie -designa – implementera – mäta.

Vad menas med interimskonsult?

En interimskonsult är en erfaren professionell konsult som tillhandahåller temporär expertis och strategisk rådgivning för företag. Deras uppdrag sträcker sig över olika områden, inklusive ledning, marknadsföring, finans och teknik. Det primära syftet är att fylla kritiska kompetensgap och erbjuda en snabb lösning på specifika affärsutmaningar. Dessa specialister är ofta anställda på kort sikt för att stödja och leda projekt, implementera förändringar eller lösa specifika problem.