Anställning

Sveriges olika anställningsformer

Att förstå de olika anställningsformerna i Sverige är av yttersta vikt för både arbetsgivare och arbetssökande. Anställning är en central del av arbetslivet, och det finns flera sätt på vilka individer kan bli anställda. Nedan följer en översikt över de vanligaste anställningsformerna i Sverige.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är en anställningsform som inte har något förutbestämt slutdatum. Den ger både arbetsgivare och anställd långsiktig trygghet. Det är den mest stabila formen av anställning och ger ofta förmåner som företagshälsovård och pensionsavsättningar.

Visstidsanställning

En visstidsanställning har ett förutbestämt slutdatum eller är kopplad till ett specifikt projekt eller uppdrag. Denna form av anställning används ofta vid tillfälliga behov eller för att täcka personalbrist under vissa perioder.

Provanställning

Provanställning är en period i början av anställningen där både arbetsgivare och anställd har möjlighet att utvärdera om det är en passande matchning. Under denna tid kan anställningen avslutas med kort varsel om någon av parterna inte är nöjd.

Projektanställning

Projektanställning är knuten till specifika projekt eller uppdrag. Den är liknande visstidsanställning men har ofta en tydligare koppling till projektets varaktighet och mål.

Timanställning

En timanställning innebär att den anställde får lön baserat på antalet arbetade timmar. Denna flexibla anställningsform används ofta för deltidsarbete eller kortvariga uppdrag.

Tillsvidareanställning ger långsiktig trygghet för både arbetsgivare och anställda.

Visstidsanställning är vanligt för tillfälliga behov eller projekt.

Vi hjälper dig med din nästa interimslösning!

Kontakta oss så återkommer vi med ett prisförslag, helt kostnadsfritt.