.st0{fill:#FFFFFF;}

Interimsbranschen in i den digitala eran 

 juni 23, 2019

Det digitalt baserade chefsnätverket Mesh Interim har ett tydligt mål i sikte: att transformera marknaden. På senvåren 2019 startade Johan Alsén bolaget för att förflytta interimsbranschen in i den digitala eran.

Interim management har på kort tid gått från fenomen till trend, vidare till att bli en av de mest snabbväxande nischerna på marknaden. Under min år inom rekryterings- och bemanningsbranschen har jag suttit på första parkett. Jag har följt utvecklingen noga.

Det är inte längre en nyhet att fler och fler ledningsgrupper hyr in spetskompetens för att driva specifika processer. Vilken sorts ledare som efterfrågas är på många plan en kontextuell fråga. En stundande transformation, tillväxt på nya marknader, förändrade krav på effektivitet och organisationsstruktur. Alla är de situationer som kräver sin kapten.

Behöver du anlita en interimsledare?

Fram tills nu har Sveriges interimschefer varit tämligen isolerade. De är egenföretagare och gör oftast korta - men inte sällan avgörande - inspel i ett företags livshistoria. Det är en solitär profession; tills nu har det fattats en gemenskap att samlas i.

Från kundens perspektiv har interim management liknat vilken annan sorts gren av rekrytering som helst. Sportmetaforiken är medveten. Rekrytering handlar - från leverantörens sida - alltid om tävling. Du som kund märker av det via det konstanta fiskandet. Säljare som vill ligga top of mind och ständigt kontaktar dig för att höra sig för. Kanske ska någon i ledningsgruppen sluta…?

Ett kunskapsbaserat, digitalt nätverk

Under den sena våren 2019 startade jag Mesh Interim, tillsammans med ägarna i Key People Group. Mesh är ett digitalt chefsnätverk för interimschefer, vars syfte är att dela med sig av kontakter likväl som reda affärsmöjligheter. Genom att samla Sveriges bästa interimschefer under samma, digitala, tak ämnar jag att skapa ett nav för branschens samlade erfarenheter.

För att skapa en så stark kunskapsbas som möjligt inom nätverket krävs en förankring i kundens värld. Därför bjuds även en rad handplockade företag in till Mesh.

Jag får många frågor om vår affärsmodell. Det är en högst relevant fråga. Inom Mesh Interim vill vi premiera det delande av nätverk som inte syns på många platser idag. Därför erbjuder vi våra medlemmar en ekonomisk incitamentsstruktur, som bygger på delningsekonomi för business-to-business.

Som företag vänder du dig till Mesh Interim om du, istället för att fråga en förmedlare, vill få en direktlänk till landets duktigaste och mest rekommenderade interimschefer och deras nätverk.

“Vi ser att gigekonomin är här för att stanna och ser det som en framgångsfaktor att arbeta i nätverk, med delningsekonomi som utgångspunkt. Det känns naturligt att få välkomna Mesh i familjen.“

- Mats Edlund, styrelseordförande, Key People Group

Är du en interimschef som vill ansöka om medlemskap? Är ditt företag i behov av en interimschef? Nå mig på johan.alsen@meshinterim.se för att höra mer.

Johan Alsén, vd, Mesh Interim