.st0{fill:#FFFFFF;}

“Fort och fel är sällan en väg till framgång” 

 april 15, 2020

Aldrig förr har digitalisering och digitala transformationer varit så hett som idag. Inte minst mot bakgrund av rådande coronatider, som sätter extra ljus på hur viktigt digitala affärsmodeller är för företags fortlevnad. Jesper Hagberg, specialiserad på digital transformation, delar med sig av sina erfarenheter. 

Jesper är en digital transformationsledare med 25 års erfarenhet av att leda affärsdriven IT och digitalisering i globala miljöer. Just nu är han verksam som Managing Partner på Convrt Consulting Group, en konsultfirma verksam inom just digitalisering och digital transformation.

På hans LinkedIn står att läsa: “Jesper is not a type of person who feels called on merely to optimize small details. He would rather like to bring about large-scale changes in an organization.”. Med andra ord är det honom man ringer för att få ordning på sin omvälvande stora digitala transformation. Vi är glada över att få en inblick i vad det hela kan innebära, genom den här intervjun.

Hur kan digitaliseringen verka som en katalysator i tillväxtbolag?   

– Det finns en skillnad i digitalisering och digital transformation. Digitalisering verkar genom att stärka den befintliga affären. Med digital transformation, däremot, menas att utforska nya affärsmodeller med hjälp av teknik och data.

Jesper förklarar ytterligare:

– Tillväxt eller transformation behöver inte vara digitalt driven, men tillsammans med AI är det digitala den största förändringsmotorn just nu. Dessutom kommer läget med corona göra att det accelererar något oerhört. I takt med tillgängliggörandet av internet har kostnaden för att bygga tekniska lösningar drastiskt gått ned. Vi har nu processor- och lagringskapacitet för att bearbeta den enorma datamängd som vårt allt mer digitaliserade samhälle kräver. Det är helt enkelt nu som möjligheterna för att utforska den digitala potentialen är etablerade.

Jesper menar att de digitala möjligheterna är särskilt betydelsefulla för växande företag. Det möjliggör en acceleration som är ännu snabbare idag än som var möjligt för bara några år sedan. Men han betonar att en grundförutsättning förstås är att struktur och administrativa system redan är etablerade, som kan hantera de stora volymökningarna.

– Vidare skapar digitaliseringen och digital transformation möjligheter till att skräddarsy kundanpassade lösningar och erbjudanden. Det gör att vi kan stärka kundupplevelsen och upplevt värde, vilket i sin tur stärker affären. Digitaliseringen och den digitala transformationen möjliggör också en anpassning av kostnader och servicegrader till olika kundkategorier, vilket driver ytterligare lönsamhet.

– Det blir ännu med uppenbart nu i coronatider. De bolag som aktivt arbetat med att skapa digitala affärsmodeller och kundupplevelser har helt andra möjligheter än de som förlitat sig på det traditionella fysiska. Vi ser redan effekterna, exempelvis genom att många tunga spelare inom handeln har fått stänga igen. Fler kommer att följa. Exempelvis konfektionskedjor som ännu inte har någon e-handelsplattform. För dessa kommer det bli extremt kämpigt.

Hur ser man till att digitaliseringsarbetet blir väl mottaget inom organisationen?

– Både när det gäller digitalisering och digital transformation är det viktigt att det finns ett tydligt ledarskap. Man måste kunna förklara ur ett affärsmässigt perspektiv vad som kommer att bli annorlunda och vägen dit. Framförallt gäller detta i transformativa förändringar, där det finns störst risk att visionen blir otydlig. En otydliga vision skapar osäkerhet i organisationen vilket gör att man tvekar och saktar ner farten i processen. I den kapplöpning som det innebär att driva tillväxtbolag har man inte råd med detta. Att vara snabbfotad gör att man kan sätta nya branschstandards – vilket i sig är en konkurrensfördel – men också ta digitala marknadsandelar.

Men även om fart är viktigt, så betonar Jesper att det också är viktigt att skynda långsamt. 

– Fort och fel är sällan en väg till framgång. Här ställs ledarskapet återigen på sin spets: Även om man känner flåset i nacken måste man förankra affärsmodellen i organisationen för att man ska ha en chans att lyckas. 

Coronakrisen sätter också ljus på vikten av digitalisering och digital transformation. Jespers spaning är att konsekvenserna kommer bli tydliga för de företag som inte har dessa frågor på den strategiska agendan.

 – Det återstår att se om det finns tillräckligt med tid och uthållighet för de bolag som först nu, på grund av Corona, börjar titta på dessa frågor. Historiskt sett har det nästan alltid gått snabbt utför för företagen som sitter på en föråldrad affärsmodell när man passerat “tipping point”. Det digitala kommer bli gällande standard efter det här.

Kan du ge exempel på ett framgångsrikt case som belyser just detta?    

– Jag fick förmånen att hjälpa ett industribolag med en ”digital make-over”. Leverantören av bolagets affärssystem hade gått i konkurs och allt var i princip manuellt drivet. Vi utgick från affären, där vi paketerade om och differentierade affärsmodellen. Därefter byggde vi upp en servicekatalog med servicegrader och leveransprecision. Från att tidigare haft ”best effort” som övergripande målsättning hade de nu för första gången definierade kundkategorier med differentierade servicegrader. 

Jesper fortsätter:

– Parallellt genomförde jag en behovsanalys och upphandlade därefter ett nytt, framtidssäkrat affärssystem som var anpassat för verksamheten. I arbetet med att implementera affärssystemet byggde vi hela värdekedjan utifrån den nya affärsmodellen. Med hjälp av de nya systemen och AI lyckades vi minska lagret med 50 procent. Dessutom minskade riskexponeringen och kapitalbindning med närmare 30 procent. Samtidigt expanderade vi kapacitetsutnyttjandet i produktionen och ökade hastigheten och servicen genom värdekedjan.

Vilken roll har humankapitalet i innovativa digitaliseringsprocesser? Har du något exempel på hur konsulter bidragit till förändringen?

– För att skapa varaktig förändring, som gör skillnad på riktigt, krävs det att man arbetar med processerna, systemen och människorna. Det är direkt avgörande. Men paradoxalt nog är också den största utmaningen just människorna. Här är otydlighet ingen vän. Därför är det avgörande hur man lyckas få med sig organisationen på förändringsresan. De som lyckas med det ledarskapet, antingen med egen hjälp eller med hjälp av konsulter, de rör sig dubbelt så snabbt i sina digitaliserings- och digitala transformationsresor.

Jespers erfarenheter visar onekligen vikten av att vara snabbfotad in i den digitala transformation och hålla visionen tydlig för att lyckas med tillväxt. Vi på Mesh tackar dig, Jesper, för att du ville dela med dig av dina värdefulla insikter!

Intervjun med interimskonsulten Jesper Hagberg är en del av Meshs intervjuserie om att driva ledarskap i tillväxt. Medlemmarna i Meshs community för seniora chefer drivs av kunskapsutbyte. När vi delar med oss av insikter och erfarenheter växer både vi och våra verksamheter. 

Vill du få alla intervjuer skickade direkt till din inkorg? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!