.st0{fill:#FFFFFF;}

Ett intelligent chefsnätverk som skapar affärer 

 oktober 20, 2021

I Mesh Interim Community samlas landets skarpaste hjärnor för att nätverka och skapa affärer för varandra. Nätverket har en samlad kollektiv intelligens bestående av 700 egenkonsulter med chefs- och ledarskapserfarenhet vana att leda och driva förändring. 

–  Konsulterna som är med i communityn är kvalitetssäkrade och invalda baserat på deras erfarenhet som ledare och specialister, och samtliga har tidigare uppdragsgivare som går i god för att de har gjort ett bra jobb hos dem, säger Johan, VD på Mesh Interim. 

Genom affärsdelning, nätverkande och kunskapsutbyte skapar på så vis Mesh synergieffekter för alla parter på den moderna arbetsmarknaden. Egenkonsulter som är en del av  Mesh Inteirm får ständigt utveckla sina spetskompetenser, kan dela med sig av kunskaper och erfarenheter och arbeta med utmanande uppdrag. Företagen som anlitar dem får inte bara sitt kompetensbehov tillgodosett, utan en unik tillgång till ett helt nätverk av samlad kompetens. 

En stark mänsklig drivkraft

Mesh Interim ser till att optimera förutsättningarna för konsulterna och säkerställer att de kan leverera värde genom hela uppdraget. Därtill en unik metod för att hitta rätt person för uppdraget – genom att andra konsulter rekommenderar vem som är mest lämplig för uppdraget.

– Vi får kontinuerligt kontakt med nya konsulter på rekommendation av våra befintliga Mesh Konsulter. När vi söker en vd för ett interimsuppdrag, hjälper hela communityn till. Ofta känner dem en person som skulle vara perfekt och som matchar alla kriterier. När vi får den typen av rekommendationer är träffsäkerheten fantastisk, säger Johan. 

Enligt honom är det till stor del viljan att hjälpa varandra som ligger bakom styrkan och kraften i rekommendationsmotorn.

–  Om vi pratar om de sex mänskliga behoven är ett av våra starkaste behov att ge och hjälpa. Vi vet att den kraften är väldigt stark. För kunden innebär det att det blir en väldigt träffsäker rekommendation. 

En unik syn på lärandet

På dagens komplexa arbetsmarknad finns ett enormt behov och dessutom en outnyttjad potential när det gäller konsulternas kompetensutveckling. I Mesh Interim Community värderas därför konsulternas utvecklande, det proaktiva lärandet, nätverkande och affärsdelning högt. Konsulterna är egna, står på egna ben och har egna bolag, men tillsammans samskapar dem sitt värde. 

Genom återkommande fysiska och digitala chefsmöten, föreläsningar och webinars ges Meshkonsutlerna möjlighet till att utbyta kunskap och erfarenheter. För att ge kunskapsutbytet ytterligare en dimension har Mesh Interim även nischade grupper, där konsulterna samskapar i nätverk. 

–Här ges tid och utrymme att gå in på djupet och diskutera tillsammans med andra konsulter lett av en erfaren facilitator, förklarar Johan

Mervärde för konsulter och kunder

I förlängningen bidrar detta till ett större värde för kunderna som anlitar Mesh Interim, menar Johan:

– Man kan fundera kring vilken grupp som borde vara mest attraktiv för arbetsgivaren. Om man vill ta in kompetens som ska göra skillnad för bolaget, driva tillväxtresor och förändringar, vill man då ha någon som suttit i samma bolag i 20 år – eller någon som konstant har utmanat sig själv i inspirerande miljöer och varit med på ett antal olika resor?

Johan fortsätter:

– Enligt World economic forums rapport, future jobs tror man att den kunskapen vi har idag kommer så mycket som hälften vara inaktuell inom fem års tid. Om vi ska försöka förstå vad det är för typ av kompetens och kunskap vi behöver imorgon måste vi hjälpas åt, vilket är precis vad Mesh Interim handlar om. 

Varje gång en konsult är ute på ett nytt uppdrag inhämtas nya kunskaper och erfarenheter som vanligtvis inte utnyttjas, menar Johan. 

– En viktig fråga är därför hur vi ser till att fånga in och ta vara på allt det lärandet och kunskapen. Vi tog fram Mesh Interim Community som ett sätt att skapa de bästa förutsättningarna för detta, genom nätverkande och lärande. 

Öppen dialog skapar sammanhang

Mellan träffarna har Meshkonsulterna även tillgång till varandras uppgifter och kan kommunicera med varandra. I en exklusiv chatt kan alla ta kontakt med varandra när de vill och ställa en fråga till hela nätverket av konsulter. 

– Communityn finns alltid ett meddelande bort i en digital plattform. Har en av våra konsulter en fundering kan de ställa den när de vill till andra konsulter och de som känner att de kan bidra kan svara på frågan. Vi skapar förutsättningar så att det här kan nyttjas på bästa sätt, förklarar Johan.

Ur ett psykologiskt perspektiv känner egenkonsulterna att de är en del av ett större sammanhang, även om de driver sitt eget bolag, vilket kan vara särskilt viktigt för egenkonsulter. 

– Det finns något som heter Kasam – som betyder just känslan av sammanhang. Om man känner att man har det sammanhanget har man sett att stressnivåerna minskar. För konsulterna innebär det att man kan hålla fokus på uppdraget och lyckas bättre. 

– Oss veterligen finns det inget annat sammanhang, community eller chefsnätverk just för den här växande gruppen egenkonsulter, interimskonsulter och projektkonsulter som driver sina egna företag. Vi ser därför vårt bidrag till arbetsmarknaden som otroligt viktigt, eftersom vi fyller den här luckan.

Läs om hur du kan anlita en interim VD via Mesh.