.st0{fill:#FFFFFF;}

Fokusera på kärnverksamheten och ta hjälp utifrån 

 februari 27, 2020

Prioritera HR-frågor, tydlighet kring beslutsmandat och säkerställ ekonomiska likväl som mänskliga resurser. Det är de tre främsta riskminimeringsmetoderna i en tillväxtfas, enligt interimschefen Jenny Tydén, som med tjugo år i branschen har stöttat företag genom komplexa förändringsprocesser.

Jenny Tydén är interimschefen inom HR som botar understimulans med att ta uppdrag hos företag som genomgår förändrings- och utvecklingsprocesser. Efter tjugo år i branschen har hon skaffat sig gedigen HR-kompetens. Utöver det har hon även specialistkunskaper inom kompetensförsörjning, förändringsledning och ledningsstöd. Parallellt arbetar hon som ledarcoach och hjälper chefer att själva hitta fram till sina bästa lösningar, att våga utmana sig själva. 

– I konsultrollen får jag möjlighet att sätta mig in i olika bolags förutsättningar, såväl styrkor som utmaningar, och måste hålla mig ajour för att ge bra stöd till mina uppdragsgivare, berättar Jenny. 

Vilka är de tre värsta tillväxtsmärtorna som företag lider av?

I en tillväxtfas är det många saker som händer på en gång. Det leder inte sällan till att snabba beslut måste tas med risk för att företaget missar saker på vägen. Det i sig kan generera onödiga kostnader.

– Ofta råder det brist på resurser, både i form av kompetens och tillräckligt många medarbetare. Allt ska hända på en gång och resurserna räcker helt enkelt inte till, varken de ekonomiska eller de mänskliga, säger Jenny. 

Jenny tillägger att det är viktigt att det finns en framdrift i tillväxten. Man ska inte ska vänta för länge med att skapa välfungerande arbetsflöden och en motiverande företagskultur. I takt med att antalet medarbetare ökar uppstår nya frågor. Vad gäller i bolaget kring utvecklingsmöjligheter? Vilka mål som ska uppnås? 

– Man kan inte vänta för länge med att arbeta med dessa frågor eftersom det kan påverka engagemanget och trovärdigheten för bolaget som arbetsgivare. Tillväxtsmärtan här kan vara att veta om behovet, men inte ha tiden att prioritera dessa frågor. 

Jenny nämner att en annan tillväxtsmärta kan vara otydlighet kring vem som får fatta beslut i olika frågor. 

– Här är det inte ovanligt att ägaren eller grundaren blir en stoppkloss om alla beslut ska gå via denne. Det skapar ofta en osäkerhet i organisationen som stoppar upp viktiga processer och gör att saker och ting tar mycket längre tid än de borde. 

Nämn tre trender som du tror har potential att minimera dessa smärtor.

– Fokusera på kärnverksamheten och ta hjälp utifrån. Exempelvis med stödfunktioner som måste finnas på plats för att företaget ska fungera. Här ser jag en trend att man lejer in erfarna personer med bredd och lång erfarenhet. Eller att man från början lägger ut vissa delar på konsulter, för att inte stöta på onödiga hinder eller problem.

Ett sätt att snabbt hitta sådan kompetens är via nätverkande och sociala medier, berättar Jenny. Genom dessa kanaler kan bolag snabbt få tag på personer med den kompetens som behövs. Det gäller också att dela upp resurserna så att man kan lösa akuta frågor, parallellt med att arbeta fram mer långsiktiga flöden som håller över tid.

Skiljer sig tillväxtsmärtorna åt mellan olika branscher?

– Jag upplever att utmaningarna är större för globala verksamheter och för branscher som tillverkar och säljer produkter. Det är många led som är involverade; design, produktion, marknad, sälj, leverans och kundvård. Det finns helt enkelt flera led i kedjan där det kan gå snett. 

Jenny fortsätter:

– Ur den aspekten har tjänsteföretag det lite enklare, men där kan det istället finnas andra utmaningar såsom rättsliga regleringar eller branschstandarder som bolaget behöver leva upp till.

Vilken är den mest innovativa processen du deltagit i med syftet att minimera en specifik tillväxtsmärta?

– Mitt exempel är kanske inte så innovativt. Men vi investerade i ett nödvändigt stödsystem för att avlasta interna resurser, så att dessa istället kunde fokusera på kärnverksamheten och att få fart på affärerna.

Det mänskliga och ekonomiska kapitalet är onekligen två ovärderliga byggstenar för att driva ett bolag under snabb utveckling framåt. Jennys syn på hur konsulter kan stötta en tillväxtresa på olika sätt - och under olika faser - är i samklang med den utveckling vi ser på marknaden. Jenny, stort tack för att du medverkade i vår intervju!

Intervjun med interimskonsulten Jenny Tydén är en del av Meshs intervjuserie om att driva ledarskap i tillväxt. Medlemmarna i Meshs community för seniora chefer drivs av kunskapsutbyte. När vi delar med oss av insikter och erfarenheter växer både vi och våra verksamheter. 

Vill du få alla intervjuer skickade direkt till din inkorg, tillsammans med trendspaningar från hela världen? Prenumerera på Mesh Sunday Reads!