.st0{fill:#FFFFFF;}

Från ad hoc till strukturer i tillväxtresan 

 mars 26, 2020

Tidiga och kontinuerliga investeringar i IT, fokus på strukturer och AI-lösningar för att frigöra resurser till kvalificerade uppgifter. Så drivs tillväxtresan enligt managementkonsulten Tova Forsslund. 

Tova Forsslund är managementkonsulten som efter en lång ledarbakgrund har gått över till vad hon själv kallar “en spännande konsulttillvaro”. Numera tar hon uppdrag som exempelvis interimschef, förändringsledare och programledare.

Hennes tidigare anställningar har funnits inom Bank och Finans, IT samt som CIO inom biografverksamhet på dåvarande SF Bio. I den senare rollen var hon med och startade SF Bios förändringsresa från kod skapad på 1980-talet till ett system anpassat till 2010-talets digitala krav. Hon har en stark passion för det goda ledarskapet, ett genuint intresse för att arbeta med människor och att tillsammans med andra leverera resultat.

– Att få driva och leda förbättringsarbete tillsammans med ett kompetent team ger både energi och massor med nya insikter och kunskaper!, säger Tova.

Vilka är de tre värsta tillväxtsmärtorna som företag lider av?   

– Här vill jag nämna brist på struktur och långsiktighet, samt underinvesteringar i IT-lösningar. 

Vad gäller brist på struktur menar Tova att det är lätt att underskatta hur mycket tydlighet betyder för större bolag där informationsvägarna ofta är längre. 

– Otydlighet skapar så mycket onödig frustration och påverkar produktiviteten negativt. Affärsplanen måste förstås och accepteras av alla medarbetare och ha en naturlig koppling till allas dagliga arbete. 

Tova fortsätter: 

– Ett bolag under uppbyggnad behöver självklart drivas med en entreprenörsanda. Man ska ta vara på möjligheter, byta riktning snabbt och vara flexibel. När bolaget växer och fler medarbetare ska vara med och driva affären så behövs det genomtänkta strukturer. Detta inkluderar informations- och kommunikationsplanering, hur man prioriterar bland sina affärsidéer och hur man bedriver utvecklingsverksamhet för att driva tillväxtresan. 

När det kommer till brister i långsiktighet menar Tova att detta hänger ihop med struktur. Företag måste styra om från ad-hoc lösningar till tydliga affärsplaner som förankras i hela organisationen. Hon övergår till att prata om vikten av bra IT-lösningar i tillväxtresan.

– Väv in IT i affärsutvecklingen så tidigt som möjligt! Det är dags att verksamhets- och IT-specialister börjar se det som en självklarhet att vara en del av förverkligandet av nya affärsidéer. En underinvestering i IT-plattformar och system orsakar stora problem att hänga med i den snabba digitala utvecklingen. IT-system som bara byggs på år efter år blir till slut extremt svåra att förändra. De blir som en väldig snöhög – enormt tunga och energikrävande att flytta! Risken är att växande företag hamnar i en fälla på grund av föråldrade system som endast få personer kan utveckla. Därför måste man hela tiden rå om sina IT-resurser samt förnya och förvalta dessa löpande.

Nämn tre trender som du tror har potential att minimera dessa smärtor.

– AI är en uppenbar sådan trend. Där kan det vara värt att gå från analys och test till att våga införa skarpt. Att implementera en ökad grad av automatisering bör ge stora fördelar för ett växande företag. Det frigör resurser till mer kvalificerade uppgifter. Generellt bör fokus i ens digitala erbjudanden ligga på att göra det lätt för kunder att göra rätt. Exempelvis ger detta sannolikt ett minskat antal support– och felärenden.

Tova tillägger att bolag bör lägga “fokus på hjärnan”. Med det menar hon att man ska skapa en trygg och lugn atmosfär som ger medarbetarna förutsättningar att må bra.

– De ska känna att de är involverade, engagerade och att de bidrar till bolagets framgång.

Skiljer sig tillväxtsmärtorna åt mellan olika branscher?

– Ja till viss del, men allt mindre under senare år, säger Tova. Till exempel tycker jag att bank och finans var tidigt ute med att kommunicera att affär och IT “är ett”. Vissa branscher har nog inte riktigt kommit dit än. Förhoppningsvis har fler börjat inse att IT inte är bara är en kostnad – digitalisering och automatisering ger effekt överallt om det implementeras rätt. 

Vilken är den mest innovativa processen du deltagit i med syftet att minimera en specifik tillväxtsmärta?

– Jag var delaktig i nytänket och uppbyggnaden av en plattform för (nästan) sömlös försäljning online och butik.

Att investera och underhålla IT-system, våga satsa på AI och hålla medarbetarens bästa i fokus är sannerligen viktiga delar i tillväxtresan. Tack Tova, för att du delar med dig av din kunskap om och erfarenhet av företag i förändring!

Intervjun med interimskonsulten Tova Forsslund är en del av Meshs intervjuserie om att driva ledarskap i tillväxt. Medlemmarna i Meshs community för seniora chefer drivs av kunskapsutbyte. När vi delar med oss av insikter och erfarenheter växer både vi och våra verksamheter. 

Vill du få alla intervjuer skickade direkt till din inkorg? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!