.st0{fill:#FFFFFF;}

Från riskfokus till friskfokus 

 april 28, 2023

Våra hjärnor är evolutionärt programmerade för att identifiera risker och hot. Ibland har vi nytta av det, men i dagens samhälle och arbetsliv kan våra ”riskhjärnor” också göra oss utmattade eller till och med deprimerade. Mesh-medlemmarna Paula och Mats Törnvall har undersökt hur vi kan må och fungera bättre genom att aktivera våra ”friskhjärnor”. 

Vi var närmare 30 nyfikna åhörare under fredagens webinar när Mesh-medlemmarna, gruppledarna och äkta makarna Paula och Mats Törnvall berättade hur vi kan må och fungera bättre genom att gå ”Från riskfokus till friskfokus” i vårt vardagliga tänkande. Så heter också deras nya bok, som belyser personlig och organisatorisk hälsa ur nya perspektiv.

Under webinaret delade Paula och Mats frikostigt med sig av både personliga erfarenheter och bokens slutsatser. Till exempel att de flesta av oss har en väldigt aktiv ”riskhjärna” som hela tiden identifierar hot och problem av olika slag. Den är till stor nytta för oss ibland, men vi blir både trötta och deprimerade om riskhjärnan konstant är för aktiv. Ett sätt att balansera riskhjärnan är att försöka fokusera mer på det positiva som händer oss (friskfaktorerna). Genom att ”älta det positiva” på samma sätt som vår riskhjärna ältar det negativa kan vi få en ljusare livssyn och fungera bättre som människor, både privat och professionellt.

Hälsostjärnans sex områden

Paula och Mats har i sin bok också tagit fram konceptet Hälsostjärnan, med sex olika ”hälsor” som behövs för att vi ska kunna må bra och känna balans i livet; kroppshälsa, tankehälsa, själshälsa, relationshälsa, naturhälsa och digitalhälsa. Någon kanske är i superbra fysisk form, men trivs inte alls med sina relationer, medan någon annan har andra starka och svaga områden. Boken ger också konkreta tips och råd om hur vi kan göra för att må bättre inom de områden där vi kanske känner oss svaga eller oharmoniska idag.

Friskfokus

Tips från Paula och Mats för att aktivera din ”friskhjärna”:

  • Le mer, både för dig själv och mot andra. Leenden och glädje smittar!
  • Var nyfiken på din omgivning! Nyfikenhet reducerar stress, eftersom det inte går att vara nyfiken och stressad samtidigt.
  • Du duger som du är och behöver inte jämföra dig med andra.
  • Fundera, diskutera och utbyt erfarenheter. Vi är alla bra på olika saker, och kan både hjälpas åt och pusha varandra.
  • Börja förändra lite i taget och ställ inte en massa perfektionistiska krav på dig själv.
  • Talk to yourself like you would talk to someone you love!


Vill du veta mer?

Visst låter det spännande, nyttigt och härligt att gå ”Från riskfokus till friskfokus”? Läs gärna mer om boken eller kontakta Paula och Mats via deras webbplats Crispy Concept.