.st0{fill:#FFFFFF;}

Frigör medarbetarens potential få bolaget växa 

 mars 5, 2020

Fokusera på kärnverksamheten, medarbetarnas potential och framhäv bolagets värderingar. Så får man engagerade medarbetare och skapar de bästa förutsättningarna för värdebringande idéer och lösningar. Det säger Fredric Gustafsson, som de senaste fjorton åren stöttat bolag med komplexa företagsutmaningar.

Fredric Gustafsson är grundare och ägare av konsultbolaget Coroc. Genom värdeskapande förändringsledning, med fokus på strategi, struktur och kultur, har Fredric tacklat allt ifrån lönsamhets- och  kulturfrågor till tillväxtproblem. 2019 startade Fredric dessutom Business Trailrun med ambitionen att vara ett av Sveriges mest hållbara affärsnätverk för moderna ledare.

Vilka är de tre värsta tillväxtsmärtorna som företag lider av?

– Det finns flera anledningar till företags tillväxtutmaningar. Främst beror det förstås på vilken typ av företag det är och vad det är för produkt eller tjänst man levererar, säger Fredric Gustafsson. 

Han fortsätter med att räkna upp tillväxtsmärtornas vanligaste orsaker; brist på vision och inriktning, brist på skalbar struktur och människorna i organisationen. 

Man kan vara bäst på det man vill – men inte allt!, säger Fredric och förtydligar att bolaget måste vara tydligt med sitt syfte, kärnvärden och kundlöfte.  

Fokus på kärnvärdena lockar kompetensen

Alla i organisationen ska förstå, leva och andas kärnvärdena. Det kommer att locka de mest framstående inom företagets affärsområde. Att ha rätt folk på rätt plats, att förstå medarbetarnas potential, ger i sin tur ett större förtroendekapital för bolaget och dessa tjänster och produkter.

För att undvika flaskhalsar understryker Fredric vikten av att bygga en skalbar struktur med processer och tydliga ansvarsområden redan när man startar bolaget. 

– Många bolag grundas av en stark entreprenör som är duktig på kärnkompetensen och att entusiasmera kunder och medarbetare. Allt som oftast hittas dock företagens flaskhals i toppen, och tillväxten begränsas när alla beslut går via ägaren. 

Värna medarbetarnas välmående med mål och bekräftelse

Fredric berättar om vikten av att hålla medarbetarna engagerade och involverade i verksamheten: 

– Enligt en rapport från Gallup är 87 procent av alla medarbetare oengagerade. Vad innebär det för ett företags tillväxt? I de företag jag träffar förekommer det ofta att medarbetarna varken vet arbetsgivarens mål eller prioriteringar för stunden. 

Enligt Fredric kan detta leda till svåra konsekvenser för medarbetarna och bolaget. Anställda behöver bekräftelse på att de gör ett bra jobb, vilket bland annat görs genom att förstå medarbetarnas potential och mäta sina prestationer mot mål och prioriteringar. Avsaknaden av detta kan upplevas som stressande för medarbetarna och i förlängningen leda till psykisk ohälsa. 

För en ökad känsla av tillhörighet och bekräftelse vinner arbetsgivaren mycket på att ha tydliga mål med nedbrutna prioriteringar utifrån vilka varje medarbetare har egna nåbara mål. 

– Se till att följa medarbetarna på mål istället för detaljer och frigör den potential som finns inom varje individ. Då kommer mirakel att ske, säger Fredric.

Nämn tre trender som du tror har potential att minimera dessa smärtor.

Fredric menar att ur ett värderingsperspektiv ställs det idag högre krav på bolag, både i rollen som leverantör åt sina kunder och som arbetsgivare till sina anställda. Därför måste tonvikten ligga på företagets strategi och syfte. 

– Det är tydligt att drivkrafterna kommer allt närmre frågor som är viktiga för respektive individ, som till exempel samhällsansvar och miljö. Man vill själv kunna identifiera sig med varumärket på ett socialt och hållbart.

Fredric fortsätter:

– En annan trend är digitaliseringen. Den har möjliggjort skapandet av skalbara tjänsteinnovationer. Dessa gör det möjligt att hitta nya användningsområden för både produkter och tjänster. Digitaliseringen har öppnat gränser och skapat tillgång till en världsmarknad som tidigare var stängd. Samtidigt så har detta öppnat för att hitta smarta automatiseringar av processer och kommunikation.

Själv är inte bäste dräng

Till sist berättar Fredric att han tycker sig se en trend där många bolagsägare börjar få insikt i att “själv är inte bäste dräng”. Därmed vågar man i ett tidigt skede ta hjälp utifrån för att själv kunna fokusera på sin kärnverksamhet. 

– Den samhälleliga acceptansen för att gå till en personlig tränare och psykolog har äntligen nått företagen. Det är inte längre tabu att ta hjälp inom områden där man har begränsad kunskap.  Företagen kan därmed accelerera snabbare än vad man gjort tidigare och få snabbare resultat. 

Skiljer sig tillväxtsmärtorna åt mellan olika branscher?

– Jag har en bakgrund inom service och tjänstebranschen och inom dessa områden ser jag ingen större skillnad, säger Fredric. 

Däremot har han uppmärksammat skillnader mellan ägarledda företag jämfört med riskkapitalägda och noterade bolag. Den stora skillnaden är att i ägarledda bolag har ägarna en tendens till större kontrollbehov vid beslut. Benägenheten att delegera ut olika typer av beslutsfattande är mindre, på bekostnad av en mer agil och snabbfotat organisation som frigör människors potential.

Vilken är den mest innovativa processen du deltagit i med syftet att minimera en specifik tillväxtsmärta?

– Till syvende och sist handlar allting om människor. Jag skulle kunna nämna innovativa lösningar som automatisering av arbetsflöden som effektiviserat orderprocesser eller innovativa paketeringar av tjänster med nya affärsmodeller. Men ska jag lyfta fram de saker som gör mig mest stolt och som ger mest långsiktigt värde för en organisation, så är det att frigöra medarbetarnas potential genom mandat, fri sikt och tydliga målsättningar.  

Att inte skapa flaskhalsar, att värna om medarbetarnas motivation och att ta in hjälp där det behövs är alla kloka råd. Fredric, vi tackar dig så mycket för din visdom och ser fram emot att fortsätta följa din framfart.

Intervjun med interimschefen Fredric Gustafsson är en del av Mesh Interims intervjuserie om att driva ledarskap i tillväxt. Medlemmarna i Meshs community för seniora chefer drivs av kunskapsutbyte. När vi delar med oss av insikter och erfarenheter växer både vi och våra verksamheter. 

Vill du få alla intervjuer skickade direkt till din inkorg, tillsammans med trendspaningar från hela världen? Prenumerera på Mesh Sunday Reads!