.st0{fill:#FFFFFF;}

Gnällspikshantering på din arbetsplats 

 januari 31, 2023

Det är få förunnat att slippa stöta på gnällspikar, som stjäl en massa energi från både sig själva, kollegorna och företaget. Men hur ser gnällandets biologi ut i den mänskliga hjärnan, och hur kan den kunskapen användas för att stävja gnäll och skapa positiva beteendeförändringar som gagnar alla – inte minst gnällspiken själv?

Vi var drygt 60 deltagare som fick en intressant och inspirerande start på vår fredagsmorgon av forskaren, föreläsaren och ”beteendeninjan” Mike Florette. Senast vi såg Mike i Mesh-sammanhang var i början av december på temat Mikrovanor. Fredagens webinar handlade om ”Gnällspikshantering eller konsten att skapa positiva beteendeförändringar”. Att det lockade så många tyder på att behovet av effektiv gnällspikshantering i vardagen är stort.

Hjärnans biologi styr oss

Mike berättade att den mänskliga hjärnan styrs av två grundläggande drivkrafter; att söka njutning och att undvika obehag. Den som av gammal vana gnäller mycket får ofta en kort och njutbar kick av gnällandet, särskilt om det förstärks och bekräftas av andra. Ett karaktärsdrag för gnällspikar, som också skiljer gnäll från sunda invändningar, är att gnällspiken har väldigt svårt att släppa frågan det gnälls om och fortsätta till nästa punkt på arbetsdagen eller mötesagendan. Hen fastnar i gnällandet och har svårt att komma vidare.

Forskning har visat att vi efter en god natts sömn kan bilda nya fräscha hjärnceller. Men tyvärr också att 30 minuters gnällande dödar hjärnceller i hippocampus, både hos den som gnäller och hos dem som lyssnar på gnället. Eftersom Hippocampus styr bland annat vårt korttidsminne är gnällandet en sällsynt dålig affär för både individerna själva och företaget.

Gnällspikshantering i praktiken

Så hur ska man som chef eller kollega hantera gnällspikar i sin vardag? Det går inte att skälla in dem på ett mer konstruktivt spår, utan det är mycket mer effektivt att ställa frågor som leder till egen reflektion och eget ansvarstagande. Ett coachande ledarskap som använder sig av de fyra faktorerna motivation, självtillit, stöd utifrån och acceptans kan göra enormt stor skillnad. Även språket, både i de reflekterande frågorna till den som gnäller och hur gnällspiken själv uttrycker sig, är en viktig faktor för att skapa positiv förändring.

Som chef eller medarbetare är det oftast klokt att inte svara på gnäll alls, utan istället fokusera på att uppmuntra positiva beteenden. Det kallas operant betingning när man med förstärkning (till exempel beröm) eller bestraffning (att man inte lyssnar på gnället) ökar personens motivation till ett mer konstruktivt beteende. Framgång föder framgång och det gäller även små positiva förändringar. Det går inte att förändra en gnällspik på några dagar.

All kritik är inte gnäll

Under webinaret diskuterades också skillnaden mellan sunda invändningar och gnäll, och mellan whistleblowers som pekar på riktiga missförhållanden och gnällspikar. Det går förstås inte att kalla relevant kritik för gnäll bara för att man inte själv håller med. Högt i tak och engagerade, konstruktiva diskussioner är viktiga förutsättningar för ett företags framgång.

När webinariet avrundades av Meshs VD Johan Alsén hade bara en enda av de drygt 60 deltagarna avvikit (efter att i chatten ha tackat för en intressant presentation och diskussion), vilket förstås är ett strålande betyg till Mike Florette – och som sagt antagligen också ett tecken på att vi alla behöver hjälp med gnällspikshantering i vår vardag ibland.

För dig som vill veta mer om Mikes forskning och olika föreläsningar rekommenderas ett besök på hans webbplats www.florette.se.