.st0{fill:#FFFFFF;}

Hur uppfattar dina medarbetare ditt ledarskap? 

 januari 19, 2023

Efter många år som personalchef och personaldirektör sadlade Magnus Jonsson om till att arbeta som konsult i eget bolag. Han har nu ägnat mer än 10 år åt att lära ut ledarskap, coacha och stötta ledare och team.

Magnus Jonsson är en av Mesh Interims medlemmar, han är också en av våra gruppledare. Vårt möte med Magnus resulterade i värdefulla insikter om vårt eget chefs-och ledarskap och konkreta verktyg för att förstå gruppers dynamik. Magnus berättar om varför interimschefer och konsulter har högre krav på sig än andra chefer, när det kommer till att snabbt förstå hur grupper och team fungerar.

- Som interimschef förväntas du prestera från dag ett, säger Magnus. När chefer och ledare rekryteras räknar man ofta med att det tar 3-6 månader innan den nyanställde chefen kan var fullt produktiv, då hen ska skolas in och introduceras. Men som interimschef kastas man in i nya situationer och förväntas snabbt kunna göra en stor skillnad i bolaget. Startsträckan är väldigt mycket kortare.

Att kunna luta sig tillbaka på tidigare erfarenheter är därför viktigt för de som tar sig an ledarskapspositioner på uppdragsbasis.

-Interimschefer måste ha en stor erfarenhet av att leda verksamheter. Vi som är medlemmar i Mesh Interim har exempelvis erfarenhet av att arbeta i ledande positioner. 

Vår erfarenhet gör att vi har förutsättningar att klara kraven på att snabbt prestera i nya miljöer. En viktig del av Mesh Interim är vidareutvecklingen av nätverket, och det är här jag vill bidra på mina gruppträffar genom att ge ytterligare verktyg som kan komplettera vår expert- och branscherfarenhet och stärka vårt ledarskap.

Under senare år har det inom ledarskap skett en tydlig förskjutning från ledarförmågor till ledarbeteenden. Företagskulturen sitter inte i “väggarna” utan skapas och manifesteras genom våra beteenden. Ett modernt ledarskap kräver att du har koll på såväl ditt egen som andras beteenden och de behov som styr beteenden, berättar Magnus.

En framgångsrik ledare ser vad teamet behöver

Grupper som inte arbetat tillsammans länge och som är mer omogna i sin utveckling kräver en mer formell ledare som är närvarande, skapar trygghet och är tydlig kring mål, rollfördelning och kultur. I en mer mogen grupp däremot, är medarbetarna mer trygga, vilket leder till att en annan typ av ledarskap behövs för att teamet ska fortsätta vara välfungerande. Som interimschef är det viktigt att snabbt läsa av vilken mognadsnivå en arbetsgrupp befinner sig på. 

– I de första stadierna  kan man behöva detaljstyra mer. Men för en mer mogen grupp kan det vara förödande. Man kan förstöra mycket genom att gå in med fel ledarstil. Som interimskonsult är det dessutom extra viktigt att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om var teamet befinner sig och ha verktygen för att som ledare kunna anpassa sig och veta när man behöver delegera och styra, och när det passar att ta en mer coachande roll, säger Magnus Jonsson.

Medvetenhet och insikt skapar bättre ledare
Magnus gör oss uppmärksamma på beteendestilsintrumentet IDI, Interpersonal Dynamics Inventory. Med hjälp av IDI-instrumentet får man, via anonymiserad data från personer man arbetar tillsammans med, en beteendeprofil som beskriver hur man uppfattas av andra personer. Man erhåller också ett verktyg för att bättre förstå andras beteenden och behov. 

Profilen beskriver hur pass drivande, personlig och uppmärksam man uppfattas av sina medarbetare. Värdefull information för alla som befinner sig i en ledarposition, inte minst för interimschefer som snabbt behöver få sina nya medarbetares förtroende, förklarar Magnus Jonsson.

– Är jag medveten om hur andra upplever mig har jag också en större möjlighet att göra medvetna val. Vet jag till exempel om att jag har en tendens att vara pådrivande i mitt ledarskap, har jag också möjligheten att anpassa mitt beteende och exempelvis ta ett steg tillbaka i de situationer då det krävs. Förstår jag också mina medarbetares behov har jag nyckeln till hur jag ska anpassa ledarskapet till enskilda medarbetare. 

Är du intresserad av att ta in en interim chef? Kontakta oss så berättar vi mer.

Anlita en interims-VD via Mesh