.st0{fill:#FFFFFF;}

I kriser skapas nya affärsmodeller 

 april 3, 2020

Skapa en tydlig företagskultur och låt styrelsen fokusera på strategierna i tillväxt. Och när det krisar – stick inte huvudet i sanden. Ta istället all hjälp du kan få. Det är interimschefskonsulten Tarja Kälvelids tips till entreprenörer. Efter att ha stöttat företagare i både tillväxt och kriser de senaste 37 åren vet hon sannerligen vad hon pratar om.

Efter nära fyrtio år inom banking tog Tarja Kälvelid steget över till konsultsidan. Nu hjälper hon ägare att öka tillväxten i sina bolag. I sitt uppdrag för Connect Sverige Väst gör hon ScaleUP analyser där hon kartlägger bolagens styrkor och utmaningar. Bidrar till att ta fram affärsplaner och strategier för företagets nästa steg.

– Jag brinner för att hjälpa entreprenörer, de är en avgörande för Sveriges tillväxt, säger Tarja. Genom ett djupt engagemang i bolag kan jag göra skillnad för entreprenören på riktigt.

Men hon har inte lämnat bank- och finansvärlden helt och hållet. I sin roll som ambassadör för Regium Internationals “Hela Sverige Säljer” är hon branschspecialist inom Bank & Finans. Ambitionen är att få bankpersonal att lära sig säljmetoden: “How To Sell + Why they Buy = Perfect match”. 

Hjälpt många ur kriser

Vi träffar Tarja mitt i coronakrisen, som slagit plötsligt och hårt mot många svenska företagare. Med sin långa erfarenhet som bankman, är det oundvikligt att be henne berätta om sitt arbete under tidigare ekonomiska kriser. Tarja har lotsat, coachat och räddat många företagare ur 1990-talskrisen, när IT-bubblan sprack vid millennieskiftet och under finanskrisen 2008. Erfarenheterna som hon bär med sig från dessa tider är högst användbara idag. Därför har Tarja tagit beslutet att tillfälligt ställa om sitt engagemang och ägnar sig numera i stort sett bara åt att hjälpa företag i stormens mitt.  

– Eftersom mitt hjärta slår extra hårt för arbetande entreprenörer, som bland annat ser till att skapa arbetstillfällen i landet, känns det självklart att hjälpa företag även den här gången. Jag kan bidra genom mitt lugn och min erfarenhet. Genom att jag genuint sätter mig in i företagets situation kan jag guida dem framåt på olika sätt.

Hon  kommer under en period hjälpa företag via Connect Sverige Väst och Almi. Inom Connect har de en tillfällig process där de gör en nulägesanalys av företaget, och erbjuder hjälp med att upprätta en handlingsplan för hur företaget ska navigera sig ur krisen. Processen tar cirka 30 dagar och är kostnadsfri för bolaget, då Västra Götalandsregionen stöttar arbetet. Hos Almi kan företag bland annat söka brygglån, vilket är den process som Tarja främst kommer hjälpa till med.

– Det enskilt viktigaste rådet till en entreprenör idag är att inte stoppa huvudet i sanden, säger Tarja. Att leda en verksamhet är svårt i sig, att leda i kris kräver en mycket stark ledare och ett lugn. Ta hjälp av revisorer, bankmän, Almi eller Connect. Men vänta inte för länge, för då kan det vara för sent. 

Hon fortsätter: 

– Och var inte rädd för att tänka utanför boxen. Många företag utvecklas i en kris genom att hitta nya affärsmodeller!

Riskminimera med en stark företagskultur

Vi återvänder till det som var tänkt som det ursprungliga temat för vår intervju: tillväxtsmärtor. 

Vilka är de tre värsta tillväxtsmärtorna som företag lider av?           

När bolag växer kan det vara svårt att få tag i personal med rätt kompetens menar Tarja. 

– Bolag saknar ofta en företagskultur med tydlig vision, synliga värderingar, målsättningar och strategier. När dessa delar saknas lyckas man heller inte involvera medarbetare. Det bidrar till att det blir svårt att attrahera och behålla personal.

Hon fortsätter: 

– Att växa tär på likviditeten. Tyvärr är det vanligt att företag har en obefintlig ekonomistyrning. Man tittar  mest på likviditeten bakåt. 

Till exempel nämner hon att ett högt varulager binder kapital. Detta har direkt påverkan på likviditeten och kan vara avgörande för om man klarar en tillväxtfas. Det finns branscher där man kan behöva ha lite högre lager men det får absolut inte vara hyllvärmare. Det gör ont för ett underkapitaliserat bolag att växa, och därför är rätt finansiering avgörande. Det finns olika alternativ att välja mellan och som företagare är det viktigt att vara lyhörd och ta råd från såväl revisorn som bankmannen.

– Ytterligare en smärta är att man inte har satt de interna processerna. Många moment hanteras manuellt och man förlitar sig på personalens kunskapsbank, säger Tarja. När bolaget växer och arbetsflödet ökar, så ökar även felhanteringen. Det är extra kännbart vid personalförändringar. Det kan leda till att missnöje uppstår, både internt och externt. 

Sätt av tiden i början

Som en sista faktor nämner Tarja tidsbristen: 

– Det är i princip alltid omöjligt för ägare och ledning att sätta av den tid som krävs för att göra allt rätt från början. Men det är värt att ta tiden att göra rätt från början inför en tillväxt!

Nämn tre trender som du tror har potential att minimera dessa smärtor.

Tarja börjar med att lyfta digitalisering och AI. 

– Med dessa verktyg kan processerna bli mer effektiva och säkra. Det innebär också att många enkla arbetsuppgifter försvinner. Ofta krävs det dock en hel del internt arbete innan allt är på plats.

I det läget är det bra att våga ta in hjälp, som exempelvis en interimslösning. Denna funktion hjälper företagaren att lyfta blicken och driva förändringsprocessen med implementation, dokumentation och utbildning.

– Jag tycker mig se att fler företag väljer att ta in externa personer i styrelser som kommer in och leder de strategiska frågorna  och omvärldsbevakning. En professionell styrelse ser till att ledningsgruppen jobbar med den operativa delen, medan styrelsen tar hand om de strategiska frågorna och följer upp ledningens arbete. 

Slutligen ser Tarja en trend där bolag som växer kraftigt uppvaktas av större aktörer. 

– När antalet uppköp på marknaden ökar uppstår en hel del synergier. Dock är det inte alltid man uppnår synergier i den takt man önskat eftersom man lätt underskattar kulturskillnaderna.

Tillväxtsmärtor: Same same, but different

Enligt Tarja så skiljer sig inte tillväxtsmärtorna åt så mycket mellan olika branscher.

– Jag brukar säga att det är same same, but different. Det är inte så stor skillnad när det gäller att bygga varumärke, försäljning, involvera personal och finansiering. Men när det gäller varulager är det främst producerande bolag och retail som känner av smärtan.

Vilken är den mest innovativa processen du deltagit i med syftet att minimera en specifik tillväxtsmärta?

Tarja berättar om ett företag som till en början växte i lagom takt men tog ett beslut att accelerera sin tillväxt. 

– Att växa och investera i personal, lokaler, utrustning och lager kostade mycket. Likviditeten började tryta ordentligt. Ägarna hade lite olika uppfattningar om framtiden och saknade möjlighet att gå in med mer pengar. Det fanns utrymme för att lånefinansiera, men det var en tuff resa för bolaget. 

Majoriteten av ägarna ville dock fortsätta expandera kraftigt. Alternativet som återstod var att ta ett bud från ett riskkapitalbolag som därefter gick in och köpte 51% av aktierna. De tidigare ägarna var kvar i tre år för att fortsätta den påbörjade strategiska planen. Därefter gjorde de exit. 

– Ett öppet och tätt samarbete mellan ägare, revisor och bank var avgörande i detta fall, avslutar Tarja.  

Att underlätta expansionsfaser med tydliga processer, ta hjälp externt med strategiska frågor och att säkra ekonomistyrningen är onekligen viktiga frågor för alla tillväxtbolag. Med så lång erfarenhet av att stötta bolag är Tarjas insikter verkligen ovärderliga. Vi på Mesh tackar dig, Tarja, för att du medverkade i vår intervju!

Intervjun med interimskonsulten Tarja Kälvelid är en del av Meshs intervjuserie om att driva ledarskap i tillväxt. Medlemmarna i Meshs community för seniora chefer drivs av kunskapsutbyte. När vi delar med oss av insikter och erfarenheter växer både vi och våra verksamheter. 

Vill du få alla intervjuer skickade direkt till din inkorg? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!