Integritetspolicy

Så hanterar Mesh Interim dina personuppgifter

Vi på Mesh Interim respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Mesh Interim behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Alla konsulter som är en betalande del av Mesh Interim Community förbinder sig, att inte utan godkännande dela med sig av känslig personlig eller affärsmässig information som erhållit från andra konsulter i nätverket. Detta gäller framförallt information som delats i Mesh Groups och Mesh MeetUps mellan konsulter i förtroende. 

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Mesh AB (559036-3015, Box 637, 101 32 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud för Mesh Interim är Johan Alsén. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till info@meshinterim.se.

Vems uppgifter behandlar vi?

Mesh Interim hanterar personuppgifter för olika intressenter. Följande intressenter berörs hos oss:

Kandidater/medlemmar (kapitel 1) – Personer som vi är i kontakt med rörande jobb hos oss eller hos våra kunder. I denna grupp ingår de som aktivt sökt en tjänst, de som registrerat sig i vår medlemsdatabas utan att ha sökt en tjänst, de som besökt vår hemsida och tittat på jobb och de som är potentiella kandidater som vi hittat genom uppsökande aktiviteter (search).

Anställda (kapitel 2) – Personer som är anställda eller som varit anställda i vår konsultverksamhet och på våra kontor.

Leverantörer/underleverantörer (kapitel 3) – Kontaktpersoner på företag som vi köper tjänster och produkter av samt underkonsulter som utför uppdrag via Mesh Interim.

Kunder (kapitel 4) – Kontaktpersoner på företag som köper våra tjänster och produkter.

Potentiella kunder (kapitel 4) – Kontaktpersoner på företag som vi bearbetar i marknadsföringssyfte.

Övriga intressenter (kapitel 5) – Personer vilka inte tillhör någon av kategorierna ovan men som vi har kontakt med av olika anledningar. Dessa kan vara referenspersoner för en kandidat, nödkontakt för en anställd (nära anhörig) eller personer som vi har kontakt med i olika forum som tex säljare från andra företag där vi inte är kund, personer i yrkesnätverk, mediakontakter osv.

Hur använder vi och skyddar personuppgifter?

Beroende på vilken intressentgrupp det gäller så behandlar vi olika slags personuppgifter under olika lång tid och med olika anledningar. Se under varje kapitel hur vi gör det här.

1. Medlemmar/Potentiella medlemmar

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Hantera din ansökan till uppdrag vilket innebär att vi kan komma att utvärdera dina kompetenser – både yrkes-, begåvnings-, och personlighetsmässiga.
Erbjuda dig uppdrag relaterade till dina önskemål och/eller dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och/eller sociala medier. Ditt namn och e-post kan bli synlig för andra i samband med våra aktiviteter.
Löpande kommunikation kring de uppdrag du sökt via Mesh Interim.
Andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster.


2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer
Kompetenser och tidigare erfarenhet inhämtat genom din CV, din LinkedIn- eller Facebookprofil (om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler), genom intervju och utifrån de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto.
Testresultat, om du utfört tester som ett led i vår fördomsfria rekryteringsprocess.
Fotografi, om du inkluderat ett sådant i din CV.
Personnummer, om du är slutkandidat i en process behöver vi kunna säkerställa din identitet.
I vissa fall kan vi i samband med en rekryteringsprocess komma att inhämta en så kallad bakgrundskontroll rörande dig. Denna innehåller information om inkomst, ärenden hos Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten, civilstånd, körkort, ärenden hos domstolar och eventuella domar. Innan vi inhämtar nämnda uppgifter kommer du att få ge ditt uttryckliga skriftliga samtycke. Beakta att ovan information inte sparas hos oss.
Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*
* Vi avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

3. Hur har vi samlat in dina personuppgifter?

Vi har fått uppgifterna från dig vid ansökan till ett uppdrag och vid registrering hos Mesh Interim.
Vi har samlat in uppgifterna från annan – t.ex. referenspersoner, kunder och jobbsajter såsom tex LinkedIn och Monster.
Vi har samlat in uppgifterna automatiskt vid dina besök på vår hemsida genom att du sparat jobb eller chattat med oss
Vi har samlat in uppgifterna via LinkedIn, Facebook, Messenger eller Instagram genom att du kommenterat något eller ställt frågor till oss över dessa media.
Vi har samlat in uppgifterna när du har mailat, ringt oss i något ärende eller lämnat kontaktinformation i t.ex. en undersökning som vi genomfört där du önskat kontakt.

4. Med vem delar vi informationen?

Vi arbetar med kunder som anlitar egenkonsulter vilket innebär att vi delar dina uppgifter med våra kunder vid tillsättningar av konsultuppdrag eller jobb. Du kommer alltid informeras innan vi delar information rörande dig som person.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till dataskyddsmyndighet.

5. Vilka rättigheter har du?

Radering av personuppgifter

Om du har registrerat din profil hos Mesh Interim, antingen när du sökt ett uppdrag genom oss eller om du registrerat dig för att kunna vara sökbar för våra rekryterare, så kan du när som helst avsluta din delaktighet i Mesh genom att radera din profil hos oss. Detta gör du genom att kontakta oss och begära att vi raderar din profil och personuppgifter som vi samlat in om dig. När din profil raderas försvinner den helt samt all information om dig i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb/uppdrag genom oss så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader, efter genomförd rekryteringsprocess, sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på Mesh. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt om du väljer att inte längre vara medlem i Mesh Inteim.

Rätt att göra invändning

Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter, till exempel kan du på din profil under Mina sidor välja att inte vilja ha matchmail eller nyhetsbrev från oss.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Du kan snabbt göra detta själv genom att logga in på Mina sidor och korrigera samt radera dina egna uppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. Hur länge behåller vi informationen?

Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja om du vill att vi radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Har du som medlem inte varit i kontakt med oss under en tre (3) årsperiod kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar hos Mesh.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte lagligen är skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 5 ovan.

Vi förbehåller oss rätten att radera användarkonton om vi ser att kontot missbrukas på något sätt. Det kan handla om att kontot är skapat för andra ändamål än att söka arbete och att ingå i vårt yrkesnätverk, eller om registrerad på något sätt framställt hot mot vår personal eller på annat sätt uppfört sig otillbörligt.

2. Anställda

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?

När du blir anställd på Mesh ingår du ett avtal med oss som arbetsgivare. I detta förhållande krävs att vi som arbetsgivare behandlar en större mängd personuppgifter då vi måste uppfylla ett större antal lagstiftningar som arbetsgivare i Sverige har krav på sig att följa. Exempel på dessa kan vara arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning, lag om sjuklön, semesterlagen, skattelagstiftning mfl.

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

Namn
Adress
Telenummer
Personnummer
Mailadress
Bankkontonummer
Lön, pension och förmåner
Kön
Anställningshistorik och tidrapportering
Sjukhistorik
Fotografier
Familjeförhållande – Närmast anhörig som nödkontakt. Antal barn samt deras födelseår om du har små barn som du är berättigad ersättning från Försäkringskassan för
Allergier och överkänslighet mot livsmedel.
Information kopplat till dina prestationer såsom utvecklingssamtal och genomgångna kurser.
Observera att listan ovan inte är uttömmande och andra uppgifter kan komma att behandlas.

3. Hur har vi samlat in dina personuppgifter?

Du har uppgett dessa själv i och med rekryteringsprocessen samt i förbindelse med att din anställning påbörjades.
Uppgifterna har genererats i och med din anställning.
Uppgifterna har kommit från andra källor såsom myndigheter, tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt oss (löner) samt från referenspersoner och kunder.

4. Med vem delar vi informationen?

Är du anställd som konsult så delar vi med oss av vissa personuppgifter till våra kunder för att de ska kunna tilldela dig behörigheter i kundens IT-system, få tillkomst till kundens lokaler, för att kunden ska kunna utföra eventuella säkerhetskontroller på dig och annat som följer i och med uppdraget. Kunden i sin tur delar med sig av information till oss rörande din prestation på uppdraget du arbetar på.

Är du anställd på något av våra lokalkontor kan dina kontaktuppgifter komma att delas till konsulter, kunder, kandidater, leverantörer och andra intressenter vilka har beröringspunkter med den tjänst som du har på Mesh.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att kunna hantera din anställning. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag.

5. Vilka rättigheter har du?

Rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Det kan t. o. m ses som en skyldighet att du meddelar oss om dina uppgifter skulle vara felaktiga då vi annars kan få svårigheter att betala ut lön, få kontakt med dig rörande din anställning och liknande.

Du har däremot ingen rätt att bli raderad under anställningens gång och inte heller inom sju (7) år efter att din anställning avslutades. Detta med hänvisning till svensk lagstiftning (bokföringslagen, företrädesrätt enligt LAS osv). När du avslutar din anställning hos oss kommer de personuppgifter som inte längre behövs att raderas, övriga sparas och raderas per automatik när sju (7) år passerats.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. Hur länge behåller vi informationen?

Så länge du är anställd hos oss så kommer vi att hantera dina personuppgifter. När din anställning avslutas kommer en stor del av dina personuppgifter att raderas automatiskt. Vi kommer dock att behöva spara vissa uppgifter längre då det krävs enligt svensk lagstiftning. Dina uppgifter sparas som längst i sju (7) år efter avslutad anställning.

3. Leverantörer/Underleverantörer

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?

De personuppgifter vi behandlar rörande våra leverantörer är de som vi behöver ha för att vi ska kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation. Det kan gälla personuppgifter rörande kundansvariga, supportfunktioner, servicepersonal, ekonomiavdelning eller andra nyckelpersoner.

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

Namn
Titel
Telefonnummer till arbetet
Mailadress till arbetet
Övriga uppgifter som relaterar till att du som underkonsult utför ett uppdrag via Mesh (pris, address etc.)

3. Hur har vi samlat in dessa personuppgifter?

Vi har fått uppgifterna av dig.
Vi har fått uppgifterna av din arbetsgivare eller kollega.
Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida.
Vi har skrivit ett avtal med dig eller ditt företag.
Noteringar kring vårt samarbete och/eller dialoger

4. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter används inom vår organisation för att vi ska kunna upprätthålla vår affärsmässiga relation med er som leverantörer.

Om någon extern part skulle be om eventuell rekommendation om företag inom ditt företags bransch så kan vi komma att dela med oss av kontaktuppgifter.

5. Vilka rättigheter har du?

Rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har bytt tjänst på företaget eller inte längre arbetar kvar och om vi har fått ny kontaktperson så ser vi med fördel att även denna information kommer oss tillhanda.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. Hur länge behåller vi informationen?

Så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation så kommer vi att spara dina uppgifter. Om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter hos ditt företag ändras eller att du bytt arbetsgivare kommer uppgiften raderas.

4. Kunder och potentiella kunder

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Kund: Om du arbetar hos någon av våra kundföretag, som beställare eller som kontaktperson tex som medarbetare på en ekonomiavdelning, behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation, samt leva upp till svensk lagstiftning t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftning.

Potentiella kunder: För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som inte känner till oss samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna kontakta och bearbeta i marknadsföringssyfte.

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

De personuppgifter vi kan komma att behandla rörande dig;

Namn
Titel
Telefon- och mobilnummer till arbetet
Mailadress till arbetet
IP-adress
Noteringar kring vårt samarbete och/eller dialoger

3. Hur har vi samlat in dessa personuppgifter?

Vi har fått dessa av dig.
Vi har fått dessa av din arbetsgivare eller kollega.
Vi har fått dessa av dig genom att du besökt vår hemsida, anmält dig till och besökt något av våra event, lämnat intresse av att bli kontaktad eller prenumererar på nyhetsbrev rörande omvärldsbevakning och information om fördomsfri rekrytering.
Vi har sökt fram informationen på Internet. Det kan vara från företagets hemsida eller på jobbsajter såsom LinkedIn.
Vi har fått personuppgift av våra systerbolag inom koncernen Key People Group.
Vi har köpt in information från externa aktörer.

4. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter används inom vår egen organisation för att vi ska kunna upprätthålla eller få förutsättningar för att skapa en affärsmässig relation. Vi kan även komma att dela med oss av informationen inom koncernen Key People Group.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att kunna hantera vårt samarbete eller för att vi ska kunna bearbeta dig som är en potentiell kund. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

5. Vilka rättigheter har du?

Rättelse och radering av personuppgifter

Kund: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har bytt tjänst på företaget eller inte arbetar kvar och om vi har fått ny kontaktperson så ser vi med fördel att denna information kommer oss tillhanda.
Som beställande kontakt kan vi inte radera dina personuppgifter helt då din uppgift kan behöva sparas i fakturaunderlag och bokföring.

Potentiell kund: Om du inte vill finnas med i vårt CRM-system som potentiell kund kan du antingen meddela oss eller avregistrera dig för utskick och vidare kontakt. För att vi ska kunna undvika att kontakta dig efter din avregistrering måste vi ändå spara antingen ditt namn eller e-postadress i en så kallad spärrlista. Begär du att bli helt bortglömd så är risken stor att vi återigen hittar dina kontaktuppgifter och tar ny kontakt med dig.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. Hur länge behåller vi informationen?

Kund: Om du som representant för ett företag beställt en tjänst av oss, och ditt namn har varit den referens som använts för det aktuella uppdraget, så kommer vi spara dina personuppgifter i sju (7) år för att leva upp till bokföringslagen.

Kund och potentiell kund: Vi kommer löpande att uppdatera vår CRM-databas. Det innebär att vi löpande arbetar med att ha en uppdaterad och aktuell databas med aktuella och korrekta kontaktuppgifter. Detta kommer att ske genom kontakter med dig per telefon, e-post, sociala medier och i personliga möten men även genom omvärldsbevakning.

5. Övriga intressenter

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Under kategorin Övriga intressenter hamnar samtliga individer som inte ingår under någon av de andra kategorierna. Denna grupp kan bestå av referenser i ett anställningsförfarande, en kontakt i ett yrkesnätverk, branschkollega, säljare från andra företag m.fl. Det är därför svårt att beskriva och täcka in exakt vad vi använder uppgiften till i varje fall. Vi gör dock ett försök nedan med exempelgrupper som troligtvis inte är heltäckande.

Referenser i ett anställningsförfarande.
När en kandidat är aktuell för en tjänst/uppdrag kontaktas personer som kan ge information om hur kandidaten har fungerat på en annan arbetsplats. För att vi ska kunna ta kontakt med referensen behövs namn och telefonnummer. I de flesta fall behöver vi också veta vad personen har för position och vilken relation som denne haft med kandidaten (ex vis chef).
Nödkontakter/närmast anhörig till anställda.
När någon blir anställd hos oss tar vi in en så kallad nödkontakt, dvs en nära anhörig till den anställde som vi kan kontakta om det skulle hända något under arbetstid eller på åtagande/resor som sker inom jobbets ramar.
Personer som tar kontakt med oss på sociala medier, genom vår växel, hemsida (inklusive chatt) och per mail.
Om du som individ tagit kontakt med oss med någon fråga, eller i annat ärende, så kan vi komma att spara dina personuppgifter för att senare kunna komma i kontakt med dig.
Samarbetspartners, kollegor i vår bransch, säljare och nyckelpersoner på andra företag, personer i yrkesnätverk, mediakontakter och liknande.
Vi kan komma att spara dina kontaktuppgifter för framtida kommunikation. Vi som företag måste kunna spara denna information för att effektivt kunna verka på marknaden samt skapa relationer som främjar vårt och andra företags tillväxt.

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

De personuppgifter vi kan komma att behandla rörande dig;

Namn
Titel
Telefonnummer
Mailadress
Annan personlig information som du gett oss i din kommunikation med oss.

3. Hur har vi samlat in dessa personuppgifter?

Vi har fått personuppgift av arbetssökande i referenshänseende.
Vi har fått personuppgift av dig personligen, per mail eller visitkort.
Vi har fått personuppgift av din arbetsgivare eller kollega.
Vi har fått dessa av dig genom att du lämnat intresse av att bli kontaktad eller har kontaktat oss via telefon, sociala medier, hemsida (inklusive chatt), info-mail eller personliga mailboxar.
Vi har informationen i våra egna individuella nätverk på exempelvis LinkedIn.

4. Med vem delar vi informationen?

Vi skiljer på personer som är i kontakt med oss i egenskap av privatperson och personer som är i kontakt med oss för ett företags vägnar. Personuppgifter i det första fallet är vi mer restriktiva med och delar i allmänhet inte dessa uppgifter med någon externt. När det gäller personuppgifter till yrkespersoner är vi inte lika restriktiva då delningar av kontakter inom yrkesnätverk främjar affärer och företagens tillväxt. Personuppgifter där du representerar ett företag anser vi inte heller är lika integritetskänsliga som personuppgifter rörande privatperson.
Vi använder tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att vi ska kunna hantera kontakter med övriga intressenter. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

5. Vilka rättigheter har du?

Rättelse och radering av personuppgifter

Du kan ta kontakt med oss och begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Om vi inte har något syfte eller ändamål med att behålla din personuppgift kommer vi att radera dessa. I vissa fall kan vi komma att behålla uppgiften trots att du begär det vilka kan vara om du till exempel varit referens i en tillsättning vi kommer i det fallet luta oss på laglig grund berättigat intresse.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. Hur länge behåller vi informationen?

Referenser i ett anställningsförfarande

Referensens kontaktuppgifter kommer att sparas på enbart den kandidaten som fått jobbet eller blivit medlem i Mesh. Vi sparar uppgifterna, tillsammans med kandidatens övriga handlingar så länge kandidaten är medlem i Mesh.

Nödkontakter/närmast anhörig till anställda

Sparas så länge någon är anställd. Den anställde ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Personer som tar kontakt med oss på sociala medier, genom vår växel, hemsida, chatt och per mail

Sparas så länge uppgiften behövs för att möjliggöra och upprätthålla kommunikationen.

Samarbetspartners, kollegor i vår bransch, säljare och nyckelpersoner på andra företag, personer i yrkesnätverk, mediakontakter och liknande

Information sparas så länge som den kan ses ha ett syfte och ändamål.

6. Laglig grund

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund till detta. Har vi ingen laglig grund kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och det är fyra som är aktuella för oss:

Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter till vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter till att uppfylla de villkoren som finns i avtalet.
Rättslig förpliktelse – Vi som företag måste hantera dina personuppgifter för att kunna följa annan lagstiftning.
Berättigat intresse – Vårt intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och risken för att kränkning av din personliga integritet utsätts för risker är väldigt små.

Vilken laglig grund baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på?

Kandidater/Konsulter

Som medlem hos Mesh så baseras vår behandling på laglig grund samtycke som efterfrågas när du ansöker om medlemsskap. Vid bakgrundskontroller får du dock ge särskilt samtycke. Denna aktivitet ingår alltså inte som en del i medlemskapet.

Anställda

Som anställd hos oss har du ett anställningsavtal skrivet oss emellan, laglig grund Avtal. När du senare avslutat din anställning så måste vi enligt svensk lag i sju (7) år ytterligare hantera en del av dina personuppgifter, då går vår behandling under laglig grund Rättslig förpliktelse.

Leverantörer och Kunder

I de fall då man köper in en vara eller tjänst så ingår man i ett avtalsförhållande, därför kan vi basera den behandling som görs mellan oss och annan part på laglig grund Avtal. Om avtalet löper ut för en kund måste vi enligt svensk lag ändå hantera viss information rörande den beställande parten i ytterligare sju (7) år efter utförandet av tjänsten under laglig grund Rättslig förpliktelse.

Potentiella kunder

När vi marknadsför oss till andra företag och behandlar personuppgifter för anställda hos dessa företag lutar vi oss på berättigat intresse som laglig grund.

Övriga intressegrupper

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för denna grupp kan variera beroende på i vilket avseende som vår kontakt har uppkommit. I de flesta fall kommer vi att initialt använda berättigat intresse som laglig grund. Ser vi att individen vars personuppgift vi behandlar hamnar inom någon av de andra intressegrupperna kommer den lagliga grund som är applicerbar för den gruppen gälla.

7. Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder vår webbplats och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats kan olika tekniker användas för att känna igen dig och lära oss mer om dig för att kunna erbjuda en bättre och mer personifierad användarupplevelse. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t.ex. cookies.

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?

På Mesh använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka jobb som du har sparat. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla webbplatsen för att skapa en bättre användarupplevelse. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Mesh.

För att kunna använda våra webbplatser fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar eller nere i sidfoten på din dator eller mobiltelefon. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att webbplatsen inte kommer att fungera som avsett. Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida.

8. Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss på Mesh rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till info@meshinterim.se.

På samma adress kan du:

Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter. Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom vår behandling eller genom våra tredjepartsleverantörers behandling.
Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy. Ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vi tar även emot telefonsamtal på 070-246 64 07.

Vill du hellre komma i kontakt med oss per post så skicka dina synpunkter till:
Mesh AB, c/o Invici, Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm

9. Tillsynsmyndighet

Om du anser att Mesh AB på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Se mer på www.datainspektionen.se om information om Dataskyddsförordningen – GDPR.