Anlita en Interim Affärsområdeschef

Tillfällig Affärsområdeschef

När du anlita en Interim affärsområdeschef får du en ledare som kan ta över befattningen under en övergångsperiod eller för att hantera specifika utmaningar inom affärsområdet. Interimschefen som anlitas har vanligtvis en gedigen erfarenhet ifrån tidigare uppdrag och kan tillämpa sin expertis på hela företaget och affärsområdet för att garantera en smidig övergång eller hantera särskilda utmaningar. Interim affärsområdeschefen kan vara ansvarig för att utveckla och implementera en affärsstrategi, coacha affärsområdets team, övervaka resultat och ge rekommendationer till företagsledningen. Syftet är att se till att företagets affärsområde fortsätter att fungera effektivt och leverera resultat under övergångsperioden tills en permanent affärsområdeschef kan rekryteras.

Avdelningschef, divisionschef, enhetschef eller affärsenhetschef? Kärt barn har många namn. Söker ni en effektiv och snabb lösning för att fylla tjänsten som operativ chef med personalansvar och ekonomisk driftighet har Mesh en interimschef för er.

Anlita en interim affärsområdeschef via Mesh

Företag som kontrakterar en interimschef för att leda HR-avdelningen är många. Det kan handla om att bolaget behöver genomföra en transformation av något slag. Eller så finns det behov att ta in en expert för att få hjälp med att sätta upp nya rutiner och processer som korrelerar med nya affärsmål, marknadsförändring eller kundkrav . En erfaren, interim HR-chef kan både arbeta konsultativt för att bistå bolagets chefer med praktiska råd, eller strategiskt stöd, likväl som att sätta ljuset på områden där nya metoder och verktyg bör implementeras. Bolag i tillväxtfas behöver sällan en HR resurs på heltid, men däremot är en erfaren HR konsult guld värd för att bygga hållbarhet i bolaget. Oavsett hur behovet ser ut så hjälper vi er gärna med olika strategier för framgång. 

När är det klokt att anlita en interim affärsområdeschef?

Saknas det struktur och coaching? Behöver ni en erfaren person att sköta rodret för att lyckas driva och leda organisationen i rätt riktning, gärna så snart som möjligt? En interim affärsområdeschef besitter mycket god ledarkunskap och förmåga att inspirera medarbetarna, är erfaren och redo att kliva in hos er med kort varsel. Typiska uppgifter är att fördela arbetsuppgifter, ansvara för budget och med ekonomisk driftighet och systemvana leda ett team framåt. Söker ni någon som kan lägga fokus på det operativa ledningsarbetet och snabbt vara på plats för att förvalta och utveckla organisationen - Hos Mesh finns det många som gärna tar sig an uppgiften som er affärsområdeschef med en gång.

Hur går det till när vi vill anlita en interim affärsområdeschef?

När du går via Mesh interim formulerar vi ett behov tillsammans med dig som vi sedan skickar ut i vårt nätverk av duktiga interimschefer. På Mesh skapar vi aldrig några annonser, tvärtom blir vi rekommenderade förslag från våra befintliga konsulter. Skulle er interima affärsområdeschef inte finnas som medlem i vårat community finns det garanterat någon som kan passa er bland kontakterna till en ansluten HR-chef, Interim CIO eller CTO. Innan ni träffar några kandidater ser vi till att kvalitetssäkra och intervjua de som rekommenderats så att endast de bäst lämpade presenteras för er. Känns allt bra anlitar ni er nya interima affärsområdeschef inom ett fåtal arbetsdagar och först då inleds vår affär. Det finns alltså ingen rekryteringskostnad från Mesh och därmed ingen ekonomisk risk.

Vilka är de interima affärsområdescheferna i Mesh?

När du väljer att anlita en interim affärsområdeschef via Mesh är du garanterad en kollega som är kvalitativ att ta sig an ert bolag. För att vara med i Mesh Community krävs erfarenhet, endast de med rekommendationer från minst en tidigare uppdragsgivare har möjlighet att ansöka om medlemskap vilket gör Mesh Community till en stark och högst erfaren konsultbas. Till skillnad från en IT konsult eller en interim CFO besitter inte affärsområdeschefen en nischad sakkunskap i samma utsträckning. I Mesh Community finns ett nätverk av erfarna interimschefer, som är vana att arbeta med supply chain och samarbeta med ex. en interim marknadschef eller inköpschef. Det här gör Mesh Community till en enorm kunskapsbank för konsulter att mötas, ställa frågor och utvecklas av varandra.

Att anlita en interim affärsområdeschef, vad kostar det?

Priset för att ta in en interim affärsområdeschef är varierande och påverkas av faktorer som erfarenhet, kompetens och självklart även uppdragets längd och omfattning.

Behöver du argument kring fördelarna med att ta in en interimschef kan du läsa mer här

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.