Förändring med ny interim CEO / VD

Anlita en interim CEO eller VD

När ni anlita en interim VD CEO får ni en ledare som tillfälligt tar över VD-rollen, vanligtvis när den ordinarie VD:n har avgått och en vd-rekrytering pågår. Eller när företaget behöver en snabb förändring i ledningen. En interim VD:n har vanligtvis en gedigen erfarenhet av VD-rollen och kan applicera sin kunskap på hela organisationen och styret för att säkerställa en smidig övergång. När ni anlitar en interim vd ceo till er ledningsgrupp står konsultens track record i fokus. Personen ni söker ska inte bara ha gedigen erfarenhet av VD-rollen, hon eller han måste snabbt kunna applicera sin kunskap på hela er organisation och styre.

Nedan hittar du de vanligaste frågorna angående hur en interimschef som jobbar som CEO eller VD kan vara lösningen för ert företag.

Vad kan en interim VD tillföra?

Strategisk planering: Hjälper till att utveckla och implementera en strategisk plan som passar organisationens mål och behov.

Ledarskap: En interim vd ceo kan ge organisationen ledarskapsriktning under en övergångsperiod och hjälpa till att utveckla en stark ledarkultur.

Operationell effektivitet: Undersöker organisationens verksamhet och identifiera förbättringsmöjligheter för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Finansiell förvaltning: En interim CEO kan hantera organisationens ekonomiska resurser, inklusive budgetering och rapportering.

Förändringsledning: Kan hjälpa till att genomföra förändringar i organisationen, inklusive omstruktureringar och företagsfusioner.

Krisledning: Kan hantera en kris inom organisationen och ta snabba beslut för att lösa problemet.

VD rekrytering: En interim VD kan hjälpa till att rekrytera en permanent vd ceo genom att identifiera kvalificerade kandidater och genomföra intervjuer och utvärderingar.

Interim VD arbetar vid datorn

När kan vi hyra in en tillfällig vd ceo?

En interim VD är lämplig vid en rad olika situationer. Kanske behöver ni hjälp med att genomföra en turn around, ökning av försäljning eller så ska ett – eller flera – förvärv genomföras. Vanligast är att någon form av förändringsresa ska genomföras eller pågår just nu. En handlingskraftig, erfaren ledare som driver företaget framåt och står starkt när det blåser är ofta efterfrågad.

Ibland behövs en CEO för att täcka upp vid en oväntad vakans på VD-nivå. Det är lätt att tro att den sortens uppdrag fokuseras vid att hålla skeppet flytande, men många ledningsgrupper vittnar om hur den inhyrda VD’n bidrar med erfarenhet och kompetens som istället helt ändrar navigationen. Nya perspektiv ska aldrig underskattas.

Att ha en tillfällig lösning medan en vd rekrytering pågår är en bra lösning för många.

Interim CEO visar uträkningar vid en skärm

Hur funkar det att anlita en tillförordnad vd ceo?

Mesh Interim skapar en kravprofil tillsammans med er. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, relevant bakgrund och önskat resultat. Målsättningen är viktig; en tillförordnad VD kommer att vilja leverera snabbt och göra skillnad. Vi kommer presentera fler lämpliga kandidater för just ert uppdrag. Något som kännetecknar en duktig interimskonsult är just den resultatorienterade inställningen och den korta startsträckan. Er tillfälliga VD är van vid att kvickt sätta sig in i nya situationer. Med stöd från resterande ledningsgrupp och organisation kan er interimschef komma in i uppdraget fort. Interimsuppdraget pågår så länge ni vill. En interim vd kan även fungera som stöd för vd rekrytering, alltså en mer permanent lösning.

Vilka är de interima VD:arna hos Mesh?

Ingen av interimscheferna i Mesh har identisk bakgrund. Deras profiler skiljer sig åt, men de har en sak gemensamt: sin långa erfarenhet. En stor del av dem har verkat som interimskonsulter länge, medan andra just har lämnat sin fasta anställning. Deras drivkrafter är en förändringsvilja, öppenhet och nyfikenhet på nya situationer, bolag och branscher.

Alla våra medlemmar har tidigare erfarenhet från arbete i ledningsgrupp. Innan sin roll som interim VD kan en interimschef i Mesh exempelvis ha jobbat internt som VD eller drivit egna bolag med framgång.

CEO skriver på postitlappar på en glasvägg

Hur stöttar Mesh Interims nätverk vår interima CEO?

När er nya, tillfälliga VD behöver bolla en komplex fråga eller situation stöttar medlemmarna i Mesh Interims chefsnätverk. Er interim VD kan få råd och insikter från andra interimschefer med bakgrund från helt andra branscher eller marknader. Ett exempel kan vara rekrytering vd kan behöva ha stöd, då finns specialister inom HR i vårt nätverk nära till hands. Det kunskapsutbyte som Mesh Interim innebär är en av de grundstenar inom nätverket som våra medlemmar själva uppger att de finner mest värdefulla. Inom Mesh Interim finns ett rutinerat bollplank att tillgå – självfallet under strikt sekretess. Interim Management när det är som bäst.

Vad kostar det att anlita en interim CEO?

Det är många faktorer som spelar in för att kunna sätta pris på en interim CEO. De kanske mest avgörande variablerna är uppdragets omfattning och utformning. Men även faktorer som interimschefens erfarenhet och kompetens har betydelse. 

Fördelarna med att ta in en intersimschef är många. Här kan du läsa mer om dem.


Vad betyder CEO

Vad betyder CEO?

CEO är en förkortning på Chief Executive Officer vilket vi på svenska brukar benämna som VD, verkställande direktör. 

Här hittar du vår ordlista med fler förklaringar på de engelska förkortningarna.

Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent community bestående av landets högst rekommenderade och kompetenta interimschefer. Vi är ett chefsnätverk för interimschefer som samverkar, delar kunskap och erfarenheter i syfte att göra affärer och addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.