Interim CIO eller IT-chef med strategisk plan

Anlita er CIO / IT-Chef via Mesh

En interim CIO (Chief Information Officer), eller på svenska interim IT-Chef, är en tillfällig ledare som tar på sig ansvaret för att leda tekniska eller IT-relaterade initiativ inom en organisation. Interim CIO kan anlitas för att fylla en temporär vakans eller driva särskilda projekt eller initiativ.

Interim CIO är oftast en erfaren teknisk ledare med gedigen kunskap om den tekniska och affärsmässiga sidan av IT. Denna expert kan bidra med värdefulla insikter och strategier för att optimera företagets IT-system, förbättra cybersäkerheten, införa nya teknologier och implementera nya affärssystem.

Världen befinner sig i en global digital transformation där ett bolag med bristande IT-strategi eller som saknar den helt kommer att ha stora svårigheter att nå sina mål. Går det ens att driva ett bolag idag utan en CIO eller åtminstone en strategisk plan för sin IT-struktur?

Mesh Interim har vi samlat en stor mängd interimskonsulter med bred kompetens som hjälper bolag att driva sin digitalisering framåt. Detta kan inkludera analys av bolagets mål för att säkerställa länken mellan IT och verksamhetens utveckling. Vidare kan en interimskonsult vara med i kravställandet av ett nytt affärssystem och hjälpa till med tekniska lösningar – idag och för framtiden. Uppdraget kan också handla om att vända avdelningar som inte fungerar som de ska eller byta ut strukturer och processer som inte är lönsamma för företaget. Så med det sagt måste en interim CIO både vara skarp och ha egenskapen att kunna hantera situationer där något går fel samtidigt som blicken hela tiden riktas mot framtiden. Mesh Interim brinner vi för att tillsammans med vårt nätverk av egenföretagare skapa värde för de företaget vi hjälper. Därför sätter konsulterna stort värde på sin expertis. Som interim CIO är du helt fokuserad på att lösa IT frågan och skapa förutsättningar för en hållbar tekniks struktur.


Anlita er CIO / IT-Chef via Mesh
Mesh Interim

När kan vi anlita en tillfällig IT-chef?

Ert behov utgår från er situation. Kanske måste hela IT-kretsloppet förbättras för att maximera leveransen, eller så behövs punktinsatser inom drift, systemförvaltning eller utveckling. Kanske kräver nya tider, eller nya marknader, även nya strategier och processer för hur IT-avdelningen arbetar och styrs.

Uppdraget pågår så länge ni ser behovet och kan variera över tid. Men ni bestämmer.  

It chef pratar med VD

Hur går det till att anlita en interim IT-chef?

När ni behöver anlita en interimschef inom IT inleds processen med att vi tillsammans tar fram en beskrivning av uppdraget. För att vi ska kunna matcha er med rätt interimschef diskuterar vi igenom kritisk information som önskad bakgrund och personliga egenskaper – men även förväntat resultat. En tydlig målbild gällande interimschefens insats är en av de viktigaste grundstenarna för konsultens leverans. Att direkt kommunicera er förväntan till er nya, tillfälliga CIO / IT-chef vet vi är en framgångsfaktor.

Mesh Interim

Vilka är de interima IT-cheferna i Mesh Interims nätverk?

Många av konsulterna som är interimschefer inom IT har tidigare varit fast anställda, innan de tog steget till interim management. Flera av dem har även konsultat, eller drivit egna, större bolag inom tech. Gemensamt för de flesta av konsulter i Mesh Interims nätverk är att de har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och är vana att arbeta i komplexa miljöer. 

En interim IT-chef eller CIO från Mesh Interim kan ha genomfört förändringsarbeten inom drift och förvaltning, digitalisering, e-handel, programledning eller outsourcing. Den individuella erfarenhet skiljer sig, men en sak har de gemensamt: den starka viljan att förändra och förbättra.

IT-chef tillsammans med CFO och CEO

Hur stöttar Mesh Interims nätverk vår interima IT-chef?

Trots gedigen erfarenhet ställs alla erfarna ledare inför nya, komplexa utmaningar - speciellt eftersom kunskap snabbt blir inaktuell idag. Syftet med Mesh Interims nätverk är att erbjuda kvalitativ kunskapsdelning, interimschefer emellan. Er interima IT chef har ett stort utbud av rutinerade IT executives att bolla sina frågeställningar med, givetvis under strikt sekretess. Detta innebär att ni har möjlighet att komma framåt snabbare, och samtidigt undvika de fallgropar som liknande företag tidigare fallit i. 

Mesh Interim

Vad kostar en interim IT-chef / CIO?

Prislappen för att ta in en interim IT-chef varierar beroende på flera aspekter, så som deras erfarenhetsnivå, kompetens och hur lång tid uppdraget kommer vara. 

Mesh Interim presenterar oftast fler konsulter så att du som uppdragsgivare själv kan avgöra vilken nivå som passar för just det specifika tillfället.

Vad betyder CIO?

CIO betyder Chief Information Officer. Den svenska titeln är oftast IT-chef.

Här hittar du fler förklaringar av förkortningar på engelska titlar.


Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent nätverk bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer som samverkar, delar kunskap och erfarenheter i syfte att göra affärer och addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.