Interim CMO eller marknadschef

Anlita er marknadschef via Mesh Interim

Interim CMO (Chief Marketing Officer) eller marknadschef är en tillfällig ledare inom marknadsföring som hjälper företag att utveckla och genomföra marknadsföringsstrategier för att öka försäljning och varumärkeskännedom. En interimschef inom marknad kan utvärderar befintliga marknadsföringsprogram, identifierar nya möjligheter, stärker relationer med kunder, och samarbetar med andra funktioner inom företaget för att stödja företagets övergripande mål.

Den digitala transformationen har påverkat marknadsfunktionen enormt. Många marknadsavdelningar befinner sig idag i någon av faserna inom en digital transformation En process som kräver sitt projekt och ledare. En ledare som kan förstå hur bolaget behöver synas men framförallt hur vi kan stötta försäljningen som idag så tätt hänger ihop. När avdelningen och bolaget ska utvecklas i takt med marknad och konkurrens är det klokt att ta hjälp av en erfaren interim chef som är expert inom marknadsföring, för att hamna på rätt spår eller snabba på utvecklingen. På Mesh finner du den kompetensen som tillsammans med er blir katalysatorn för vad som behövs idag och i framtiden. Många av våra kunder som kontrakterar en marknadskonsult använder resursen just för detta, att bygga om och tillsammans med er bygga nytt för framtiden.

Välkommen till Mesh Interim.

Mesh Interim

När är det klokt att anlita en interim CMO eller marknadschef från Mesh?

Vår erfarenhet är att behov alltid utgår ifrån situation. Kanske kräver nya tider nya verktyg och arbetssätt. Er situation kanske handlar om en expansion till nya marknader, ett förvärv som innebär en breddning i erbjudande, eller ett beteende i marknaden som riskerar att hota ert varumärke. Inför detta är det klokt att ta in en konsult som kan titta på det ni stå inför utifrån ett annat perspektiv och med gedigen kompetens just i detta skede. Men komplex förändring kräver sin ledare. Alla interima chefer i the Mesh Community har ledningsgruppserfarenhet i kombination med en gedigen erfarenhet inom marknad. Det skapar en stabil grund för att leda er igenom förändringen. Mesh interima marknadskonsulter kan hjälpa er i allt från en vakans till stora förändringsprojekt- där ni sedan tar vid och snabbare når era mål. 

Hur funkar det att anlita en interim CMO marknadschef

Hur funkar det att anlita en interim CMO marknadschef via Mesh?

Vi börjar med att diskuterar igenom er utmaning och de behov ni står inför. Detta för att säkerställa att vi hittar rätt konsult till uppdraget. Konsultens bakgrund, erfarenhet och personliga egenskaper är viktiga - men lika mycket er förväntansbild. Vilka mål ska uppnås och när? Just målsättningen är av högsta vikt eftersom det skapar förutsättning för att konsultuppdraget blir framgångsrikt. Lika viktigt är det att konsulten kan kommunicera målbilden internt för att driva förändringen åt samma håll och att vidmakthållande sker efter det att konsulten lämnar er. En hållbar investering som skapar förutsättningar för en sund tillväxt.  

Mesh Interim

Vilka är de interima marknadskonsulterna i Mesh?

Många av våra medlemmar har, innan de klev över till den interima världen, jobbat internt på små, medel och stora bolag. De har varierande bakgrunder men ofta besitter de en karriär bakom sig som både marknadschefer, projektledare och specialister på byrå likväl som på beställarsidan. Gemensamt för samtliga medlemmar i Mesh är erfarenheten av ledningsgruppsarbete. Utöver det delar de en stark drivkraft: viljan att förändra. De ser på nya branscher, bolag och situationer med öppenhet och nyfikenhet.

Vad kostar det att anlita en interim marknadschef eller CMO

Hur stöttar Mesh Interims nätverk interimskonsulterna?

Det snabbföränderliga landskapet inom marknadsföring har skapat ett allt större behov av kunskapsutbyte med andra inom samma område. Er interima marknadschef/CMO har ett stort utbud av andra rutinerade marketing executives med erfarenheter som kan vara värda sin vikt i guld. Tack vare nätverket kan ni komma framåt snabbare och undvika att falla i samma fallgropar som någon annan gjort tidigare. Allt kunskapsutbyte sker givetvis under strikt sekretess.

Mesh Interim

Vad kostar det att anlita en interim marknadschef eller CMO från Mesh?

Det finns en variation i kostnaden för att ta in en interim marknadschef. Kostnaden är beroende av flera parametrar såsom erfarenhet, omfattning, kompetens och hur långt uppdraget sträcker sig. 

En av fördelarna med att ta in en interimschef är att ni får snabb tillgång till kompetens: Interimschefer är oftast redo att börja arbeta omedelbart och kan snabbt tillföra sin erfarenhet och kunskap till organisationen. Läsa mer om fördelarna med att ta in en intermschef här. 

Vad betyder CMO?

Vad betyder  CMO?

CMO står för Chief Marketing Officer, den svenska titeln är Marknadsdirektör eller Marknadschef.

Här hittar du Mesh Interims ordlista, vi kan hela alfabetet!

Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent nätverk bestående av skarpa egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.