Interim CTO eller IT-chef med strategisk plan

Anlita er CIO/CTO via Mesh

En interim CIO/CTO (Chief Information Officer/Chief Technology Officer) är en tillfällig ledare som tar på sig ansvaret för att leda tekniska eller IT-relaterade initiativ inom en organisation. Interim CIO/CTO kan anlitas för att fylla en temporär vakans eller för att driva särskilda projekt eller initiativ.

Interim CIO/CTO är ofta erfarna tekniska ledare som har en gedigen kunskap om den tekniska och affärsmässiga sidan av IT och som kan bidra med värdefulla insikter och strategier för organisationen. Dessa experter kan hjälpa organisationer att optimera sina IT-system, förbättra deras cybersäkerhet, införa nya teknologier och implementera nya affärssystem.

Världen befinner sig i en global digital transformation där ett bolag med bristande IT strategi eller saknar den helt kommer att ha stora svårigheter att nå sina mål. Går det ens att driva ett bolag idag utan en CIO eller åtminstone en strategisk plan för sin IT-struktur?

I Mesh har vi samlat en stor mängd interimskonsulter med bred kompetens som hjälper bolag att driva sin digitalisering framåt. Detta kan t ex. göras genom analys av bolagets mål för att säkerställa länken mellan IT och verksamhetens utveckling. Vidare kan en interimskonsult vara med i kravställandet av ett nytt affärssystem och hjälpa till med tekniska lösningar – idag och för framtiden. Uppdraget kan också handla om att vända avdelningar som inte fungerar som de ska eller byta ut strukturer och processer som inte är lönsamma för företaget. Så med det sagt måste en interim CIO både vara skarp och ha egenskapen att kunna hantera situationer där något går fel samtidigt som blicken hela tiden riktas mot framtiden. I Mesh brinner vi för att tillsammans med communityns alla egenkonsulter skapa värde för de företaget vi hjälper. Därför sätter konsulterna stort värde på sin expertis. Som interim CIO är du helt fokuserad på att lösa IT frågan och skapa förutsättningar för en hållbar tekniks struktur.


Anlita er CIO/CTO via Mesh
Mesh Interim

När kan vi anlita en tillfällig IT-chef eller CTO?

Ert behov utgår från er situation. Kanske måste hela IT-kretsloppet förbättras för att maximera leveransen, eller så behövs punktinsatser inom drift, systemförvaltning eller utveckling. Kanske kräver nya tider, eller nya marknader, även nya strategier och processer för hur IT-avdelningen arbetar och styrs. 

Uppdraget pågår så länge ni ser behovet och kan variera över tid. Men ni bestämmer.  

It chef pratar med VD

Hur går det till att anlita en interim CTO eller IT-chef?

När ni behöver anlita en interimschef inom IT inleds processen med att vi tillsammans tar fram en beskrivning av uppdraget. För att vi ska kunna matcha er med rätt interimschef diskuterar vi igenom kritisk information som önskad bakgrund och personliga egenskaper – men även förväntat resultat. En tydlig målbild gällande interimschefens insats är en av de viktigaste grundstenarna för konsultens leverans. Att direkt kommunicera er förväntan till er nya, tillfälliga CTO eller IT-chef vet vi är en framgångsfaktor. Vi som driver Mesh är själva chefer men med specifik kunskap inom Interim Management. Detta i kombination med Communintys kollektiva intelligens som kanaliserar i rekommendationsmotorn gör att vi effektivt hittar rätt. 

Mesh Interim

Vilka är de interima IT-cheferna och CTO:erna i The Mesh Community?

Många av konsulterna som är interimschefer inom IT har tidigare varit fast anställda, innan de tog steget till interim management. Flera av dem har även konsultat, eller drivit egna, större bolag inom tech. Gemensamt för alla konsulter i Mesh är att samtliga har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och är vana att arbeta i komplexa miljöer. 

En interim IT-chef eller CTO i Mesh kan ha genomfört förändringsarbeten inom drift och förvaltning, digitalisering, e-handel, programledning eller outsourcing. Den individuella erfarenhet skiljer sig, men en sak har de gemensamt: den starka viljan att förändra och förbättra.

IT-chef tillsammans med CFO och CEO

Hur stöttar The Mesh community vår interima CTO eller IT-chef?

Trots gedigen erfarenhet ställs alla erfarna ledare inför nya, komplexa utmaningar - speciellt eftersom kunskap snabbt blir inaktuell idag. Syftet med Mesh community är att erbjuda kvalitativ kunskapsdelning, interimschefer emellan. Er interima IT chef har ett stort utbud av rutinerade IT executives att bolla sina frågeställningar med, givetvis under strikt sekretess. Detta innebär att ni har möjlighet att komma framåt snabbare, och samtidigt undvika de fallgropar som liknande företag tidigare fallit i. 

Mesh Interim

Vad kostar en interim IT-chef eller CTO?

Prislappen för att ta in en interim IT-chef varierar beroende på flera aspekter, så som deras erfarenhetsnivå, kompetens och hur lång tid uppdraget kommer vara. 

Mesh Interim presenterar oftast fler konsulter så att du som uppdragsgivare själv kan avgöra vilken nivå som passar för just det specifika tillfället.

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer som samverkar, delar kunskap och erfarenheter i syfte att göra affärer och addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.