Interim Facility Manager

Hyr en interim Facility Manager via Mesh Interim 

Att hyra en interim Facility Manager via Mesh kan vara en optimal lösning för företag som behöver tillfällig expertis inom fastighetshantering. En interim Facility Manager kan hjälpa till att hantera och optimera företagets fastigheter och anläggningar under perioder av förändring, kris eller tillväxt.

Välkommen till Mesh Interim - din partner för att forma en framgångsrik framtid inom Facility Management.

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss inom kort.

Fördelar med en interim Facility Manager

Att anlita en interim Facility Manager erbjuder flera fördelar som kan bidra till företagets framgång. Några nyckelfördelar inkluderar tillgång till kvalificerad och erfaren konsult som kan förbättra fastighetens drift och underhåll. Detta ger företaget möjlighet att anlita en Facility Manager för en specifik tidsperiod eller projekt, vilket ger flexibilitet att anpassa sig efter förändrade behov. Det innebär även kostnadseffektivitet, eftersom ingen långsiktig förpliktelse krävs, vilket minskar de ekonomiska riskerna och kostnaderna för företaget. Interim Facility Managers kan snabbt komma igång och leverera resultat tack vare sin omfattande erfarenhet och kunskap. Dessutom kan en extern Facility Manager erbjuda nya perspektiv och insikter som kan leda till förbättringar och innovationer i fastighetshanteringen.

Vad kostar en Interim Facility Manager?

Kostnaden för att anlita en interim Facility Manager kan variera beroende på flera faktorer. Här är några aspekter som kan påverka kostnaden:

Erfarenhet och kompetens: En mer erfaren och specialiserad Facility Manager kan ha en högre kostnad.

Uppdragets längd: Längden på uppdraget kan påverka den totala kostnaden, där längre uppdrag ofta kan leda till förhandlade rabatter.

Uppdragets omfattning: Komplexiteten och omfattningen av arbetsuppgifterna kan också påverka kostnaden.

Geografisk plats: Kostnaderna kan variera beroende på var företaget är beläget och vilka lokala marknadsförhållanden som råder.

Generellt sett kan kostnaden för en interim Facility Manager ligga mellan 700 och 1500 kronor per timme, beroende på ovanstående faktorer.


När kan vi anlita en interim Facility Manager?

Det finns många situationer där det kan vara fördelaktigt att anlita en interim Facility Manager. Här är några vanliga scenarier:

 • Omorganisation och förändring
  När ett företag genomgår en omorganisation eller förändringar i verksamheten kan en interim Facility Manager hjälpa till att säkerställa att fastigheterna och anläggningarna fortsätter att fungera smidigt. Detta kan inkludera allt från omstrukturering av fastighetsportföljen till att hantera flyttar och konsolideringar.
 • Tillväxt och expansion
  Vid snabb tillväxt eller expansion till nya marknader kan en interim Facility Manager bidra med den nödvändiga expertisen för att hantera nya fastigheter och anläggningar. De kan hjälpa till att upprätta nya processer och säkerställa att allt fungerar effektivt.
 • Projektledning
  För specifika projekt, såsom renoveringar eller uppgraderingar av fastigheter, kan en interim Facility Manager tillföra värdefull projektledningskompetens. De kan övervaka projektet från start till mål och säkerställa att det håller sig inom budget och tidsram.
 • Akuta behov
  Vid plötsliga händelser som kräver omedelbar åtgärd, som naturkatastrofer eller tekniska fel, kan en interim Facility Manager snabbt ingripa och hantera situationen. Deras erfarenhet gör dem kapabla att agera effektivt under press.
 • Brist på interna resurser
  Om det finns en brist på interna resurser eller om den befintliga personalen saknar specifik kompetens, kan en interim Facility Manager fylla detta gap. De kan bidra med nödvändig kunskap och avlasta den befintliga personalen.

Hur stöttar Mesh Interims nätverk interimskonsulterna?

Det snabbföränderliga landskapet har skapat ett allt större behov av kunskapsutbyte med andra inom samma område. Er interima facility manager har ett stort utbud av andra rutinerade interimsledare med erfarenheter som kan vara värda sin vikt i guld. Tack vare nätverket kan ni komma framåt snabbare och undvika att falla i samma fallgropar som någon annan gjort tidigare. Allt kunskapsutbyte sker givetvis under strikt sekretess.

Framgångsrika interima Facility Managers

 För att belysa värdet av att anlita en interim Facility Manager kan vi titta på några konkreta exempel där företag har dragit nytta av denna lösning.


Omstrukturering inom detaljhandeln

Ett stort detaljhandelsföretag stod inför en omfattande omstrukturering som inkluderade stängning av vissa butiker och öppning av nya på strategiska platser. Genom att hyra en interim Facility Manager kunde företaget effektivt hantera övergången, säkerställa att alla fastigheter uppfyllde nödvändiga standarder och minimera driftsstörningar.


Expansion inom Teknologibranschen

Ett teknikföretag expanderade snabbt och behövde hantera flera nya kontor och anläggningar. En interim Facility Manager med erfarenhet av internationell fastighetshantering anlitades för att leda expansionen. Resultatet blev en smidig övergång och effektiv hantering av de nya fastigheterna, vilket stödde företagets tillväxtmål.

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av skarpa egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.