Interim HR-Business Partner / HR-BP

Vad gör en Interim HR-Business Partner?

En Interim HR-Business Partner är en tillfällig ledare och strategisk partner som engageras av företag för att temporärt axla rollen som HR-Business Partner eller för att tackla specifika HR-utmaningar. Denna professionella är särskilt inriktad på att stödja verksamheten genom att skapa och implementera HR-strategier som integrerar med företagets övergripande affärsstrategi.

En Interim HR-Business Partner är väl medveten om att en hållbar HR-strategi är avgörande för företagets framgång. Genom att anlita en extern HR-Business Partner får företag möjligheten att dra nytta av erfarenheter från olika branscher, fylla HR-funktionen med rätt komponenter och prioritera personalfrågor på ett effektivt sätt.

I Mesh Interims nätverk har vi skickliga HR-Business Partners på alla nivåer, från HR-Projektledare till HR-Direktörer. Våra HR-konsulter tar sig an olika uppdrag, från interimslösningar till projekt, och använder en tydligt affärsorienterad metodik som passar olika företag och branscher.

Mesh Interim

Vad gör en HR-Business Partner?

HR-Business Partner, där "HR" står för Human Resources, är ansvarig för att hantera personalfrågor och agerar som en strategisk partner för företagsledningen. En HR-Business Partner ansvarar för områden såsom rekrytering, organisationsutveckling, pension och arbetsmiljö. HR-BP stöttar linjechefer och övriga chefer med en mångfald av personalfrågor och kan även arbetar nära marknadsavdelningen för att stärka företagets interna varumärke, Employer Branding

Hur går det till att anlita en HR-Business Partner?

Hur går det till när vi vill anlita en interim HR-Business Partner?

När ni vill anlita en interim HR-Business Partner samarbetar vi för att skapa en detaljerad uppdragsbeskrivning. Detta säkerställer att vi kan kommunicera de viktiga faktorerna till Mesh Interims erfarna HR-konsulter. Vi värderar relevant erfarenhet och personliga egenskaper, samtidigt som vi fokuserar på de resultat ni förväntar er. Tydliga målsättningar och förväntningar underlättar inte bara rekryteringsprocessen utan säkerställer även en effektiv start för er interim HR-Business Partner.

Mesh Interim

När är det läge att anlita en tillfällig HR-BP?

Företag anlitar en interim HR-Business Partner av olika skäl. Det kan vara för att genomföra en företagsomvandling, etablera nya rutiner och processer i linje med affärsmålen, eller för att få strategiskt stöd och praktiska råd. En erfaren interim HR-Business Partner kan vägleda er genom komplexa förändringar och säkerställa hållbarhet i er HR-strategi.

Mesh erbjuder ett nätverk av erfarna HR-Experter

Hur stöttar Mesh Interim er interima HR-Business Partner?

Mesh Interim erbjuder ett nätverk av erfarna HR-experter som kan agera som stöd för er interim HR-Business Partner. Kunskapsutbytet inom Mesh Interims nätverk är en värdefull resurs, där nätverket delar erfarenheter och löser utmaningar i en konfidentiell miljö. Vi främjar kontinuerligt lärande för att säkerställa att er interim HR-Business Partner inte bara möter dagens behov utan även är rustad för morgondagens utmaningar.

Mesh Interim

Vilka är de interima HR-BP hos Mesh?

Nätverket består av interima HR-Business Partners som har en mångfaldig bakgrund, med erfarenhet från olika branscher och globala miljöer. Gemensamt för dem alla är den gedigna erfarenheten och starka drivkraften att driva förändring. De har tidigare suttit i ledningsgrupper, ofta med titlar som HR-chef eller HR-Direktör, och kan erbjuda unika perspektiv för att stödja er organisations tillväxt

Vad kostar en interim HR-BP

Vad kostar en interim HR-Business Partner?

Priset för en interim HR-Business Partner påverkas främst av erfarenhet och kompetens, samt uppdragets längd och omfattning. Mesh Interim erbjuder flexibla lösningar för att möta just ert företags behov och budgetar.

 Det finns så många fördelar med att ta in en interimsledare. Här kan du läsa mer om dem. 


Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent nätverk bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.