Interim HR-chef eller HR-direktör

Vad gör en Interim HR-chef / direktör?

En Interim HR-chef eller HR-direktör är en tillfällig ledare som anlitas av företag för att temporärt ta över rollen som HR-chef / HR-direktör eller för att hantera specifika HR-relaterade utmaningar. Anledningen till att företaget anlitar en interimschef inom HR kan vara på grund av en vakans eller att företaget behöver en tillfällig resurs med specifik kompetens för att hantera HR-frågor. Personen som anlitas har vanligtvis en gedigen erfarenhet av HR-området och kan hantera de specifika HR-utmaningarna.

Under 2000-talet har HR funktionen gått ifrån att ha varit en administrativ supportfunktion till att verkligen vara en integrerad del i affärsstrategin. Idag vet vi att utan en hållbar och klok HR-strategi tappar företaget fart. Och fler förändringar inom HR har vi sett. För ett antal år sedan ansågs det nästan omöjligt att kontraktera en HR-chef på konsultbasis. Idag se det annorlunda ut och många företag vittnar istället om de stora fördelarna. Med en extern HR-chef får ni som bolag möjlighet att tanka av erfarenheter från andra bolag & fylla funktionen med rätt komponenter samtidigt som people frågorna hanteras och prioriteras. Framgångssagorna är många och handlar om allt från att kravställa rätt inför en permanent rekrytering, stötta chefer i komplexa ärenden till att på riktigt skapa ett agilt HR-arbete nära affären. Förändringar som snabbt ger en positiv ROI då effektiviteten ökar och fallgroparna undviks.

Hos Mesh Interim finns HR-chefer på alla nivåer, från HR-Projektledare, HR Business Partners till HR-chefer och HR-direktörer. HR-konsulterna i Mesh tar sig an allt från interimsuppdrag till projekt, med ett tydligt affärsorienterat arbetssätt från olika företag och branscher, stora som små.

Mesh Interim

Vad gör en HR-chef?

HR står för Human Resources och ansvarar för och arbetar med personalfrågor.  Som HR-chef har du bla hand om rekrytering, organisationsutveckling, pension och arbetsmiljö. En HR-chef ansvarar för arbetsgivares personalresurser och den eventuella HR-avdelningen som arbetar med rekrytering, kompetensutveckling och personalvård som ex friskvårdbidrag osv. Som HR-chef stöttar du linjechefer och övriga chefer i organisationen med personalfrågor av alla dess slag. Det är inte allt för sällan HR-chefens ansvar att ta fram en personalhandbok som organisationen kan använda. HR samarbetar ofta med marknadsavdelningen och arbetar då ofta med Employer Branding, det interna varumärket. Vilket är en mycket viktig faktor i främst rekryteringssamanhang.

Hur går det till när vi vill anlita en interim HR?

Hur går det till när vi vill anlita en interim HR?

Tillsammans bygger vi en uppdragsbeskrivning för att säkerställa att vi kommunicerar rätt nyckelfaktorer till The Mesh Communitys chefskonsulter. Stor vikt läggs via relevant bakgrund och personliga egenskaper, men även vid det resultat ni förväntar er. Det är viktigt att skapa en tydlig målsättning – och förväntansbild så att vi och communityn kan hjälpa er att hitta rätt. Dessutom blir det mer effektivt när er interima HR-chef eller HR-direktör börjar då de kan göra rätt saker från start. Den resultatorienterade inställningen och korta startsträckan är något som kännetecknar en duktig interimschef. Uppdraget pågår så länge ert behov kvarstår och kan variera i över tid. 

Mesh Interim

När är det klokt att anlita en tillfällig HR-chef?

Företag som kontrakterar en interimschef för att leda HR-avdelningen är många. Det kan handla om att bolaget behöver genomföra en transformation av något slag. Eller så finns det behov att ta in en expert för att få hjälp med att sätta upp nya rutiner och processer som korrelerar med nya affärsmål, marknadsförändring eller kundkrav . En erfaren, interim HR-chef kan både arbeta konsultativt för att bistå bolagets chefer med praktiska råd, eller strategiskt stöd, likväl som att sätta ljuset på områden där nya metoder och verktyg bör implementeras. Bolag i tillväxtfas behöver sällan en HR resurs på heltid, men däremot är en erfaren HR konsult guld värd för att bygga hållbarhet i bolaget. Oavsett hur behovet ser ut så hjälper vi er gärna med olika strategier för framgång. 

Interim HR-chef

Hur stöttar Mesh community er interima HR-chef ?

En av de sägningar de flesta av våra interimschefer går i god för är att ensam inte är stark. När er tillfälliga HR-chef står inför en komplex utmaning behövs stöd från andra HR executives som genomfört liknande resor. Kunskapsutbytet inom Mesh är en av de aspekter med nätverket som våra medlemmar lyfter som mest värdefulla. Hos oss finner er interima HR-direktör eller HR-chef ett kompetent, rutinerat bollplank att tillgå. Självklart sker allt under strikt sekretess. Men vi slutar inte där. I Mesh arbetar vi med kontinuerligt lärande så att interimschefen inte ska stå still. Tillsammans arbetar vi för att ta reda på vilken kunskap som kan komma att behövas i morgon. Vi kallar det för vår kollektiva intelligens. För er organisation innebär det främst att en HR-interimschef från Mesh löser de utmaningar ni står inför. 

Mesh Interim

Vilka är de interima HR-cheferna i Mesh?

Interimscheferna i Mesh har en lång bakgrund som anställda, innan de gick över till att arbeta inom interim management. Deras erfarenheter varierar stort. Somliga har främst arbetat i tillväxtbolag, andra nästan uteslutande i en global miljö. Oavsett hur deras CV ser ut har de en sak gemensamt: sin gedigna erfarenhet. De har alla en mycket stark drivkraft, ofta kopplad till att driva förändring. De utstrålar en nyfikenhet och öppenhet gällande, för dem, nya branscher, bolag och situationer.

Samtliga av våra interimschefer har tidigare suttit i ledningsgrupp. Inom HR-spektrat har de flesta av Meshs medlemmar verkat som HR-chef eller HR-direktör, men har ofta även titlar som HR Business Partner bakom sig. Styrkan ligger i att med andra glasögon se vad ni er organisation kan gynnas av för att få era människor att växa.

Vad kostar en interim HR-chef ?

Vad kostar en interim HR-chef ?

Variablerna som styr vad en interim HR-chef kostar är främst erfarenhet och kompetens. Men även uppdragets längd och omfattning kan påverka prislappen.

 Det finns så många fördelar med att ta in en interim HR-chef. Här kan du läsa mer om dem. 


Vad betyder HR?

HR står för Human Resources, som direkt översatt betyder mänskliga resurser. I en organisation så arbetar HR med personalfrågor som ex, strategier, processer, rekrytering och utbildningar. 

Här hittar du Mesh Inteirms ordlista med fler engelska titlar

Mesh Interim

Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent nätverk bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.