Interim inköpschef / interim supply chain

Anlita er inköpschef via Mesh Interim

Behöver ni anlita en interim inköpschef/supply chain som tar på sig ansvaret för att leda inköps- och leveranskedjeinitiativ i er verksamhet under en begränsad tid? En interim inköpschef/supply chain kan tas in i organisationen för att fylla en temporär vakans eller för att driva särskilda projekt eller initiativ.

Interim inköpschef/supply chain är vanligtvis erfarna ledare inom inköp, leveranskedjan och logistikområdet som har en djup förståelse för processerna som styr dessa funktioner inom en organisation. De kan bidra med värdefulla insikter och strategier för att optimera företagets inköp och leveranskedjor, inklusive förbättringar i processer, leverantörsförhandlingar, kostnadsbesparingar och lagerhantering.

Inköp och logistik är navet i många bolag idag och när något går fel kan det få stora konsekvenser i flera led. Flera företag har därför insett att det gör klokt i att ta in en extern expert som kan titta på processerna i preventivt syfte för att undvika de riktigt stora problemen men också för att effektivisera inköpsorganisationen. Hos Mesh Interim har vi samlat allt från generella inköpskonsulter till specialister på t ex IT, offentlig upphandling eller entreprenad.

Vem behöver ni för att säkerställa att er inköpsavdelning är organiserad för framtiden? Du hittar allt du behöver veta nedan och kontakta oss idag. 

När kan vi anlita en interim chef inom supply chain?

Ert behov utgår från er situation. Kanske måste hela inköps-kretsloppet förbättras för att maximera leveransen, eller så behövs punktinsatser för att effektivisera demand and planningprocesser.  Kanske kräver nya tider, eller nya marknader, även nya strategier och processer för hur inköpsavdelningen arbetar och styrs. 

Uppdraget pågår så länge ni ser behovet och kan variera över tid. Men ni bestämmer.  

Hur går det till att anlita en interim inköpschef?

Processen inleds med att vi tillsammans tar fram en beskrivning av uppdraget. För att vi ska kunna matcha er med rätt interimschef diskuterar vi igenom kritisk information som önskad bakgrund och personliga egenskaper – men även förväntat resultat. En tydlig målbild gällande interimschefens insats är en av de viktigaste grundstenarna för konsultens leverans. Att direkt kommunicera er förväntan till er nya, tillfälliga inköpschef vet vi är en framgångsfaktor. Vi som driver Mesh är själva chefer men med specifik kunskap inom Interim Management. Detta i kombination med Communintys kollektiva intelligens som kanaliserar i rekommendationsmotorn gör att vi effektivt hittar rätt. 

Vilka är de interima inköpscheferna  i Mesh Interim Community?

Majoriteten av interimskonsulterna i Mesh har en bred erfarenhet från linjeroller i olika organisationer innan de tagit steget ut i Interim management. Det kan bland annat ha erfarenhet av uppdrag som kategoriledare/category managers, supply chain managers, strategiska inköpare, inköpschefer eller inköpsdirektörer. Flera har också verkat som som managementkonsulter. Gemensamt för dem alla är att de har erfarenhet från ledningsgruppsarbete, vilket skapar en otrolig kraft för att genomföra ett framgångsrikt projekt. Konsulterna har också praktisk erfarenhet av inköpsarbete och, om rollen så kräver, även av att bygga upp och utveckla inköpsfunktioner. Det möjliggör att en inköpskonsult snabbt kan sätta sig in i er verksamhet och förstå vad som behövs göras.. 

En interim inköpschef har ofta genomfört förändringsarbeten inom supply chain. Den individuella erfarenhet skiljer sig, men en chef interim har en sak gemensamt: den starka viljan att förändra och förbättra.

chefsnätverk

Hur stöttar Mesh Interim community er interima inköpschef?

Trots gedigen erfarenhet ställs alla erfarna ledare inför nya, komplexa utmaningar - speciellt eftersom kunskap snabbt blir inaktuell idag. Syftet med Mesh Interim community är att erbjuda kvalitativ kunskapsdelning, interimschefer emellan. Er interima supply chain-chef har ett stort utbud av rutinerade executives att bolla sina frågeställningar med, givetvis under strikt sekretess. Detta innebär att ni har möjlighet att komma framåt snabbare, och samtidigt undvika de fallgropar som liknande företag tidigare fallit i. 

Vad kostar det att anlita en interim inköpschef?

Kostnaden för att anlita en interim inköpschef varierar och beroende på flera olika faktorer så som erfarenhet, kompetens, omfattning och längden på uppdraget. 

Fördelarna med att ta in en interimschef är många, bla är risken väldigt låg för dig som arbetsgivare. Här kan du läsa mer om fördelarna med att ta in en intermschef. 

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är Sveriges enda chefsnätverk för interimschefer som samverkar, delar kunskap och erfarenheter i syfte att göra affärer och addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.