Interimsbarometern

Mesh Interim genomför just nu en undersökning kring prissättning av interimsuppdrag.

Målet med undersökningen är att du som Interimschef ska få en uppfattning om vad som är rätt pris för just dig. Faktorer som vi undersöker är bla:  Prisnivåer för olika roller. Prisskillnader på deltid och heltidsuppdrag samt jämföra prissättning på uppdrag som genomförs på distans vs på plats. 

Enkäten tar ca 3 minuter att fylla i och görs helt anonymt. Dina svar kommer att ligga till grund för vårens Interimsbarometer.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL UNDERSÖKNINGEN

Rapporten kommer att publiceras på vår hemsida samt på sociala medier senare i vår. För att inte missa rapporten, följ oss på LinkedIn.

Stort tack för att du tar dig tid att besvara enkäten!

Vännerna på Mesh Interim