.st0{fill:#FFFFFF;}

Interim Press- och intern-kommunikationschef på PostNord 

 oktober 20, 2022

Annica Zinders, en av Mesh Interims medlemmar, hade länge haft tankar om att bli egenföretagare, något som kunde förverkligas tillsammans med oss på Mesh. Under en intervju berättade hon om sin resa och sin nuvarande roll.

Annica var länge nyfiken på att starta eget, och under 2021 blev tankarna till verklighet. Hennes vänner kopplade ihop henne med oss efter att de länge insisterat på att hon skulle ta steget till egenföretagare och konsult. Idag är hon en del Mesh nätverk av erfarna konsulter och ledare inom olika kompetensområden.

När Annica började hos oss hade hon ett coachande samtal med Mesh Interims VD, Johan Alsén, om att köra eget. Han gav henne en push i rätt riktning och lät henne ta del av de uppdrag som vi får in genom Mesh Interims nätverk. Det var på det sättet Annica kom i kontakt med hennes första och nuvarande uppdrag, interimschef för PostNords Press- och internkommunikationsavdelning. Hon kände genast att det var ett passande uppdrag utifrån sina tidigare roller och erfarenheter. Efter en relativt kort process bestående av en ansökan till rollen, följt av ett par intervjuer med oss på Mesh och med representanter från PostNord, tillsattes hon inom loppet av en månad. Avdelningen hade varit chefslösa en längre tid, så Annica var efterlängtad i sin roll. Det var extra viktigt att tillsätta någon så snart som möjligt, därav vände sig PostNord till Mesh. När Annica beskriver sin upplevelse kring rekryteringen säger hon att:

“Hela processen gick väldigt smidigt och snabbt. PostNord var angelägna om att få in en erfaren ledare ganska omgående och jag hade möjlighet att vara flexibel.”

För Annica innebar uppdraget att ge sig in i en relativt ny bransch, men hon insåg fort att med den erfarenhet hon besatt från tidigare roller som vd och marknadschef kunde hon sätta sig in i de väsentliga frågorna ganska omgående. När vi frågade Annica mer om sitt nuvarande uppdrag och roll berättade hon att som chef för PostNords press- och internkommunikationsavdelning ser hon till att verksamheten får en väl fungerande avdelning med processer för de uppdrag de har samt säkerställer att avdelningen lever upp till PostNords affärsmål och strategier. Därtill att ständigt förfina processer och våga testa nya vägar för att driva utveckling.

Det som lockade med uppdraget på PostNord var att få arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken. Hon är imponerad av det arbete som redan skett och som PostNord fortsätter att driva. Annica menar att:

PostNord har en position som ingen annan aktör har och arbetar dessutom med ett viktigt och gediget samhällsuppdrag, samtidigt som de driver klimatomställningen framåt”.

Annica vill, precis som vi på Mesh, uppmuntra de som står i valet att starta eget och jobba som interimchef eller konsult. Annica vill trycka på att:

Man ångrar bara det man inte gjorde, våga ta språnget. Skulle det inte passa dig så finns det otaliga andra möjligheter”.

Är du också nyfiken på att starta eget, tveka inte på att kontakta oss på Mesh så hjälper vi dig på vägen!