.st0{fill:#FFFFFF;}

Interimschefen som katalysator i start-up bolag 

 januari 24, 2022

Tänk dig att ni har hittat en brilliant affärsidé- ett verkligt hål på marknaden, men som ingen exekverat på. Resan har börjat och snart ser ni att affärsmodellen håller och genererar tillväxt. Allt går nu med ljusets hastighet och händer på en gång.

Bolaget växer på alla områden och ni som grundare arbetar dag och natt med att utveckla företaget. Så här långt i utvecklingen har eget driv och nyanställda i kombination med insikter från styrelse och vänner räckt för att generera tillväxt, men frågan är hur länge detta upplägg är hållbart?

Som grundare funderar ni nu på att ta in externt stöd som kan hjälpa er att hålla fokus på rätt saker i den fortsatta utvecklingen, någon som är nära men inte anställd. Frågorna hopar sig, vart hittar man ett externt ledarstöd med den specifika kompetens eller branscherfarenhet som skulle addera värde? Går det att engagera någon på timme eller måste vi ta en större investering för att detta ska vara lönsamt?

 I Podcasten Min första Miljon intervjuar SVDs ekonomijournalister kända entreprenörer som nått långt i sitt företagsbyggande. Grundfrågorna rör hur man som entreprenör upprätthåller drivkraft och motivation kopplat till en starkt tillväxt. I majoriteten av intervjuerna refererar entreprenörerna till att det är viktig att tidigt få in externt stöd och mentorskap i bolaget för att inte stagnera och ha fokus på rätt saker. Flera av de intervjuade entreprenörerna refererar till att de det var just när de fick in en interimschef som den verkliga utvecklingen inträffade.

I Mesh podcastserie om ledarskap, The Mesh Lunch Show intervjuas olika företagsledare. På temat Ledarskap och Tillväxt förs en dialog mellan Magnus Stein, Grundare och VD till Legaltechbolaget Lexly, och juridikkonsulten Carol Spendilow om värdet av att ta in en konsult tidigt i tillväxtbolag. Båda är eniga om att externt stöd är viktigt att få in under en tillväxtresa för att skapa hållbarhet över tid trots den snabba tillväxttakten.

Svaret från erfarna företagsbyggare talar sitt tydliga språk, en viktigt nyckel är att ta in chefsstöd som operativt kan vara med och bygga processer för fortsatt tillväxt. Men frågorna kvarstår fortfarande, vart hittar ni denna typ av specifik kompetens som också är villig att gå in och stötta på timbasis alternativt i ett avgränsat projekt?
- Svaret på den frågeställningen kan vara att söka efter en interim chefskonsult säger  Johan Alsen, VD på Mesh Interim. Gärna någon som refererats in av andra som kan gå i god för personens kompetens. Flertalet interima chefskonsulter har specifik erfarenhet från att starta och leda bolag i tillväxt inom specifika branscher. Många har också valt att konsulta just för att kunna skapa värde från de erfarenheter som genererats under karriären och kunna dela med sig av den kunskapen poängterar Johan.
- En interimschef har sällan krav på omfattning utan ser ett värde av att fördela sin tid över flera projekt säger Johan. Det gör att barriären att starta upp ett samarbete med en extern konsult blir lägre. Johan trycker dock på vikten av personkemin som en viktig del i framgången. Därför är det bra om man kan få hjälp att träffa ett flertal ledare för att säkerställa att 1+ 1 verkligen blir mer än 2 avslutar Johan.

Mesh är en plattform för interimschefer och ledningsgrupper, som fungerar både som ett konsultbolag/interimsförmedlare samt chefsnätverk för interimschefer med fokus på lärande.