.st0{fill:#FFFFFF;}

En interimschefs resa mot framgång och effektivitet 

 mars 11, 2024

Få insikter om hur en interimschef snabbt och effektivt skapar mervärde för företag i förändring och upptäck det unika erbjudandet som gör interimskonsulten till en ovärderlig resurs för företag som strävar efter resultat på kort sikt. Vi har suttit ner med Sara Möndell som ingår i Mesh Interims nätverk och som idag är anlitad som interim marknads- och kommunikationschef på Sundbybergs Stadsnät.

Med över 20 års erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring har Sara Möndell de senaste åren haft olika ledande befattningar, där ibland chef för en kommunikationsenhet med 35 medarbetare. Med sin gedigna erfarenhet från olika företag och organisationer gör att hon snabbt kan anpassa mig till olika verksamheters behov och leverera resultat effektivt.

Hur är det att var interimschef på ett mindre kommunalt bolag med förhållande vis små resurser?

Sundbybergs Stadsnät är på en förändringsresa där marknadsförutsättningarna ändrats de senaste åren. Det har påverkat både affärens utformning och ökat behovet av en tydligare positionering på den lokala marknaden. Det är där min roll som interim marknads- och kommunikationschef kommer in, säger Sara Möndell. 

Mitt uppdrag är att utifrån ett marknads- och kommunikationsperspektiv stötta Sundbybergs Stadsnäts strategiska mål, som är att vara det självklara valet för alla bolagets intressenter. Konkret så handlar det om att utveckla både varumärkes- och den säljstödjande kommunikationen. Men lika mycket att säkerställa att de interna processerna i bolaget fungerar och samtidigt stöttar de gemensamma målen. Då vi har förhållandevis små resurser, så behöver jag säkerställa att vi får ut maximal nytta för våra insatser.

- Sara Möndell

"Responsen från organisationen ofta blir väldigt positiv när saker och ting börjar hända som man kanske väntat på länge."

Hur skapar du snabbt och effektivt mervärde för företag när du kommer in som interimskonsult?

Fördelen att anlita en interimsledare eller konsult är att vi är vana att hela tiden arbeta i olika verksamheter. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i vilka utmaningar som finns, hur organisationen fungerar och därmed ha en kort startsträcka. En interimskonsult kommer in med hög energi och vill leverera ett resultat på kort tid, vilket gör att responsen från organisationen ofta blir väldigt positiv när saker och ting börjar hända som man kanske väntat på länge. Som interimsledare känner jag att jag inte behöver förhålla mig till historik eller internpolitik i samma utsträckning, vilket ofta kan lösa upp gamla knutar där organisationen tidigare fastnat. Men det viktigt att ha en löpande dialog med ”beställaren” så att vi är i synk med det som förväntas av mig.

Vad ser du som de mest kritiska aspekterna att överväga när företag funderar på att använda interimslösningar för att fylla sina kompetensgap?

Om det är en förändring som ska åstadkommas så ge interimskonsulten tydliga ramar och ett fullt mandat att göra det som krävs, och be konsulten återkoppla med idéer och förslag löpande. Utifrånperspektivet som en konsult kan tillföra ska inte underskattas, ta istället tillfället i akt och nyttja det till max så länge uppdraget varar. Se också till att öppna de dörrar internt och externt som krävs för att konsulten ska kunna utföra sitt uppdrag och snabbt komma upp på banan. Många uppdragsgivare är lite oroliga över att det ska vara svårt att förstå verksamheten eller branschen för någon som kommer in och förväntas vara operativ från dag ett. Men en erfaren konsult är van vid just detta och att alla branscher och bolag har sina egna unika förutsättningar. 

Hur anpassar du dig till företagskulturen och hur ser du till att din interimslösning integreras sömlöst med den befintliga arbetsstyrkan?

Jag tror inte att det skiljer sig nämnvärt mellan att vara ny på ett fast jobb eller att komma in som en interimslösning egentligen. Som interimsledare behöver man såklart vara lyhörd både för ledningens behov och samtidigt möta sina medarbetares situation på bästa sätt. För dem kan det vara en utmaning att plötsligt får en ny och tillfällig chef.  Det är viktigt att vara ödmjuk inför den situationen för att kunna skapa förtroende och tillit och lyckas med sitt uppdrag.

Vad är ditt unika erbjudande som interimskonsult och hur kan det skapa mervärde för företag som överväger att ta in en interimslösning?

Min långa erfarenhet som både konsult och ledare i en rad olika branscher gör att jag snabbt kan sätta mig in i verksamhetens utmaningar och behov och komma med förslag till lösningar. Jag försöker alltid ha ett konsultativt förhållningssätt genom att arbeta med kundnytta, tydliga mål och leveranser. Det här arbetssättet tycker jag passar bra när det just handlar om ett specifikt uppdrag under en begränsad period och gör att jag ofta får mycket att hända.


Det finns en mängd olika interimsroller som kan hjälp er. Här presenterar vi de vanligaste rollerna som vi på Mesh Interim tillsätter.