Interimskonsult ekonomi med bredd och spets

Anlita en interimskonsult som kan hjälp er med projekt ni inte hinner med

Systembyte, analys, genomlysning av processer. Listan över projekt inom ekonomi är ofta lång och gedigen. Många skulle säga att en välfungerande ekonomifunktion hör till bolagets absolut viktigaste. När en CFO eller en interim controller tar steget och erbjuder sina tjänster som konsult via eget bolag, kräver det gedigen kompetens, erfarenhet och en stor portion mod. Trygghet kring den egna kunskapen är A&O för att kunna göra skarpa analyser och leverera med effektivitet.

En interimskonsult inom ekonomi hjälper er att genomföra det ni behöver för att generera resultat. Konsulter är vana vid att sätta sig in i nya bolag och har en unik förmåga att snabbt göra en behovsanalys, hitta förbättringsområden, påpeka effektiviseringar och kan även dela med sig av kloka lösningar de sett på andra bolag. Dessutom har de en mängd projekt bakom sig vilket skapar förutsättningar för att projektet blir lyckat.

Ekonomikompetensen i Mesh Interim är stor. I vårt nätverk återfinns kompetens från alla branscher, stora som små företag, privata som offentliga, noterade som onoterade. Interimskonsulter med CFO- och ekonomikompetens i Mesh har styrkan att kombinera projekt med förändring. Värdet maximeras då ni som bolag både kan upprätthålla en hög effektivitet i ekonomifunktionen samtidigt som ni driver förändringsprojekt som leder till förbättringar. En Win-Win, helt enkelt

Intresserad av att anlita en interimchef? Läs om hur du kan anlita en interimVD via Mesh.

Varför är det klokt att anlita en interimskonsult inom ekonomi?

Ni känner ert bolag, dess kultur och era mål bäst. Men sitter inte alltid inne på den kompetens ni behöver i ett visst skede.
På Mesh har vi samlat ledningsgruppens alla funktioner i en tät sluten community.
Kanske handlar ert behov om en specifik situation, såsom en annalkande transformation. Då är det tryggt med en person som gjort en liknande resa, besitter specifik erfarenhet eller annan spetskompetens som skulle addera stort värde. När företaget går igenom, avgörande skeden gör en expert med rätt personlighet hela skillnaden.

Med Mesh rekommendationsmotor ser vi till att ni träffsäkert hittar den interimskonsult som kan driva det projekt ni behöver.

Vad händer när ni vill anlita en interimskonsult inom ekonomi?

Tillsammans skapar vi en beskrivning av projektet eller förstudien. Vi utgår ifrån ert behov och lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt önskad effekt. Just målsättning är viktigt – så att projektet eller analysen blir korrekt. Kort startsträcka och en resultatorienterad profil kännetecknar de ekonomikonsulter som är med i Mesh- därför säkerställer vi tillsammans med er att förutsättningarna finns där från start. Ni bestämmer när konsulten ska börja, vad som ska utföras och när uppdraget är slut.

Via Mesh kan ni hitta en projektkonsult inom ekonomi som har både bredd och spets. Kanske behöver ni någon som har en mängd systemimplementeringar på sin erfarenhetsbank i kombination att goda ledarerfarenheter från en linjebefattning. På Mesh brinner vi för att skapa förutsättningar för ett maximalt resultat, därför finns vi med under hela uppdraget om konsulten behöver stöd, bollplank eller lärande.

Mesh blogg

Vilka är interimskonsulterna inom ekonomi i Mesh?

Våra medlemmars bakgrund skiljer sig åt, men en sak har de gemensamt: lång erfarenhet. Många av dem har drivit projekt och arbetat som interimskonsult under lång tid, medan andra precis har lämnat livet som anställd. De drivs av en vilja att förändra, en nyfikenhet och öppenhet för nya branscher, företag och situationer.

Medlemmarna i Mesh har alla tidigare erfarenhet av ledningsgruppsarbete ofta i kombination med t ex. en projektledarutbildning. En projektkonsult i Mesh kan, innan sin tid i ledningsgrupp, exempelvis ha varit interim business controller, interim controller, interim ekonomiansvarig eller interim redovisningsekonom eller en interim internrevisor.

Anlita interimskonsult inom ekonomi

Hur stöttar ekonomikonsulterna i Mesh Interims nätverk varandra?

Även de mest erfarna interimskonsulterna behöver stöd att bolla komplexa frågor eller situationer med andra. I de lägena stöttar medlemmarna i Meshs chefsnätverk varandra. En interimskonsult med bakgrund från helt andra branscher eller marknader kan bistå med ovärderlig input till er projektkonsult Men även ett kontinuerligt lärande skapar trygghet och skapar förutsättningar för ett maximerat resultat. Kunskapsutbytet inom Mesh är en av de aspekter som konsulterna själva lyfter som det mest värdefulla med medlemskapet. Inom nätverket finns alltid ett rutinerat bollplank att tillgå, givetvis under strikt sekretess. 

Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent nätverk bestående av landets mest kompetenta och meriterade interimschefer. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för interimskonsulter och interimschefer där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.