Interimskonsult inom försäljning

Hur långt kan ni nå med en ny försäljningsstrategi?

Den digitala transformationen har påverkat försäljnings-och marknadsfunktionen enormt. Många försäljningsavdelningar befinner sig idag under någon av faserna inom en digital transformation. En transformation som kräver sitt projekt och sin ledare. En interimskonsult kan förstå vilken typ av försäljning bolaget behöver för att växa samt vilka marknadsaktiviteter som kan stötta en ny försäljningsstrategi.

När avdelningen och bolaget ska utvecklas i takt med marknad och konkurrens är det klokt att ta hjälp av en erfaren interimskonsult som är expert inom försäljning, för att hamna på rätt spår eller snabba på utvecklingen.

När är det klokt att ta hjälp av en interimskonsult?

Digitaliseringen har öppnat för en helt ny typ av försäljning. Idag söker kunden själv upp den kunskap de behöver om en projekt eller tjänst vilket kräver en annan typ av försäljningsstrategi. Men vilken typ av strategi som behövs behöver kartläggas för att den ska bli rätt.  Eller så finns det behov att ta in en expert för att få hjälp med att sätta upp nya rutiner och processer som korrelerar med nya affärsmål eller kundkrav . En erfaren, projektkonsult inom försäljning kan både se och förstå det strategiska samtidigt som erfarenheten av genomförandet är lika stort. Oavsett hur behovet ser ut så hjälper vi er gärna med olika strategier för framgång. 

Hur går det till att anlita en interimskonsult inom försäljning?

Tillsammans bygger vi en uppdragsbeskrivning för att säkerställa att vi kommunicerar rätt nyckelfaktorer till The Mesh Communitys projekt- och chefskonsulter. Stor vikt läggs via relevant bakgrund och personliga egenskaper, men även vid det resultat ni förväntar er. Det är viktigt att skapa en tydlig målsättning och förväntansbild så att vi och communityn kan hjälpa er att hitta rätt. Dessutom blir det mer effektivt när väl analysen eller projektet väl ska börja. Med uppdragsbeskrivningen i ryggen kan konsulten snabb komma igång och börja leverera på förväntade projektmål. 

 

Mesh interimskonsulter inom försäljning

Projekt- och de interima konsulterna i Mesh har en ofta en lång bakgrund som anställda, innan de gick över till att arbeta inom interim management. Deras erfarenheter varierar stort. Somliga har främst arbetat i tillväxtbolag, andra nästan uteslutande i en global miljö. Oavsett hur deras CV ser ut har de en sak gemensamt: sin gedigna erfarenhet. De har alla en mycket stark drivkraft, ofta kopplad till att driva förändring. De utstrålar en nyfikenhet och öppenhet gällande, för dem, nya branscher, bolag och situationer.

Samtliga av projektkonsulterna i Mesh har tidigare suttit i ledningsgrupp. De flesta projektkonsulterna inom försäljning har varit försäljningschefer, både som anställda och i en rad projektuppdrag i olika typer av bolag. Styrkan ligger i att med andra glasögon se vad ni er organisation kan gynnas av för att få era människor att växa.

Försäkring

Hur stöttar Mesh Interim community varandra?

En av de sägningar de flesta av egenkonsulterna i Mesh kan gå i god för är att ensam inte är stark. Om en interimskonsult från Mesh står inför en komplex utmaning behövs stöd från andra försäljningskonsulter som genomfört liknande resor. Kunskapsutbytet inom Mesh är en av de aspekter med nätverket som våra medlemmar lyfter som mest värdefulla. Hos oss finner er interimskonsult kompetent och rutinerat bollplank att tillgå. Självklart sker allt under strikt sekretess. Men vi slutar inte där. I Mesh arbetar vi med kontinuerligt lärande så att konsulten inte ska stå still. Tillsammans arbetar vi för att ta reda på vilken kunskap som kan komma att behövas i morgon. Vi kallar det för vår kollektiva intelligens. För er organisation innebär det främst att en försäljningskonsult från Mesh löser de utmaningar ni står inför. 

Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent community bestående av skarpa egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.