Framgångsrika HR-projekt med en interimslösning

Anlita en interimskonsult inom HR

Framgångssagorna av att anlita en interimkonsult inom HR är många. De handlar om allt från att kravställa rätt inför en permanent rekrytering, stötta chefer i komplexa ärenden till att på riktigt skapa ett agilt HR-arbete nära affären. Det är alla förändringar som snabbt ger en positiv ROI då effektiviteten ökar och fallgroparna undviks. I Mesh finns interimskonsulter inom HR på alla nivåer med ett tydligt affärsorienterat arbetssätt från olika företag och branscher.

HR funktionen har gått ifrån att ha varit en administrativ supportfunktion till att verkligen vara en integrerad del i affärsstrategin. Utan en hållbar och klok HR-strategi tappar företaget fart. Med en interimkonsult inom HR får ni som bolag möjlighet att tanka av erfarenheter från andra bolag & fylla funktionen med rätt komponenter samtidigt som personalfrågorna hanteras och prioriteras. Allt för att just er HR-strategi ska bli framgångsrik.

När är det klokt att anlita en interimkonsult inom HR?

Företag som anlitar en interimkonsult för att driva ett HR projekt är många. Det kan handla om att bolaget behöver genomföra en transformation av något slag. Eller så finns det behov att implementera nya processer inom t ex. rekrytering, onboarding eller performance management. En erfaren, interimskonsult inom HR kan både arbeta konsultativt, operativt och strategiskt vilket skapar förutsättningar för att projektet ska bli framgångsrikt. Fördelen att projektet leds av en extern konsult är många. Projektet prioriteras fullt ut och internpolitiken kan undvikas i större utsträckning. En interimskonsult från Mesh avlastar den övriga HR organisationen, vilket i sig skapar hållbara människor, undviker ohälsa och möjliggör att kärnaffären stöttas på bästa sätt. 

Hur går det till att ta in en interimskonsult inom HR?

Tillsammans bygger vi en projektbeskrivning för att säkerställa att vi kommunicerar rätt nyckelfaktorer till The Mesh Communitys konsulter. Stor vikt läggs via relevant bakgrund och personliga egenskaper, men även vid det resultat ni förväntar er. Det är viktigt att skapa en tydlig målsättning – och förväntansbild så att vi och communityn kan hjälpa er att hitta rätt. Dessutom blir det mer effektivt när projektet väl ska börja och rätt saker prioriteras från start. Den resultatorienterade inställningen och korta startsträckan är något som kännetecknar en duktig interimskonsult.

Uppdraget pågår så länge ert behov kvarstår och kan variera i omfattning över tid. 

Vilka är de interima HR-konsulterna i Mesh?

Interimskonsulterna i Mesh har lång bakgrund som anställda, innan de gick över till att arbeta som egenkonsulter. Deras erfarenheter varierar stort. Somliga har främst arbetat i tillväxtbolag, andra nästan uteslutande i en global miljö. Oavsett hur deras CV ser ut har de en sak gemensamt: sin gedigna erfarenhet. De har alla en mycket stark drivkraft, ofta kopplad till att driva förändring. De utstrålar en nyfikenhet och öppenhet gällande, för dem, nya branscher, bolag och situationer.

Inom HR-spektrat har de flesta av Meshs medlemmar verkat som HR-chef, HR Business Partner, HR projektledare och har därmed flera projekt bakom sig. Styrkan ligger i att med andra glasögon se vad er organisation kan gynnas av för att få era anställda att växa. 

Mesh hyr senior konsult

Framgångsrika HR-projekt

En av de sägningar majoriteten av våra interimskonsulter går i god för är att ensam inte är stark. När er interimskonsult från Mesh står inför en komplex utmaning behövs stöd från andra HR executives som genomfört liknande resor. Kunskapsutbytet inom Mesh är en av de aspekter med communityn som våra medlemmar lyfter som mest värdefulla. Hos oss finner er konsult ett kompetent, rutinerat bollplank att tillgå. Självklart sker allt under strikt sekretess. Men vi slutar inte där. I Mesh arbetar vi med kontinuerligt lärande så att konsulten inte ska stå still. Tillsammans arbetar vi för att ta reda på vilken kunskap som kan komma att behövas i morgon. Vi kallar det för vår kollektiva intelligens. För er organisation innebär det främst att en interimskonsult inom HR från Mesh löser de utmaningar ni står inför. 

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av landets mest kompetenta och meriterade egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.