Interimskonsult inom IT med bred kompetens

Mesh interimskonsulter löser ert IT projekt

Små- och medelstora bolag behöver ha hög kostnadskontroll och långt ifrån alla har möjlighet att anställa en egen CIO/CDO-kompetens. Alternativt förändras marknaden så snabbt att det är svårt att avgöra vad ni som bolag behöver prioritera eller vilken typ av kompetens som behövs. Då är det klokt att låta en erfaren interimskonsult inom IT analysera och implementera IT projekt hos er. 

Världen befinner sig i en global digital transformation där ett bolag med bristande IT strategi eller saknar den helt kommer att ha stora svårigheter att nå sina mål. Går det ens att driva ett bolag idag utan en strategisk plan för sin IT-struktur? 

När ska vi anlita en interimskonsult inom IT

I Mesh har vi samlat en stor mängd interimskonsulter med bred kompetens inom IT som hjälper bolag att driva sin IT- och digitalisering framåt. Detta kan t ex. göras genom analys av bolagets mål för att säkerställa länken mellan IT och verksamhetens utveckling. Vidare kan konsulten vara med i kravställandet av ett nytt affärssystem och hjälpa till med tekniska lösningar – idag och för framtiden. Uppdraget kan också handla om att vända avdelningar som inte fungerar som de ska eller byta ut strukturer och processer som inte är lönsamma för företaget. Detta kräver sin kompetens men också goda egenskaper att kunna hantera situationer där något går fel samtidigt som blicken hela tiden riktas mot framtiden. 

digitalisering

Hur går det till att anlita en interimskonsult inom IT?

Processen inleds med att vi tillsammans diskuterar igenom ert behov. För att vi ska kunna matcha er med rätt egenkonsult diskuterar vi igenom kritisk information som önskad bakgrund och personliga egenskaper – men även förväntat resultat. En tydlig målbild och förväntan på projektet är en av de viktigaste grundstenarna för ett lyckat projekt. Vi som driver Mesh är själva chefer men med specifik kunskap inom Interim Management. Detta i kombination med Communintys kollektiva intelligens som kanaliserar i rekommendationsmotorn gör att vi effektivt hittar rätt.

Vilka är interimskonsulterna inom IT i Mesh?

Många av våra medlemmar som är konsulter inom IT har tidigare varit fast anställda, innan de tog steget till interim management. Flera av dem har även konsultat, eller drivit egna, större bolag inom tech. Gemensamt för alla medlemmar i Mesh är att samtliga har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och är vana att arbeta i komplexa miljöer.

En interimskonsult inom IT hos Mesh kan ha genomfört förändringsarbeten inom drift och förvaltning, digitalisering, e-handel, programledning eller outsourcing. Den individuella erfarenhet skiljer sig, men en sak har de gemensamt: den starka viljan att förändra och förbättra.

Hur stöttar Mesh community varandra?

Trots gedigen erfarenhet ställs alla erfarna ledare inför nya, komplexa utmaningar - speciellt eftersom kunskap snabbt blir inaktuell idag. Syftet med Mesh community är att erbjuda kvalitativ kunskapsdelning, egenkonsulterna emellan. Er interimskonsult inom IT har ett stort utbud av rutinerade IT executives att bolla sina frågeställningar med, givetvis under strikt sekretess. Detta innebär att ni har möjlighet att komma framåt snabbare, och samtidigt undvika de fallgropar som liknande företag tidigare fallit i.

Kontakta oss idag

Mesh Interim är en starkt, tät och transparent community bestående av skarpa egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.