Ta hjälp av en interimskonsult inom marknad

En interimkonsult inom marknad leder projektet som positionerar er rätt

Många bolag och marknadsavdelningar befinner sig idag under någon fas av digital transformation. När avdelningen och bolaget ska utvecklas i takt med marknad och konkurrens är det vanligt att ta hjälp av en erfaren projektledare eller marknadschef för att hamna på rätt spår eller snabba på utvecklingen. På Mesh Interim finner du den kompetensen som tillsammans med er blir katalysatorn för vad som behövs idag och i framtiden. Många av våra kunder som anlitar en marknadskonsult använder resursen just för detta, att bygga om, driva projektet och tillsammans med er bygga nytt för framtiden.

Välkommen till Mesh Interim.

Nedan hittar du svar på de frågor vi vanligtvis får. Om du har några funderingar finns vi här för dig!

När är det klokt att anlita en interimkonsult inom marknad?

Vår erfarenhet är att behov alltid utgår ifrån situation. Kanske kräver nya tider nya verktyg, arbetssätt och kompetens – då kan en interimskonsult med spjutspetskompetens inom nya tidens marknadsföring vara rätt. Kanske talar dalade försäljningssiffror sitt tydliga språk men orsakar en splittring mellan marknad och säljfunktionen i bolaget. I det fallet behöver ni troligtvis en strategisk och operativ projektledare som kan analysera er position med nya glasögon. Någon som objektivt kan intervjua, analysera och förstå vad som kan bygga broar och skapa samverkan. Eller så handlar er situation om en expansion till nya marknader, ett förvärv som innebär en breddning i erbjudande, eller ett beteende i marknaden som riskerar att hota ert varumärke. Oavsett behov eller situation så räknar ni snabbt in er konsultinvestering eftersom ni därefter kan fokusera rätt på en gång.  

Kund till Mesh

Hur går det till att anlita en interimskonsult inom marknad?

Tillsammans tar vi fram ett underlag för projektet för att säkerställa att vi frågar efter rätt interimskonsult till uppdraget. Här handlar det såklart om konsultens bakgrund, erfarenhet av att driva projekt och personliga egenskaper – men lika mycket om er förväntansbild. Vilka mål ska uppnås och när? Finns mandat att genomföra de förändringar som projektet kräver eller behöver steget innan göras först. Att landa framgångsrika projekt handlar just om det. Att förstå kontexten och människorna i den kopplat till en realistisk och delad målsättning. Väl på plats har interimskonsulten rätt förutsättningar för att snabbt komma in rätt i kontexten och driva framåt. 

Vilka är interimskonsulterna hos Mesh?

Många av våra medlemmar har, innan de klev över till den interima världen, jobbat internt. Projektkonsulter och interimkonsulter har ofta en karriär bakom sig som både marknadschefer, projektledare och specialister både på byrå likväl som på beställarsidan. Gemensamt för samtliga medlemmar i Mesh är erfarenheten av ledningsgruppsarbete. Utöver det delar de en stark drivkraft: viljan att förändra. De ser på nya branscher, bolag och situationer med öppenhet och nyfikenhet.

Styrkan ligger i att med andra glasögon se vad er organisation kan gynnas av och vad som kan få era medarbetare att växa. 

Mesh hyr in seniora konsulter

Hur skapar Mesh Interim förutsättningar för interimskonsulten?

Det snabbföränderliga landskapet inom marknadsföring har skapat ett allt större behov av kunskapsutbyte med andra inom samma område. Er interimskonsult har ett stort utbud av andra rutinerade marketing executives med erfarenheter som kan vara värda sin vikt i guld. Tack vare Mesh nätverk kan ni komma framåt snabbare och undvika att falla i samma fallgropar som någon annan gjort tidigare. Allt kunskapsutbyte sker givetvis under strikt sekretess.

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av skarpa egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.