Interimskonsult inom inköp, navet i bolaget

En interimskonsult hjälper er när inköp- och logistikprocesser inte fungerar som de ska!

Inköp och logistik är navet i många bolag idag och när något går fel kan det få stora konsekvenser i flera led. Flera företag har därför insett att det gör klokt i att ta in en extern expert som kan titta på processerna i preventivt syfte för att undvika de riktigt stora problemen men också för att effektivisera inköpsorganisationen.

Majoriteten av interimskonsulterna hos Mesh har en bred erfarenhet från linjeroller i olika organisationer innan de tagit steget ut i Interim management. Det kan bland annat ha erfarenhet av uppdrag som kategoriledare/category managers, supply chain managers, strategiska inköpare, inköpschefer eller inköpsdirektörer. En stor del har också verkat som som managementkonsulter. Interimskonsulterna har också praktisk erfarenhet av inköpsarbete och, om rollen så kräver, även av att bygga upp och utveckla inköpsfunktioner. Det möjliggör att en inköpskonsult snabbt kan sätta sig in i er verksamhet och förstå vad som behövs göras. Hos Mesh har vi samlat allt från generella inköpskonsulter till specialister på t ex IT, offentlig upphandling eller entreprenad.

När är det klokt att anlita en interimskonsult inom inköp?

Det är idag många företag som anlitar en konsult för att analysera och leda en förändring inom inköp. Bolaget kan ha behov av att ta in en expert för att få hjälp med att sätta upp nya rutiner och processer som korrelerar med nya affärsmål, expansion eller kundkrav . En erfaren, inteirmskonsult inom inköp kan både arbeta konsultativt för att bistå bolagets chefer med praktiska råd, eller strategiskt stöd, likväl som att sätta ljuset på områden där nya metoder och verktyg bör implementeras. Resursen behövs sällan på heltid, men däremot är en erfaren konsult guld värd för att bygga effektivitet, kostnadskontroll och hållbarhet i bolaget. Oavsett hur behovet ser ut så hjälper vi er gärna med olika strategier för framgång. 

Lunch and Learn

Hur stöttar Mesh community varandra?

När en processkonsult står inför en komplex utmaning behövs stöd från andra seniora inköpskonsulter som genomfört liknande projekt. Hos oss finner interimskonsulterna ett kompetent, rutinerat bollplank att tillgå. I Mesh arbetar vi med kontinuerligt lärande så att egenkonsulterna inte ska stå still. Tillsammans arbetar vi för att ta reda på vilken kunskap som kan komma att behövas i morgon. Vi kallar det för vår kollektiva intelligens. För er organisation innebär det främst att en inköpskonsulten från Mesh löser de utmaningar ni står inför på ett framgångsrikt sätt. 

Hur går det till att anlita en interimskonsult via Mesh?

Tillsammans tar vi fram ett underlag för uppdraget för att säkerställa att vi frågar efter rätt interimskonsult till projektet. Här är konsultens bakgrund viktig liksom erfarenheten av att driva projekt och personliga egenskaper – men lika mycket om er förväntansbild. Vilka mål ska uppnås och när? Finns mandat att genomföra de förändringar som projektet kräver eller behöver steget innan göras först. Att landa framgångsrika projekt handlar just om det. Att förstå kontexten och människorna i den kopplat till en realistisk och delad målsättning. Väl på plats har interimskonsulten rätt förutsättningar för att snabbt komma in rätt i kontexten och driva framåt.

Kontakta oss idag

Mesh är en starkt, tät och transparent community bestående av skarpa egenkonsulter på chefsnivå. Vi är förmodligen Sveriges enda chefsnätverk för egenkonsulter där lärande, nätverkande och affärsdelning står i fokus - allt för att addera värde till den privata och offentliga sektorn under förändring.