.st0{fill:#FFFFFF;}

Kunskapsöverföring säkerställer långsiktig hållbarhet 

 februari 20, 2024

Kunskapsöverföring och kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa långsiktig hållbarhet för företag. Det menar Abbas Manouchehri som varit på uppdrag hos Sveriges a-kassor sedan slutet på 2023. Genom att investera i kunskapsöverföring och kompetensutveckling under mitt interimsuppdrag strävar jag efter att lämna organisationen i en starkare position än när jag kom. Det är genom att bygga upp den interna kompetensen och skapa en kultur av lärande och utveckling som vi kan säkerställa långsiktig framgång och hållbarhet.

Abbas Manouchehri är en framstående interim IT-chef med en bevisad track record av att driva framgångsrika digitala transformationer och infrastruktur- och molnbaserade initiativ. Med nästan 25 års erfarenhet inom olika sektorer, inklusive bank, försäkring, industri och förvaltning, utmärker han sig genom sin förmåga att leverera resultat och leda team mot framgångsrika lösningar, i tid, inom budget och förväntade resultat.

På en relativt kort tid har du förbättrat effektiviteten och produktiviteten i ditt uppdrag, kan du ge exempel på några konkreta åtgärder som du arbetet med?

Under min relativt korta tid på Sveriges a-kassor har jag arbetat för att förbättra effektiviteten och produktiviteten genom att främja ett effektivare samarbete mellan leverantörer och kund. Via workshops har vi kunnat identifiera gemensamma mål, lösa problem och skapa en ömsesidig förståelse för varandras behov och utmaningar. Detta har resulterat i en mer fokuserad och öppen atmosfär där både kund och leverantör aktivt arbetar tillsammans för att uppnå ömsesidiga mål och lösa eventuella hinder som uppstår längs vägen. Genom att främja tydliga strukturer har vi kunnat öka effektiviteten och produktiviteten i våra arbetsprocesser och leveranser. 

Även om det fortfarande är tidigt att dra definitiva slutsatser, har responsen från både kund och leverantör varit positiv, och vi ser tydliga tecken på att vi är på rätt väg. Denna förbättring hoppas jag kan inspirera andra företag att överväga en interimslösning för att främja ett mer öppet och effektivt samarbete mellan olika parter.

-Abbas Manouchehri

"Genom att investera i kunskapsöverföring och kompetensutveckling under mitt interimuppdrag strävar jag efter att lämna organisationen i en starkare position än när jag kom."

Hur ser du på behovet av kunskapsöverföring och kompetensutveckling under ditt interimsuppdrag för att säkerställa långsiktig hållbarhet för företaget?

Under mitt interimuppdrag för Sveriges a-kassor ser jag kunskapsöverföring och kompetensutveckling som avgörande för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Med den permanenta lösningen som nu är på plats, där jag och den nya ledaren kommer att arbeta parallellt under två månader, är det avgörande att jag bidrar till en smidig övergång och säkerställer att kunskap och erfarenhet överförs på ett strukturerat sätt.

För att uppnå detta har vi tillsammans utarbetat en handlingsplan som syftar till att identifiera och dokumentera viktig information, processer och arbetsmetoder som är nödvändiga för att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Under mina sista månader av uppdraget fokuserar jag på att aktivt engagera den nya ledaren och dela med mig av mina erfarenheter.

Vidare prioriterar jag kompetensutvecklingsinsatser för teamet och organisationen som helhet. Det inkluderar att identifiera eventuella kunskapsbrister och erbjuda träning och utbildning för att stärka kompetensen och säkerställa att alla är rustade för att möta framtida utmaningar.

Genom att investera i kunskapsöverföring och kompetensutveckling under mitt interimuppdrag strävar jag efter att lämna organisationen i en starkare position än när jag kom. Det är genom att bygga upp den interna kompetensen och skapa en kultur av lärande och utveckling som vi kan säkerställa långsiktig framgång och hållbarhet.

Hur ser du på den snabba förändringstakten i dagens affärsmiljö och hur anpassar du dig för att möta dessa utmaningar i dina uppdrag?

Förändringstakten i affärsmiljö är en oundviklig och avgörande faktor som påverkar företags framgång och konkurrenskraft. För att möta dessa utmaningar i mina uppdrag är jag medveten om behovet av att vara flexibel och anpassningsbar.

Som interimskonsult behöver du ständigt hålla dig uppdaterad om trender, teknologiska framsteg och marknadsförändringar inom de branscher du verkar i. Detta gör att du kan identifiera nya möjligheter och utmaningar i förväg och förbereda dig för att hantera dem effektivt.

Jag har utvecklat en flexibel arbetsmetodik som gör det möjligt för mig att snabbt anpassa mig till förändrade omständigheter och krav. Jag är van vid att arbeta under press och har förmågan att prioritera och fokusera på de mest betydelsefulla uppgifterna även i intensiva och osäkra situationer.

En annan styrka som jag tror på är att vara öppen för att experimentera och prova nya tillvägagångssätt och lösningar. Jag inser att det som fungerade tidigare kanske inte längre är effektivt i dagens snabbrörliga miljö, så jag är beredd att utmana traditionella arbetssätt och vara innovativ i mina metoder.

Slutligen värdesätter jag samarbete och nätverkande med andra experter och intressenter inom branschen. Genom att dela erfarenheter och bästa praxis kan vi tillsammans hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar och dra nytta av varandras kunskap och insikter.

Genom att vara medveten om den snabba förändringstakten i affärsvärlden och genom att ha en flexibel och anpassningsbar inställning, är jag rustad för att möta utmaningarna och utnyttja möjligheterna som dagens affärsmiljö erbjuder.


Det finns en mängd olika interimsroller som kan hjälp er. Här presenterar vi de vanligaste rollerna som vi på Mesh Interim tillsätter.