.st0{fill:#FFFFFF;}

Leda med nyfikenhet 

 juni 11, 2024

I en värld där förändring är det enda konstanta är det en stor fördel att vara anpassningsbar och nyfiken. Lina Bjernheim Vedin, en erfaren interimledare med en gedigen bakgrund inom kommunikation och e-handel, exemplifierar just detta. Här delar hon sina insikter om betydelsen av interimlösningar, kommunikationens kraft och vikten av att snabbt anpassa sig till nya roller och kulturer.

Lina Bjernheim Vedin är en erfaren interimsledare med en bakgrund inom kommunikation och e-handel. Med erfarenhet av att ha suttit på "alla sidor" (kund, leverantör och mediebyrå) har hon stor förståelse för vad som krävs för lyckade leveranser.  Idag är Lina på Postnord för ett uppdrag som Senior Projektledare.

Hej Lina! Berätta för oss om ditt uppdrag och vad det innebär.

Jag arbetar för närvarande på Postnord som Senior Projektledare med uppdraget att framtidssäkra E-barometern, en välkänd rapport inom e-handelsbranschen. Mitt uppdrag är att se till att de kommunikativa uttagen för rapporten fortsätter att vara relevanta och användbara för branschens aktörer.

Min bakgrund som e-com manager och kommunikatör gör att vi tagit nya kliv löpande, utan ökad budget. Vi har byggt en kommunikationsbas där kunskapen står i centrum och vi kan nu vidareutveckla alla de fina underlagen och insikterna från rapporten. Antalet användare av rapporten har ökat med över 30 % per rapport sedan september 2023, jämfört med föregående år.

- Lina Bjernheim Vedin

"Som interimkonsult är det avgörande att kunna ta sig an nya utmaningar och snabbt kunna sätta sig in och lära sig nya saker."

Hur ser du på den snabba förändringstakten i dagens affärsmiljö och hur anpassar du dig för att möta dessa utmaningar i dina uppdrag? 

Den tekniska utvecklingen och de allt tydligare kravställningen från bla kunder, driver företagen att vara mer alerta och medvetna. Och mer villiga att höra och möta kunden där den är.

Dagens affärsmiljö präglas av snabba förändringar, vilket kräver att företag och individer är flexibla och anpassningsbara. Som interimkonsult är det avgörande att kunna ta sig an nya utmaningar och snabbt sätta sig in i och lära sig nya saker. Jag ser det som en fördel att ha en bred bakgrund och att vara nyfiken på nya områden. Detta gör att jag kan anpassa mig till olika miljöer och arbetssätt, och att jag kan bidra till positiv förändring i organisationer. Jag är snabb på att växla om och försöker alltid förbereda mig för fler än ett scenario och därmed ha fler lösningar redo i skjortärmen.

Att anlita en interimschef är en flexibel lösning. Det kan du läsa mer om här.

Under dina år som interimsledare, är det något uppdrag som du vill lyfta fram där du har haft en direkt påverkan på företagets verksamhet och resultat?

Då lyfter jag nog fram mitt uppdrag som Interim Marketing Manager på medtech-företaget Meddela. Tre veckor in i uppdraget slog pandemin till i Sverige och vi, liksom många andra, mötte enorma utmaningar. Budgetar skars ner, produktionen ändrades och kundkontakter försvann. Men med kreativitet och fokus på att stötta säljarna skapade vi en ny strategi. Resultatet? Trots stora utmaningar under pandemin, blev jag en interim nyckelperson, som tillsammans med ledningsgruppen lyckades skapa en ny strategi. Den ledde till effektivisering, digitalisering och samtidigt överträffades alla våra mål. Tillsammans hittade vi nya vägar för kundkontakter och kampanjer.

Det var ett uppdrag som tydligt illustrerar hur en interimlösning kan ha en direkt positiv påverkan på ett företags verksamhet och resultat.

Hur ser du på framtiden för interimslösningar?

Jag tror att behovet av interimslösningar kommer att öka i framtiden. Företag behöver alltmer flexibel och specialiserad kompetens, och interimskonsulter kan vara ett bra sätt att få tillgång till den kompetensen. Speciellt när konjunkturen sviker, kan man få in rätt personer för att vända resultatet och på kort sikt bygga upp en starkare organisation.

Det finns minst 10 goda skäl till att anlita en interimschef. Här har vi listat dem.

Tack för att du tog dig tid att prata med oss Lina!


Det finns en mängd olika interimsroller som kan hjälpa er. Här presenterar vi de vanligaste rollerna som vi på Mesh Interim tillsätter.