Delningsekonomi som lönar sig för dig

Tipsa oss om uppdrag och öka dina intäkter 

När du tipsar om ett uppdrag ger du dig själv chansen att fakturera upp till 150 000kr*

Vi kallar det delningsekonomi - Du kan kalla det för intäkt!


Hur går processen till?

1

Tipsa oss om ett uppdrag

Så snart du hör talas om ett uppdrag som du själv av olika anledningar inte kan ta. Tipsa oss. Det gör du enkelt via:

2

Strategi tillsammans

Vi kommer tillsammans fram till en strategi för hur vi ska kontakta uppdragsgivaren för att ha störst chans till affär. Då det är din kontakt lägger vi största vikt på att du ska känna dig 100% trygg i  hur vi agerar.

3

Kontaktar uppdragsgivaren

Utifrån vad vi tillsammans kommer fram till är bäst väg att gå, kontaktas nu uppdragsgivaren, och Mesh Interim presenteras som lösning. Under hela processen har Mesh Interim en löpande och transparent dialog med dig.

4

Får Mesh Inteirm uppdraget

Om Mesh Interim får förtroendet av kunden att lösa uppdraget. Tar vi fullt ansvar för att tillsammans med kunden ta fram uppdragsbeskrivning och utifrån den lägga ut en annons. Nästa steg blir att hitta rätt kandidat för uppdraget. 

5

Vi hittar rätt kandidat

Mesh Interim tar hjälp av sitt nätverk för att hitta rätt kandidat. De mest lämpade kandidaterna intervjuas och kvalitetsgranskas av oss innan de presenteras för kunden. Kunden tar sedan beslut om vilken kandidat de vill anlita. 

6

Avtalsskrivning

Väljer kunden att anlita en interimsledare ifrån Mesh Interim skriver vi avtal med kund och interimsledare. Därmed är du som tipsare garanterad en intäkt på 75kr/timme under den initiala uppdragsperioden upp till 150 000kr.

7

Faktureringsunderlag

Varje månad skickar Mesh Interim ett faktureringsunderlag till dig, som utgår ifrån hur många timmar interimsledaren lagt på uppdraget just den månaden. Du skickar en digital faktura till oss som vi betalar inom 30 dagar.


Tipsa om uppdrag

Känner du någon duktig Interimschef som kan hjälpa oss?

Hur många gånger har du inte fått den frågan?
Vi vet att du som interimsledare vid flera tillfällen kommer i kontakt med uppdrag. Det kan t ex. handla om att du själv får frågan om att ta ett uppdrag som du av olika anledningar inte kan ta eller att den organisation du stöttar har ytterligare ett behov av en interimschef eller interimskonsult inom ett annat område är ditt.

Tipsa oss på Mesh Interim om denna affärsmöjlighet. Med hjälp av vårt nätverk kan vi snabbt presentera kandidater utifrån rätt målgrupp - träffsäkert och effektivt. Går affären i lås kan du fakturera oss 75kr/debiterad timme under det initiala uppdraget, upp till 12 månader. Det kan generera upp till 150.000kr för ett heltidsuppdrag på ett år. 


Rekommendera en konsult till ett uppdrag

Hur ofta har tanken slagit dig - men den här rollen skulle passa min f.d. chef/kollega perfekt?  

Vår affärsmodell bygger på att dela. Genom att dela med sig av rekommendationer in i vårt nätverk, bidrar du till att vår träffsäkerhet mot kund blir hundraprocentig. För vem kan egentligen bedöma bättre än en kollega/tidigare chef hur en konsult är i praktiken?

Genom att rekommendera - hjälper du en annan intersimsledare till en möjlighet att få ett uppdrag samtidigt som du också hjälper företaget/organisation att få rätt kompetens. Dessutom, om konsulten och företaget matchar och det blir ett uppdrag, får du som rekommenderat en kick-back på 25kr/debiterad timme under det initiala uppdraget, upp till 12 månader. Det kan generera upp till 50.000kr på ett år. 


Värva en ny medlem till Mesh Interim - Endast för våra betalande medlemmar!

Har du konsultkollegor i ditt nätverk som du tror skulle bidra och få stöd av Mesh Interims nätverk? 

Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten vi kan växa på är genom rekommendationer. De interimschefer du värvar kopplas till dig. Får han/hon senare ett uppdrag via Mesh, får du en del av den intäkten, förutsatt att din rekommendation fortsatt är en betalande medlem. 25kr/debiterad timme under det initiala uppdraget, upp till 12 månader. Det kan generera upp till 50.000kr på ett år till dig.Många egenföretagare upplever att balansen mellan försäljning och leverans är en stor utmaning. Mesh Interim vill verka för att förbättra balansen, där du som interimschef kan hjälpa dina kunder även när du själv inte är tillgänglig. Öka dina intäkter genom att dela med dig av uppdrag du själv av olika anledningar inte kan ta och tipsa oss om relevanta kontakter i ditt nätverk.

Mesh Interim tar fullt ansvar för att rätt konsult presenteras för kunden och säkerställer så att både kund och konsult blir nöjda.

Uppdrag via Mesh Interim

När du är intresserad av att ta ett uppdrag hos Mesh Interim ansöker du och motiverar varför du passar för uppdraget. Därefter genomförs en kvalitetskontroll genom intervju, eventuell referenstagning och tester. Som slutkandidat kan du också komma att gå igenom en bakgrundskontroll.

Välkommen till vårt nätverk – välkommen till Mesh Interim.