Delningsekonomi som lönar sig för dig

Genom att tipsa Mesh Interim om uppdrag och konsulter kan du öka dina intäkter

Många egenföretagare upplever att balansen mellan försäljning och leverans är en stor utmaning. Mesh Interim vill verka för att förbättra balansen, där du som interimschef kan hjälpa dina kunder även när du själv inte är tillgänglig. Öka dina intäkter genom att dela med dig av affärsuppdrag du själv av olika anledningar inte kan ta och tipsa oss om relevanta kontakter i ditt nätverk.

Mesh Interim tar fullt ansvar för att rätt konsult presenteras för kunden och säkerställer så att både kund och konsult blir nöjda.

Involvera Mesh Interim i affärsuppdrag

Känner du någon duktig Interimschef som kan hjälpa oss?

Hur många gånger har du inte fått den frågan?
Vi vet att du som interimsledare vid flera tillfällen kommer i kontakt med affärsmöjligheter. Det kan t ex. handla om att du själv får frågan om att ta ett uppdrag som du av olika anledningar inte kan ta eller att den organisation du stöttar har ytterligare ett behov av en interimschef eller interimskonsult.

Tipsa oss på Mesh Interim om denna affärsmöjlighet. Med hjälp av vårt nätverk kan vi snabbt presentera kandidater utifrån rätt målgrupp - träffsäkert och effektivt. Går affären i lås får du 75kr/debiterad timme i upp till ett år. Det kan generera upp till 150 000kr för ett heltidsuppdrag på ett år.


Rekommendera en konsult till ett uppdrag

Hur ofta har tanken slagit dig - men den här rollen skulle passa min f.d. chef/kollega perfekt?  

Vår affärsmodell bygger på att dela. Genom att dela med sig av rekommendationer in i vårt nätverk, bidrar du till att vår träffsäkerhet mot kund blir hundraprocentig. För vem kan egentligen bedöma bättre än en kollega/tidigare chef hur en konsult är i praktiken?

Genom att rekommendera - hjälper du en annan intersimsledare till en möjlighet att få ett uppdrag samtidigt som du också hjälper företaget/organisation att få rätt kompetens. Dessutom, om konsulten och företaget matchar och det blir ett uppdrag, får du som rekommenderat en kick-back på 25kr/debiterad timme i uppdraget. Det kan generera upp till 50 000kr på ett år. 


Värva en ny medlem till Mesh Interim - Endast för våra medlemmar!

Har du konsultkollegor i ditt nätverk som du tror skulle bidra och få stöd av Mesh Interims nätverk? 

Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten vi kan växa på är genom rekommendationer. De interimschefer du värvar kopplas till dig. Får han/hon senare ett uppdrag via Mesh, får du en del av den intäkten. 25kr/debiterad timme det första året. Det kan generera upp till 50 000kr på ett år till dig.Uppdrag via Mesh Interim

När du är intresserad av att ta ett uppdrag hos Mesh Interim ansöker du och motiverar varför du passar för uppdraget. Därefter genomförs en kvalitetskontroll genom intervju, eventuell referenstagning och tester. Som slutkandidat kan du också komma att gå igenom en bakgrundskontroll.

Välkommen till vårt nätverk – välkommen till Mesh Interim.