Mesh Interim Fokusgrupp

Sälj & Konsultbolagsutveckling

För denna grupp erbjuds enbart digitala träffar. 


I den här fokusgruppen djupdyker vi på olika typer av kunskap som kan stärka dig som egenkonsult. Det kan handla om att nå ut till rätt kunder, bli mer synlig eller tillsammans med andra hitta vägar som stärker ditt bolag. Allt för att du i slutändan ska bli effektivare i att uppnå din kunds mål.

Din gruppledare har arbetat med allt ifrån försäljning till bolagsbyggande på olika sätt och tillsammans med gruppen hittar ni vart ni vill fördjupa er.

Alla Mesh Interims fokusgrupper syftar till att stärka dig som konsult, både i ditt lärande, nätverkande och i din konsultaffär. Du väljer grupp och område utifrån det du vill fördjupa dig inom. Din utveckling i gruppen baseras på ett kollektivt lärande och genom dialog med dina konsultkollegor i gruppen.


Gruppledare 

Sälj & Konsultbolagsutveckling

Maurice Jenkens

CEO Company

I den har gruppen fokuserar vi på hur vi kan stärka dig i din roll inom sälj. Vi går igenom din säljprocess från grunden. Allt från att nå ut till dina målkunder, att bli mer synlig på till exempel LinkedIn till att bygga momentum för att avsluta en affär.
Vi tar upp personlig försäljning, hur du säljer dig själv på 30 och 60 sekunder, samt vanliga misstag inom sälj och att förebygga hinder.
Och inte minst vill vi kunna utnyttja MESH community för att kunna skala upp oss själva genom att använda delningsekonomin!

Maurice har arbetat med allt ifrån försäljning till bolagsbyggande och tillsammans med gruppen hittar ni vart ni vill fördjupa er i.

Välkommen!

Mesh Interims = kollektiv intelligens

Många av våra kunder använder Mesh Interims nätverk till att lyfta och bolla specifika utmaningar. Eftersom Mesh Interims medlemmar tillsammans har erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer. Det möjliggör ett generöst kunskapsutbyte och ett lärande för morgondagens utmaningar. Ensam är inte stark.