Mesh Interim Fokusgrupp

Ledarskapsutveckling


I fokusgruppen ledarskapsutveckling fokuserar vi på ledarskap i stort men i synnerhet vad som du som interimschef kan arbeta med för att bli en bättre ledare och effektivare uppnå uppdragets mål. Din gruppledare har arbetat med ledarutveckling på olika sätt under lång tid och tillsammans med gruppen hittar ni områden ni vill fördjupa er inom.

Alla Mesh Interims fokusgrupper syftar till att stärka dig som interimsledare, både i ditt lärande, nätverkande och i din konsultaffär. Du väljer grupp och område utifrån det du vill fördjupa dig inom. Din utveckling i gruppen baseras på ett kollektivt lärande och genom dialog med dina konsultkollegor i gruppen.

Gruppledare Ledarskapsutveckling


Palaemona Mörner

Palaemona undervisar i Internkommunikation på Berghs School of Communication och är certifierad instruktör i Klart Ledarskap, en metod för att träna sig i att leda sig själv, lyssna på andra och ge tydliga budskap. Palaemona har lång erfarenhet som kommunikationschef och hon arbetar också som kommunikationskonsult och coach. De fyra tematräffarna kommer att handla om internkommunikation och varumärkets styrka, kriskommunikation, mediaträning, mötesfacilitering, utvärdering och personligt ledarskap.

Magnus Jonsson

Magnus har 10+ års konsulterfarenhet i eget bolag med fokus på facilitering, ledarskaps& ledningsgruppsutveckling samt grupphandledning. Har dessförinnan under många år verkat som personalchef/-direktör. Mesh-representerar en fantastisk källa till kunskap och erfarenhet. Mitt primära mål är att utifrån detta maximera lärandet oss deltagarna emellan samt vid behov komma med inspel från min egen kunskap och erfarenhet kring ledarskap och ledningsgrupper.

Margaretha Öström

Margaretha Öström är civilekonom och har en M.Sc. i Personnel management från London School of Economics och är ICF-certifierad coach. Hon arbetar som organisationskonsult inom det arbetspsykologiska området och genomför ledarurval, ledar-/medarbetar- och grupputveckling och håller föreläsningar. Margaretha brinner för att nå yttre mål med inre styrning för hållbara resultat. Idag är hon vd och grundare av Leading Insight och precis släppt boken Hållbar hjärna med Mindfulness - till alla som vill leva ett mer hållbart liv.  

Mesh Interim = kollektiv intelligens

Många av våra kunder använder Mesh Interims nätverket till att lyfta och bolla specifika utmaningar. Eftersom Mesh Interims medlemmar tillsammans har erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer. Det möjliggör ett generöst kunskapsutbyte och ett lärande för morgondagens utmaningar. Ensam är inte stark.