Mesh Interims Fokusgrupp Verksamhetsutveckling


Som interimschef är uppdrag med arbetsbeskrivningar med någon form av verksamhetsutveckling mer regel än undantag. I denna fokusgrupp diskuterar vi och byter erfarenheter kring verktyg som utvecklar verksamheter i stort och i synnerhet vad som du som interimskonsult kan påverka i dina uppdrag.  Din gruppledare har arbetat med olika typer av utveckling och förändring och tillsammans med gruppen hittar ni vart ni vill fördjupa er.

Alla Mesh Interims fokusgrupper syftar till att stärka dig som interimskonsult, både i ditt lärande, nätverkande och i din konsultaffär. Din utveckling i gruppen baseras på ett kollektivt lärande och genom dialog med dina interimskollegor i gruppen.

Gruppledare

Verksamhetsutveckling


Helen rigamonti

Helén Rigamonti har lång erfarenhet som ledare med ansvar för olika delar av kundresan och har drivit flera stora projekt för att öka kundupplevelsen. Helén föreläser om Customer Experience Management som tar fasta på att allt en organisation gör bidrar till kundens helhetsupplevelse, inklusive ledarskapet och kulturen. Idag arbetar Helén som interimchef och verkar för en bättre CX överallt.
Välkommen!

Håkan Ivarsson

Håkan arbetar som konsult inom management förändringsspecialist, facilitator och nätverksledare. Håkan har omfattande internationell erfarenhet från både chefs-/ledarroller och konsultroller från storbolag. I konsultuppdragen hjälper han chefer verksamhetsutveckling, förbättringsarbete, digitalisering, viktiga möten och svåra utmaningar.


Välkommen!

Mesh Interims = kollektiv intelligens

Många av våra kunder använder Mesh Interims nätverk till att lyfta och bolla specifika utmaningar. Eftersom Mesh Interims medlemmar tillsammans har erfarenhet från de flesta branscher, faser utmaningar och situationer. Det möjliggör ett generöst kunskapsutbyte och ett lärande för morgondagens utmaningar. Ensam är inte stark. Att vara chef interim är otroligt kul och utmanande yrke