.st0{fill:#FFFFFF;}

Mesh Groups: Här sätter vi fokus på ditt lärande! 

 februari 22, 2022

World Economic Forums studie “Future of Jobs” visar att mer än 40 % av nuvarande kompetens kommer att vara obsolet inom de närmaste fem åren"

Vad innebär det här för konsulter på chefsnivå?
Vi kan snabbt konstatera att det ställer stora krav på framtidens kompetensförsörjning och att strategin kring talent management behöver förändras. Risken är annars stor att den kompetens som finns i bolaget inte kan lösa komplexa utmaningar i den takt som det efterfrågas.

Idag pekar mycket data på att kompetensen i ett bolag inte enbart bör bestå av en anställd personalbas. Istället vittnar HR-ledare om att det mest framgångsrika för att nå bolagets mål är en sk. ”blended workforce” - där konsulter och anställda adderar värde fast i olika skeden. I en artikeln från tidningen FORBES – ”A Blended Talent Strategy: How To Develop Your Liquid Workforce” poängteras att ledningsgrupper och styrelser i ökad utsträckning baserar komplexa strategibeslut på råd av konsulter och seniora externa rådgivare.

Fokus på ditt lärande!

Vad ställer detta för krav på interimkonsultens relevans?
Synnerligen höga krav säger Stina Johansson Acquisition Manager hos Mesh Interim.

Vi ser att kraven på våra kunders ”krav – önskelista” när de ska ta in en interimschef har förändrats. Idag går det inte enbart att förlita sig på en lång chefskarriär för att addera värde som konsult. Du behöver kunna ge kunden input från olika branscher, insikter och lärdomar som du samlat på dig som konsult. Först då kan du på riktigt bidra med kunskap till bordet som inte redan finns menar Stina.

Detta är ju såklart en utmaning eftersom informationsflödet är massivt, fortsätter Stina. Därför har vi upprättat en modell där vi kapitaliserar på varandras lärande.

På Mesh Interim tror vi på den kollektiva intelligensen där ny kunskap bäst utvecklas i tvärfunktionella grupper tillsammans med andra konsulter. Interimscheferna hos Mesh tror att maximalt lärande sker genom att dela och överföra lärandet, som sker ute i de olika chefsuppdragen, med varandra säger Stina.

Som enda chefscommunity för interimskonsulter erbjuder Mesh Interim Community sina medlemmar del i konceptet – ” Mesh Groups” . Här blandas interimschefer från ledningsgruppens alla funktioner och faciliteras av en erfaren Mesh- ledare, som själv är chefskonsult eller senior rådgivare. Fokus ligger på ett kollektivt lärande där interimschefen själva väljer inom vilket område de vill ingå för att få bästa möjliga utfall av sitt erfarenhetsutbyte.

Konceptet har utvecklats tillsammans med Mesh Interim Community’s medlemmar säger Stina. Till exempel är grupperna inte organiserade efter funktion utan i stället baserade på ledarskap- eller verksamhetsfokus, vilket var ett tydligt önskemål från interimscheferna. På grund av pandemin genomfördes det första tillfället digitalt, men framåt kommer grupperna även att träffas fysiskt – ett annat tydligt önskemål från Mesh Interims medlemmar och Mesh Group leaders.

Den kollektiva kraften är enorm när en lärande community ska utvecklas säger Stina. Jag ser med öppna ögon och stora öron fram emot hur detta lärande kommer generera ett värdeskapande till företagen där ute i behov av relevant chefskompetens avslutar Stina med ett leende.