Gå med i en av Mesh Interims Fokusgrupper

Här sätter vi fokus på ditt lärande

” World Economic Forums studie “Future of Jobs”  visar att mer än 40% av nuvarande kompetens kommer att behöva bytas ut de närmaste fem åren"  

Detta ställer stora krav på framtidens kompetensförsörjning och i synnerhet på att du som interimschef är relevant i din kunskap. Mesh Interim tror på den kollektiva intelligensen där ny kunskap bäst utvecklas i tvärfunktionella grupper tillsammans med andra interimskonsulter. Som medlem i Mesh Interims nätverk får du tillgång till våra mindre fokusgrupper med ca 15 medlemmar i varje. Du väljer själv utifrån inriktning i vilken grupp du vill vara delaktig. Din fokusgrupp leds av en erfaren facilitator och utvecklingen sker tillsammans med andra chefer från ledningsgruppens alla funktioner. Vi har arrangerade träffar fyra gånger per år. Tillsammans blir vi starkare.