.st0{fill:#FFFFFF;}

Lärande är nyckeln till framgång 

 oktober 1, 2021

Vi lever i samhälle i snabb förändring, och arbetsmarknaden är inget undantag. Det finns ett ständigt växande behov av intermschefer när allt fler företag efterfrågar spetskompetens i form av egenkonsulter på chefsnivå som kan utveckla företaget, ofta med kort varsel. Mesh Interim vill vara lösningen för komplexiteten på arbetsmarknaden genom att tillmötesgå kundernas behov och samtidigt ta hänsyn till konsulternas lärande och välmående. 

Det går inte att frångå att vi med största sannolikhet kommer att möta en högre efterfrågan på interimschefer under de kommande åren. Tillväxtorienterade företag ser egenkonsulter som ett sätt att lösa problem på en föränderlig och komplex arbetsmarknad. För att verkligen kunna möta komplexiteten i näringslivet behöver dagens interimschefer säkerställa sin  kompetensutveckling och sitt lärande. Det här ville Mesh Interim skapa förutsättningar för, för att säkerställa maximalt värde till kunden.  

Mesh Interim grundades 2019 av Johan Alsén med målet att på ett intelligent sätt underlätta för bolag med ett behov av specifika kunskaper att hitta verifierad och rekommenderad kompetens. Efter att ha jobbat inom rekryteringsbranschen i många år har Johan med egna ögon upplevt utvecklingen på arbetsmarknaden och såg tidigt den växande trenden med behovet av extern specialistkompetens.

– Det blev allt tydligare att det fanns en stor efterfrågan av egenkonsulter med chefs- och ledarerfarenhet. Det är fantastiskt när man lyckas hitta rätt kompetens vid rätt tillfälle, som kan hjälpa företag utvecklas och växa, och det blev snabbt en passion för mig, berättar han. 

Samtidigt växte en frustration fram. Johan såg ofta att företagen hade behov som konsulten inte kunde tillmötesgå – parterna kunde helt enkelt inte mötas på mitten. 

– Jag funderade mycket kring hur problemet kunde lösas och hur vi kunde ta hänsyn till både konsulternas och företagens behov. Till sist föll tanken ner. På bolaget jag jobbade på då hade vi 250 konsulter som alla hade specialistkunskaper och lång erfarenhet av att vara chefer och ledare. Vad händer om vi låter dem hjälpa varandra?

I dag finns en uppsjö av olika interimbolag, bemanningsföretag och rekryteringsbolag som erbjuder konsulter. Många av dessa lägger stort fokus på att hitta den bästa matchningen och har byggt hela sin affärsidé kring det. De säkerställer däremot inte att individen får alla förutsättningar att lyckas under uppdraget, menar Johan. 

– Komplexiteten på arbetsmarknaden idag innebär att det inte enkom är rätt cv som avgör huruvida konsulten kommer att lyckas. Det är så otroligt mycket mer som behövs, och vi tycker att det är viktigt att vi vågar börja prata om det här, säger han. 

Att skapa rätt förutsättningar handlar också om att bygga bort de frustrerande moment som riskerar att hindra konsulter från att fokusera på sina uppdrag, fortsätter han. Det kan handla om att erbjuda  extra stöd för att se till att de konsulterna tar hand om sin pension, säkerställa att de har en konsultförsäkring, eller att underlätta när juridiska konsultavtal ska skrivas. 

– Vi samarbetar med bland annat Söderberg Partners och Lexly för att försöka underlätta det som annars kan bli som ett onödigt brus som tar uppmärksamheten från uppdraget, så att kunden kan få konsultens maximala uppmärksamhet.