.st0{fill:#FFFFFF;}

Navigera i förändring och skapa mervärde 

 maj 14, 2024

Vi har haft förmånen att sitta ner med Johan Montén, en erfaren interimskonsult med en imponerande bakgrund inom affärsutveckling och förändringsledning. Johan är ansluten till Mesh Interims nätverk, och har ett brett spektrum av företag och branscher. Här delar han med sig av värdefulla insikter om hur man snabbt och effektivt kan skapa mervärde och navigera i förändring som interimsledare.

Johan Montén är en kommunikativ ledare som förstår vikten av detaljer med en bred internationell erfarenhet från lönsamhet, lean och IT-styrning. Att vara banbrytande inom området aktivitetsbaserad kostnadsberäkning ledde honom till många stora företag i flera länder och till samarbete med framstående universitet över hela världen.

Johan, du har för närvarande ett uppdrag på Martin & Servera, Sveriges största leverantör av mat, dryck och tjänster. Berätta mer om din roll där och hur du arbetar med att byta ut affärssystemen till SAP S/4 HANA. Vi är nyfikna på att höra mer om din roll och de utmaningarna du står inför.

Absolut, mitt uppdrag på Martin & Servera innebär att jag leder en omfattande förändringsprocess som syftar till att implementera SAP S/4 HANA på två av deras största bolag - Restauranghandel och Logistik. Detta är ett omfattande och ambitiöst projekt som involverar ett par hundra projektmedlemmar och sträcker sig över en tid på 2-3 år. En av de största utmaningarna har varit att hantera förändringar i tidplanen och att anpassa oss till dessa förändringar under resans gång. Vi har tagit viktiga steg framåt, inklusive att implementera SAP i en mindre verksamhet för att adressera grundläggande tekniska frågor. Samtidigt har det lett till att mer komplexa funktioner har skjutits över till min planhalva, vilket har medfört att omfattningen av implementationen under mitt ansvar nu är betydligt större än den ursprungligen definierades som.

-Johan Montén

”Förändring är det enda konstanta. Mitt främsta mål som interimskonsult är att förbereda organisationer för denna kontinuerliga förändring."

Hur skapar du snabbt och effektivt mervärde för företag när du kommer in som interimskonsult?

En av mina styrkor är min förmåga att snabbt kunna identifiera vilka aktiviteter och strukturer som har störst påverkan på organisationen. Detta baseras på min breda erfarenhet och insikter från över 50 olika företag där jag har analyserat och gett råd inom olika områden såsom finans, lönsamhetsstyrning, utveckling, produktion, försäljning och ärendehantering. Genom att identifiera likheter med andra situationer kan jag snabbt bidra med relevanta strategier och strukturer för att driva verksamheten framåt.

Hur ser du på den snabba förändringstakten i dagens affärsmiljö och hur anpassar du dig för att möta dessa utmaningar i dina uppdrag?

Precis som du nämner är förändring det enda konstanta. Mitt främsta mål som interimskonsult är att förbereda organisationer för denna kontinuerliga förändring. Det bästa sättet att göra detta är att bygga en stabil grund som kan hantera olika typer av osäkerheter och utmaningar. Med min gedigna erfarenhet inom Lean och Agila arbetssätt har jag en bred verktygslåda för att skapa denna stabila grund. Jag har sett hur företag har använt delar av dessa metoder för att göra framsteg, men genom att ta ett helhetsgrepp kan man uppnå ännu bättre resultat.

Vi tackar Johan Montén för att han delade med sig av sina insikter och erfarenheter. Hans syn på att skapa värde och navigera förändring i dagens affärsmiljö är ovärderlig för alla som strävar efter framgång i en snabbt föränderlig värld. Vi önskar Johan fortsatt framgång i sina uppdrag!


Det finns en mängd olika interimsroller som kan hjälp er. Här presenterar vi de vanligaste rollerna som vi på Mesh Interim tillsätter.