februari 26, 2024

Generationsväxling: En nödvändig utveckling för framtidens framgång Att förstå och hantera generationsväxling är avgörande för organisationers långsiktiga framgång. Men vad innebär generationsväxling och hur kan företag navigera genom denna komplexa men oundvikliga process? Och vad finns det för utmaningar? Här presenterar vi en guide till effektiv generationsväxling.Vad är generationsväxling? Generationsväxling, även känt som generationsskifte, refererar

Läs mer
februari 20, 2024

Kunskapsöverföring och kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa långsiktig hållbarhet för företag. Det menar Abbas Manouchehri som varit på uppdrag hos Sveriges a-kassor sedan slutet på 2023. Genom att investera i kunskapsöverföring och kompetensutveckling under mitt interimsuppdrag strävar jag efter att lämna organisationen i en starkare position än när jag kom. Det är genom att

Läs mer
februari 15, 2024

Förändringsledning och interimslösningar – hur navigerar du framgångsrikt genom företagsförändringar?Vad är förändringsledning? Förändringsledning, en central del av modern företagsstrategi, är konsten att planera, genomföra och hantera förändringar på ett organiserat sätt för att maximera positiva resultat och minimera motstånd. Det är en process som kräver klokhet, strategi och en djup förståelse för både företagskulturen och

Läs mer
februari 5, 2024

Att hålla fast vid sina mål är en nyckelaspekt för att säkerställa kontinuitet och framgång. Men det är också viktigt att löpande reflektera över de satta mål för att behålla fokus och samtidigt förbli öppen för nödvändiga justeringar. Vad är fördelarna med målfokusering, och hur fungerar det i praktiken? Det tar vi reda på här. Vad

Läs mer
januari 19, 2024

Interimslösningar som en nyckel till framgång. I dagens snabbrörliga värld står företag inför en kontinuerlig utmaning att anpassa sig till snabba förändringar på marknaden. Osäkerheten som präglar dagens affärsklimat kräver agila strategier som kan flexibelt anpassas och omformuleras i takt med skiftande marknadsförhållanden. Här undersöker vi vikten av agilitet och utforskar hur interimslösningar kan vara

Läs mer
januari 11, 2024

Hitta rätt interimsuppdrag: En guide för framgångsrikt sökande. Att navigera i den dynamiska världen av interimsuppdrag kräver en strategisk och målinriktad approach. För att lyckas som interimskonsult i en spännande värld av tillfälliga uppdrag, är det avgörande att ha en välgenomtänkt plan för att hitta de mest relevanta och givande möjligheterna. I detta blogginlägg kommer

Läs mer
december 12, 2023

En guide för effektiv avkoppling Är du fast i den ständiga virvelvinden av arbete och känner att du behöver en paus? Att koppla bort jobbet och varva ner är inte bara en trevlig tanke; det är en nödvändighet för att bibehålla balansen mellan arbete och privatliv. Här delar vi några strategier för effektiv avkoppling.Snabb avkoppling

Läs mer
Effektivt ledarskap
november 28, 2023

Är ditt ledarskap redo för 2024? Vi lever i en föränderlig värld, som chef och ledare gäller det att hänga med. Står du redo för att leda genom förändring, hantera svåra samtal och inspirera växande team? Det finns mycket som en ledare och ledningsgrupp måste vara medvetna om för att kunna leda effektivt år 2024.

Läs mer
november 16, 2023

Att introducera nya medarbetare på ett effektivt sätt är avgörande för att säkerställa en smidig integration och en snabbare produktivitet. Onboarding, eller introduktion av nyanställda, är en viktig process som företag bör hantera noggrant. Här presenterar vi en omfattande checklista för onboarding, som hjälper dig att skapa en positiv och professionell upplevelse för dina nya

Läs mer
november 6, 2023

Anlita eller anställa – Vad är bäst för ert företag?Företagsledningen är en kritisk del av att driva ett framgångsrikt företag. En chef är ansvarig för att leda företaget i rätt riktning, ta strategiska beslut och säkerställa att företaget uppnår sina mål. Men när det gäller att hitta rätt person för ledarskapsrollen så finns det två

Läs mer
oktober 26, 2023

Interimsledarskap betyder tillfälligt ledarskap. Den här typen av ledarskap skiljer sig på flera sätt i från det traditionella ledarskapet när man är anställd. Den interima ledaren ses som en resurs som oftast ska hantera komplexa utmaningar, något som passar bra in i en snabbrörlig affärsvärld där behoven snabbt kan förändras. Grundläggande ledarskapsfärdigheter och egenskaper kan

Läs mer
oktober 9, 2023

I dagens konkurrensutsatta arbetsmiljö är employer branding avgörande för att locka till sig och behålla talanger. Employer Branding, även känt som arbetsgivarvarumärke, är konsten att medvetet gestalta och kommunicera en företagsimage som attraherar och engagerar högkvalificerade individer. Här utforskar vi konceptet Employer Branding, analyserar strategier för att stärka företagsidentiteten som en attraktiv arbetsgivare och undersöker

Läs mer